A PSZICHOLÓGIA MUNKÁBAN

Izgalmas tény a monotóniatűrésről

Vegyük az első tévhitet: a nők jobban tűrik a monotóniát, mint a férfiak.

A monotónia tűrés valójában idegrendszeri tulajdonság, az emberek 30 %-a jól bírja, másik 30 %-a alig.

A tévhit azon a tapasztalaton alapul, hogy több nő dolgozik monoton munkakörben - nem, mintha mind szeretnék, vagy bírnák...


2016. március 8.

A tükrözött szerep

A Belbin-féle csoportszerep tesztnek a többség csak az egyik felét használja.

A kérdőívet eredetileg gyakorlatok egészítik ki, minden szerephez egy, hogy az önértékelés, és a tényleges szerepvállalás közötti különbség láthatóvá váljon.

 

A kép forrása: www.leadershipsolutions.co.nz


2016. március 8.

Ismétlődő tesztkérdések - hazugság- vagy figyelem-skála?

Az 1956-ban kiadott CPI személyiségtesztben az ismétlődő kérdések nem a hazugság skálát alkotják, ahogyan azt a legtöbben hiszik.

Csupán annyi a funkciójuk, hogy láthassuk, a kitöltő a kérdés számának megfelelő helyre tette a válaszát jelentő x-et, azaz nem csúszott el a válasza a sok kérdés között.

 

A kép forrása: td.org

 

2016. március 9.

Ereklye - amikor az IQ nyitotta meg a kapukat

Ellis island-en a bevándorlók kb. 20 %-át intelligencia tesztekkel is vizsgálták.

Az eredmények alapján 2 %-uknak tagadták meg a bevándorlás lehetőségét.

 

A fotó az Ellis-szigeti Nemzeti Bevándorlási Múzeumban készült


2016. március 9.

Gyors reakcióidő-mérés

A reakcióidőt az első munkalélektani laboratóriumokban egy vonalzó segítségével mérték annak az útnak a hossza alapján, amit a falon leeresztett vonalzó addig megtett, amíg a "páciens" meg nem állította az ujjával a falhoz tapasztva..

 

A kép forrása: pixabay.com


2016. március 9.

Amit Maslow nem mondott

Maslow nem állította, hogy mindenkinek van a munkával kapcsolatos motivációja.

Valójában a munkavállalók közel 75 %-a csupán azért dolgozik, mert ez az egyetlen törvényes pénzszerzési lehetőség számunkra, ez magyarázza, hogy a pénznek van a legnagyobb ösztönző ereje.

Azaz nem keresnek mást, csak pénzt...

 

A kép forrása: en.wikipedia.org

2016. március 10.

A 12 órás műszakok

A 12 órás műszakos munkarend pszichoszociálisan akkor a legkevésbé megterhelő, ha a műszakváltások között minimum két munkanap van, ha előreváltó (délelőtt, délután, éjszaka sorrendben), és, ha az éjszakás műszakokat legalább ugyanannyi pihenőnap követi.

 

A kép forrása: emaze.com


2016. március 11.

Filmnézés és fáradás

A filmnézésben és a fáradásban az agyunk felbontó képessége a közös.

Van olyan frekvencia, amin az agyunk nem különálló képeket, hanem egybefüggő mozgássort észlel.

Munka elején és végén felvett terheléses vizsgálatokban kimutatható, hogy ez a felbontó képesség a fáradással változik


A kép forrása:angrybirdsfanon.wikia.com


2016. március 10.

Miért frusztrálnak az IQ tesztek?

Van intelligencia teszt, amiben a kitöltő korlátnak és akadálynak éli meg, hogy 25-30 perce van arra, hogy negyven kérdést megválaszoljon.

A szándék a háttérben pont fordított: a sok kérdés lehetőséget kínál azoknak is az átlag feletti érték elérésére, akik csak egy fajta feladatok megoldásában jók (pl. csak a számokkal kapcsolatos logikai feladatokban jók, az ábrákkal nem tudnak mit kezdeni).

 

A kép forrása: suhailalgosaibi.com


2016. március 12.

A ki nem mondott szerződés

Azt a különleges, mindent meghatározó dolgot, amit az interjúkon annyira szeretnénk feltárni és megismerni úgy hívják, hogy pszichológiai szerződés.

Ez a szerződés határozza meg, hogy milyen dolgokért cserébe hajlandó a munkavállaló a saját erőforrásait mozgósítani, azaz hol húzza meg azokat a határokat, amiket a munkaadó már az igényeivel és ígéreteivel, juttatások növelésével sem tud átlépni.

A szerződés fajtájának, tartalmának ismeretében világossá válik, hogy a munkavállalót mivel lehet ösztönözni, és az is, hogy mivel lesz elégedett vagy elégedetlen.

A szerződés azonban nagyon bír még egy érdekes tulajdonsággal - ahogy kimondásra kerül, már érvényét veszti.

Vizsgálata ezért nagy óvatosságot és körültekintést igényel; az interjúk nagy része ezért nem éri el a valós célját.

 

A kép forrása: suhailalgosaibi.com


2016. március 13.

A jó stressz...

Nincs nap, hogy ne riogatnának minket az írott sajtóban, szakmai konferenciákon a stressz káros hatásaival, és méltatlanul keveset beszélünk a pozitív stresszről. Selye professzor eredeti munkájában a jó stressz éppen olyan súllyal szerepel, mint a rossz stressz.

Egy váratlan jó hír, örömteli meglepetés is stresszt okoz a szervezetben, ugyanaz a fiziológiás reakciónk.

Egy jól elvégzett feladat, a végül sikeresen beosztott idő olyan elégedettséggel tölt el minket, ami a teljesítményünk fokozásához, a hatékonyságunk kreatív javítására, önfejlesztésre késztet minket és növeli az önbecsülésünket.

 

A kép forrása: community-dynamics.com

2016. március 14.

Hogyan rajzoljunk pletykát?

Le tudjuk  rajzolni a pletykát.

Akkor üti fel a fejét, ha csoporttagok lánc-szerűen működnek együtt, azaz visszafelé nem adnak információt.

Ilyenkor a lánc szemei csak továbbadják azt a hírt, amit kapnak, hozzátéve azt, amit ők is tudnak, vagy ahogy értették azt, amit hallottak.

Mire a harmadik, negyedik láncszemhez ér, az információ már szóbeszéddé alakul, amit aztán már pletykának hívunk.

Persze le tudjuk rajzolni az erős központi irányítást, a jól szervezett együttműködő csoportokat, sőt a magányt is.

 

A kép forrása: mindonwaves.com


2016. március 15.

Cipőfény és mosoly - az értékesítő sikere…

Az adja el nekem az első követ, aki nem találkozott még csendes,  visszafogott, de nagyon sikeres értékesítővel.

A pszichológia - még, ha vannak tesztek, amik ezt kínálják is - nem rendelkezik olyan profillal, ami a sikeres értékesítő személyiségét, motivációját vagy szükséges tudását le tudná írni.

Két dolgot tudunk biztosan: az egyik, hogy az érzelmi intelligencia skála egyik végén a hosszútáv futó bajnokok, a mások végén a kiváló értékesítők állnak.

A másik, hogy a Vadász-Farmer-Halász modell a személyiségteszteknél sokkal pontosabban azonosítja be, hogy egy értékesítő milyen értékesítési formában lesz sikeres, illetve, hogy egyáltalán válhat-e valakiből vérbeli értékesítő.

 

A kép forrása: allenschool.edu


2016. március 16.

Kielégületlen elégedettség

Trimurti - a munkával való megelégedettség három-arcú jelenség.

Vannak igények, amiket, ha ki is elégít a szervezet, csak azt éri el, hogy a munkatársak nem lesznek elégedetlenek; legalábbis valamennyi ideig. Ilyen például a fizetésemelés vagy a kényelmetlen védőeszközök típuscseréje.

Vannak aztán azok a dolgok, amik elégedetté tehetik a munkatársakat, de ezeket is rendszeresen kell csinálni; ilyen az információ mennyisége, amit kapnak, attól, akitől várják, ilyenek a vállveregetések, biztató kézfogások.

És van a kreatív elégedetlenség, amikor a munkatársak többet, másképpen akarnak, és mindent megtesznek azért, hogy az ötleteiket, a változást megvalósítsák.

Nem tudni (legalábbis mi nem találtunk ilyet), hogy volt-e valaha is olyan kérdőív, ami mindhárom elégedettség-csoportot tartalmazta, de a legtöbb cégnél a felmérés többségében az elégedetlenséget kiváltó faktorokat helyezi a fókuszba.

Pedig lehetne a munka is egy boldog gyümölcs...

 

A kép eredetijének forrása: likeafrog-wordpress.com


2016. március 17.

A munka lelke

Ha pszichológia, akkor többnyire tesztekre asszociálunk.

Pedig a munkalélektan műszereket is használ a készségek, képességek mérésére. Idő és hiba, gyorsaság és pontosság.

Ezt a két adatot több fajta műszeres mérés is használja, és az eredményekből megbízható előrejelzések tehetőek arról, ki milyen tevékenységben, munkakörben, sőt, szervezetben fog beválni.

Ezeknek a méréseknek nagyon magas a megbízhatósága, mert az eredményeket nem igazán lehet befolyásolni.


2016. március 18.

Assessment centerek - mire valók igazán?

Az első Assessment Center-ek a maiaknak éppen a fordítottja voltak: adva volt sok, a hadseregbe besorozott ember, és mindegyiknek meg kellett találni a természetüknek leginkább megfelelő harcászati szerepet.

A feladatok ennek megfelelően hírszerzői, felderítői, ellátási, stb. helyzetek voltak.

A megfigyelési kritériumok ezért egyszerre lehettek a helyes feladatmegoldás és a szerepnek megfelelő magatartás.

Manapság az AC-k többségét úgy állítják össze, hogy ugyanazokat a kompetenciákat többféle helyzetben teszik próba, hogy kiválasztásra kerülhessen az, aki az értékelők szerint a legjobban megfelel a munkakör és szervezeti együttműködés követelményeinek.

 

A  kép forrása: bigram.pl


2016. március 15.

A határok feszegetése…

A domborzatot követő repülések legalacsonyabb magasságának határát az agy információ feldolgozó sebessége szabta meg.

A gépek olyan gyorsan repültek, hogy a pilóták által látott kép egyszerűen lemaradt a repülő tényleges helyzetétől, ezért többször ütköztek távolinak vélt dombokkal és hegyoldalakkal.

Így aztán ezeket a repüléseket robotoknak kellett adni.

 

A  kép forrása: mozaweb.hu


2016. március 22.

A színek kétarcúsága

A színtesztek közül az első a Lüscher teszt volt.

Az alapteszt nyolc színből áll, és a személyiség külvilággal való együttműködési formáit mérte fel, mint aktivitás-passzivitás, megerősítés igénye-érzékenység, stb. Hogy a projektív jelleget, és ezzel az értékelés összetettségét csökkentsék, az eredeti tesztet "megfordították"; a mért faktorokhoz tartozó kérdésekre kell válaszolni, és az eredményeket fejezzük ki a színekkel.

A teszt arra is alkalmas, hogy kimutassa, a "normál" működéstől eltérő stressz vagy vészhelyzetekben a kitöltő magatartása milyen jellegű változáson megy át.

 

A kép forrása: neurolifecenter.ch


2016. március 24.

Hogyan lesz új lehetőség a konfliktusból?

Ma hallgattam egy előadást, ahol a konfliktus kezelésének leghatékonyabb módját a "beszéljük meg"-ben határozták meg.

A munkalélektanban azt látjuk, hogy a valóban feloldhatatlan konfliktusok kezelése másképpen megy.

Először is a konfliktusban részt vevőknek arról kell megállapodniuk, hogy a köztük fennálló ellentét ellenére hajlandóak még további együttműködésre.

Enélkül nem tehető egy lépés sem előre.

Ha ez megvan, akkor a második lépés a közös célok kitűzése - miért hajlandóak a kapcsolatukat továbbra is fenntartani.

A harmadik, utolsó lépés, hogy az együttműködés szabályait meghozzuk (a legfontosabb, hogy nem emlegetjük fel a konfliktust magát) méghozzá úgy, hogy ezek a szabályok minden szereplő számára ellenőrizhetőek és egyértelműek legyenek.

 

A kép forrása: kowhaigroup.nz


2016. március 25.

Sikerkeresés

A kontroll attitűd (Rotter) értelmezése szerint azok a sikerkeresők, akik megtalálják az eszközöket arra, hogy irányítsák az általuk megváltoztatható dolgokat és eseményeket, és együttműködnek azokkal a körülményekkel, amik felett nincsen befolyásuk.

 

A kép forrása: ust-global.com


2016. március 27.

Amikor a képesség életmentő…

A repülőgép pilóták alkalmasság vizsgálatát azután vezették be, hogy az első végzős évfolyam 10 éves találkozóján már nem volt életben az első évfolyam egyetlen tagja sem. Az emiatt indított kutatásokban még Szondi ösztön-elmélete is igazolást nyert - addig repültek, míg el nem érték a saját határaikat.

 

A kép forrása: yahoo.com

2016. március 29.

A felkavaró érzelmi intelligencia

Thorndike már 1920-ban kutatta azt, amit 1998 óta Golemannak tulajdonítunk, az érzelmi intelligenciát.

Ez az egyetlen teszt, aminek az eredményei nem validálhatóak a normál eloszlás szerinti skálán, hanem csakis az érzelmi intelligencia tekintetében kimutathatóan eltérő csoportok eredményein.

Hát persze, hogy az él hosszútáv futóknak és a mélyvízi tartózkodás búvár-bajnokainak a legkevésbé, a legsikeresebb értékesítőké pedig a leginkább fejlett az EQ-juk.

 

A kép forrása: youqueen.com


2016. március 30.

Amikor a 3D dolgozik

Volt olyan nagyvállalat, ahol a munkalélektani alkalmasság vizsgálatok bevezetése előtt évi 10-12 halálos baleset volt, és rengeteg csonkolás - ezek egyik legfontosabb oka az egy-szem látás volt.

Az emberek kb. 30 %-a egy-szem látással születik.

Az agy ugyan ügyesen korrigálja a három-dimenziós látást, de homályos üzemcsarnokokban, nagy, vagy éppen túlságosan kis távolságokban már nem tud igazán pontos képet alkotni a tárgyak és emberek egymáshoz viszonyított téri elhelyezkedéséről - a 6-8 méter magasban dolgozó híddaru kezelőknél, a targoncavezetőknél, fűrészkezelőknél a jó látásélesség nem volt elég...


2016. március 31.

Élményt, élményt, még több élményt!

Zuckerman 1978-ban kiadott Élménykereső skáláinak átlagos tartományának határait alig 25 évvel a teszt elkészülte után feljebb kellett emelnünk, mert egyre többen és többen kerültek az átlagosnál magasabb zónába..

A 8, illetve 10 pontos skálán 3, illetve 4 ponttal emelkedett az átlagérték - az élményparkok egyre kockázatosabbá válására, az extrém sportok könnyebb elérhetőségére az izgalmak iránti igényünk növelésével válaszoltunk, és - úgy néz ki - kérjük, hogy még, MÉG!

 

A kép forrása: triphobo.com


2016. április 1.

Munkamorál vs. személyiségvonás

Két szélsőséges példát szeretnék megosztani, hogy mire képes egy egyszerű személyiségvonás.

Az egyik egy darukezelőé, aki a fegyelmi határán táncolt, annyira sokszor hagyta el a 6 méteres magasságban levő fülkéjét.

Hol kávézott, hol a mosdóba kellett mennie, hol elfogta egy kis szédülés... munkapszichológiai vizsgálata egyetlen dolgot talált: extrém magas volt a szociabilitása, a társas érintkezés iránti igénye.

A baj nem a munkamoráljával volt, hanem azzal, hogy egyszerűen nem tudott egyedül lenni.

A másik példa egy minőségellenőré, aki egy elszigetelt sarokban mért be termékeket.

Kérdeztük, hova kerülnek tőle a megvizsgált darabok.

Elmélázva hátranézett a válla felett, és azt mondta: - arrafelé hátul, szoktak emberek lenni, talán ők dolgoznak vele tovább...

Az extroverzió persze nem csupán egy egyszerű személyiségvonás.

Az idegrendszerünk, de legfőképpen agyunk működése határozza meg, melyik típushoz tartozunk inkább...

 

A kép forrása: quintanapaz.es

 

2016. április 3.

Az asszertivitás eladása

Az asszertivitást, mint kommunikációs stílust, az értékesítés találta ki - eredetileg azt a célt szolgálta, hogy a potenciális vevő olyan kérdések sorozatát kapja, amik közül az utolsóra csak az "igen, megveszem" lehetett a válasz.

Természetünkből fakadóan csak három kommunikációs pozíciónk van:

a dominanciára vagy dominanciával vagy alárendelődéssel válaszolunk, a szerint, mit akarunk "kihozni" a helyzetből, illetve a kölcsönös együttműködés.

A lényeg igazából nem is abban van, hogy melyik stílust vesszük elő, sokkal inkább abban, hogy a kommunikációban résztvevők partnerek-e abban, hogy egymást kiegészítő, komplementer stílussal fenntartsák a kommunikációt és törekedjenek a helyzet megoldására.

 

A kép forrása: rainsalestraining.com


2016. április 4.

Az ergonómiáról

Az ergonómia a munkapszichológiának a leginkább műszaki ága:

a munkahely, munkaeszközök, termékek kialakításában azon dolgozik, hogy kényelmes testtartással, a lehető legkevesebb erőfeszítéssel, terheléssel kelljen a munkát végzeni, a dolgokat használni.

Az egyik első tapasztalat mégis fordított volt: harckocsizó csak az lehetett, aki 180 cm-nél alacsonyabb termetű volt, mert különben nem fért volna be a tankba...

 

A kép forrása: lifehacker.com


2016. április 5.

Sikert sikerre halmozva

Főképpen az intelligencia tesztek kitöltői szokták kérdezni, hogy mennyi hátrányuk lehet azokkal szemben, akik - akár - hobbi-szinten foglalkoznak rejtvényekkel, logikai feladatok megoldásával.

A GE 1922-ben végzett kísérletei, de saját tapasztalatom alapján is úgy tűnik, hogy a hátrány bizony elég nagy lehet.

O`Connor a GE kutatásában bizonyította, hogy például a veleszületett kiváló kézügyességgel vagy matematikai feladatmegoldó készséggel rendelkezők akkor is megtartják az ezekben a készségekben átlagos teljesítményt nyújtókkal szemben az előnyüket, ha a két csoport azonos fejlesztő programban vesz részt, és az átlagos csoport teljesítménye is túllépi az átlagos szintet.

A fejlett velünk született képesség olyan tevékenységre, feladatok megoldására sarkall minket, amikben sikerélményünk van, ezért egyre többet és többet ismételjük, ami az amúgy is kiváló képesség további finomításához vezet...

 

A kép forrása:testingcentre.nicheconsulting.co.nz


2016. április 6.

Lépés a sötétbe

Ha fényből sötétbe lépünk, átlagosan 30 percre van szüksége a szemnek ahhoz, hogy a tisztánlátását teljes mértékben visszanyerje. Voltak pilóták, akik a fülkében éppen lekapcsolt lámpák miatt voltak fény-vakok annyira, hogy nem vették észre, hegyoldal van előttük.

Ezért van a targoncáknak az üzemekben elsőbbségük - a napfényes udvar és az alkonyati fényű csarnokba belépve a vezetők nem sok mindent láthatnak...

 

A kép forrása: mek.oszk.hu

 

2016. április 7.

Labda az úton

A hetvenes évek végén lakótelepen vizsgálták a gépkocsivezetők sebességválasztó magatartását - korlátozó, aztán megengedő táblák előtti fékezést, gyorsítást.

A kísérleti útvonal egy pontján piros pöttyös labdát gurítottak az érkező autó elé mérendő, hogy a kisgyerek felbukkanását előrejelző játék milyen reakcióra készteti a sofőröket.

A várthoz képest megdöbbentő eredményt a pszichológusok kb. húsz évig nem merték publikálni - a vezetők 90 %-a semmilyen reakciót nem adott; a lassításnak a legkisebb jelét sem mutatták, nemhogy fékezésnek.

Nem véletlen, hogy külön, a gyerekekre figyelmet felhívó táblákat kell kihelyezni...

 

A kép forrása: leopoly.com


2016. április 9.

Van, amikor a szakma választ ki minket

A sebészt, a hentes-mészárost és a gyilkost Szondi szerint ugyanazok az ösztönök mozgatják, csupán a szociális elfogadottság mértékében különböznek, amit megcselekszenek, abban nem.

Hát így lesz a rablóból a pandúr is...

Vannak hivatások, amik minket választanak, és nem mi őket...

 

A kép forrása: colourbox.com


2016. április 10.

Pygmalion-effektus

A hatvanas évek elején Jacobson és Rosenthal a pozitív és negatív visszajelzés erejét kutatva találtak egy Pygmalion-effektust.

Azok a tanulók, akikről a tanáraikban a pszichológus a közel-zseni benyomást keltette, azok, akiknek azt mondták, tetszenek egy másik embernek, valóban zseni-közeli teljesítményt nyújtottak, illetve valóban úgy kezdtek el viselkedni, hogy az a másik megszerethesse őket.

Természetesen nem a kísérleti alanyok változtak meg hirtelen - a feléjük irányuló gyakoribb odafordulás, a hibák támogató kijavítása, az elfogadás megnövekedett szintje volt az, ami kihozta belőlük a legjobbat.

A kísérlet igazolta, hogy az önbeteljesítő jóslat működik... ha hiszünk másokban, ők is elkezdenek hinni saját magukban...

 

A kép forrása: hu.123.rf.com


2016. április 12.

Két szabályrendszer is megfér egymás mellett

Egyszer vállalkozókat kellett kiválasztani egy olyan piacra, ahol a megjelenés és a kínálat nagyon szigorú céges szabályoknak kellett, hogy megfeleljen, maga a vállalkozás azonban, ha minden törvényi elvárásnak eleget tett volna, nem tudott volna, csak veszteségesen működni.

A személyiségtesztek csődöt mondtak - nem is csoda; egyik oldalról a totális szabálybetartás, másik oldalról a - legalábbis - csibészség volt az elvárás.

A szabálybetartás dimenzión viszont mindenki csak egy értéket vehet fel, bármilyen teszttel is vizsgáljuk.

A megoldás egyszerű volt: az értékesítési vezetőkkel megtaláltuk azt a hét helyzetet, amiben a már bevált képviselők különböztek a többiektől, és ezekben mértük fel a jelölteket.

A leginkább tanulságos a parkoló őr "megkenése volt.

A helyzetben azt kértük, mondják meg, mit tennének, ha csak be kéne ugraniuk egy fizetős parkolóba, ahol 500 Ft a megkezdett órák díja.

A 11 bevált képviselő kivétel nélkül 200 Ft-tal próbálkozott, a kevésbé beváltak vagy kifizették az órás összeget, vagy megpróbáltak semmit nem fizetni.

Azóta sem tudjuk, hogy miért éppen a 200 Ft volt a helyes megoldás, de azok, akiket a beválási helyzetekben adott válaszaikkal a legközelebb voltak a beváltak válaszaihoz, még 15 év után is a cégnél dolgoznak sikeres vállalkozóként és képviselőként.

 

A kép forrása: freepik.com

 

2016. április 13.

Az ártatlanság elvesztése

Freud szerint azért nevetünk a vicceken, mert a tudatalattink egy rejtett részét szabadítják fel egy pillanatra anélkül, hogy szégyenkeznünk kéne miatta.

Lehet, hogy a tudatalattink így szórakozik...

Ami biztos, hogy a viccek a váratlanság miatt működnek - a csattanó olyan megoldás egy kérdésre vagy helyzetre, amire egyáltalán nem számítunk, kívül van azokon az alternatívákon, amiket befejezésként lehetségesnek tartunk.

A kitűnő viccmesélők titka, hogy a bevezető helyzetet a lehető legközelebb hozzák személyes tapasztalatainkhoz, hogy aztán elemi erővel rombolják szét azokat - ez az, ami megnevettet minket.

Akinek nincs humorérzéke, az a leginkább kreatív ember - a csattanó náluk nem működik, mert az ő agyuk nem korlátozza be a lehetséges megoldások körét azokra, amik valóban meg is történhetnek.

A gyerekek körülbelül 4-5 éves korukig pont ezért nem értik a vicceket - számukra még minden lehetséges és a lehetetlen vagy abszurd is normális.

Szomorú is lehet, hogy éppen onnan tudhatjuk meg, a gyerek felnőtt, hogy elkezd nevetni a vicceinken.

 

A kép forrása: realestatechronicles.net


2016. április 15.

"Nevető" harmadik

Sok veszélyes közlekedési helyzet van, de van egy, aminek mindhárom szereplője közül bármelyik megmenthetné a helyzetet, mégis - még hivatásos sofőrök részvételével is - nagyon sokszor végződik halállal.

Ez a lassú jármű előzésekor bekövetkező frontális ütközés kétsávos úton.

Aki előz, már isten tudja mióta kénytelen vánszorogni a lassú jármű mögött, és komoly adrenalin-löket vár benne egy tiszta előzési helyzetre.

Amikor megnyílik az út, ez felszabadul, és felszabadul a vezető is.

A szembe jövő "ártatlannak" fogalma sincs az előzményekről - csak egy őt lassításra vagy fékezésre kényszerítő, az ő terét és idejét elfoglaló betolakodót lát, aki - legalábbis - versenytárs, de mégis inkább ellenség.

Nem lassít, nem tér le, inkább megharcol a jogosnak vélt igazáért; még, ha bele is hal.

És akkor a "nevető" harmadik - a lassú jármű, aki ha lehúzódna, aki, ha megállna és elengedné, vagy legalább az előzésben segítené... nem sokszor marad a helyszínen a baleset után, a "lassan járj" elvének megfelelően ő már tovább ér...

Ez egy tipikus konfliktus helyzet, amiben annak ellenére, hogy a közös haszon eléréséhez csak egyetlen szereplőnek kellene másképpen cselekedni, az egyéni hasznok szeparált érvényesítése a többség számára kárt okoz.

 

A kép forrása: xn.gyakorlvezets.mhb8i.hu


2016. április 16.

Munkakerülés

Egy értékesítő cégnél tartottunk Time Management tréninget.

Sokat tanultunk, én például azt, hogy Európában egyedül nálunk kellett betiltani egy halálos permetszert, mert csak mi tudjuk őket ásványvíz feliratú palackokba átönteni, és megfeledkezni róluk, hogy később aztán jólesően meghúzzuk azon kapva magunkat, hogy egy pillanat alatt és visszafordíthatatlanul elvon minden vizet a szervezetünkből...

A tréningnek volt más tanulsága is: a munkatársról, aki miatt a csoportot időgazdálkodásra taníttatták, kiderült, hogy kiváló a nyomtatók javításában, a levelek postára vitelében, adatbázisok helyreállításában, és bármi másban, ami nem értékesítés; mert mindenre hajlandó volt, csak értékesítenie ne kelljen.

Végül is nem az volt a baj, hogy az idejét nem tudta beosztani, hanem sokkal inkább az, hogy hogyan találjon magának elegendő olyan "ál-feladatot", amivel az értékesítés elkerülésére indokoltan ki tudta tölteni a napi munkaidejét.

Vajon hány olyan tréninget finanszíroznak a cégek, és tartunk meg mi magunk, amikről tudjuk, hogy ugyan sokat adhatnak a résztvevőknek, de a szervezeti vagy egyéni problémákat mégcsak a felületükön sem érintik meg...

 

A kép forrása: macmillanenglish.com


2016. április 17.

Anya és lánya színei

Hiába, hogy Edward N. Hay (akinek a nevét leginkább a grade-rendszerek kapcsán ismerjük) olyan nagynevű cégekhez vitte be az MBTI (Myers-Briggs teszt)-t, mint a GE, a Standard Oil, a Bell Telephone 1947-ben, a teszt szerzői, anya és lánya úgy tartották, hogy nem kell botanikusnak lenni ahhoz, hogy virágokat szedjünk, így nem kell pszichológusnak sem lenni, hogy személyiségtípusokat "mérő" eszközt készítsünk.

Merve Emre 2015-ben csak azért hogy hozzájusson a szerzőkről a családjuk által egy nyilvános könyvtárnak adományozott iratokhoz, kénytelen volt részt venni az 1695 dolláros egy hetes tanfolyamon.

Hallgatóként megtudta, hogy a teszt nem teszt, hanem egy önértékelő kérdőív, és, ha nem vagyunk elégedettek a rólunk "kijött" eredményekkel, akkor az nem az eszköz hibája, hanem a miénk, mert más, jobb színben akartuk feltüntetni magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk.

Úgy néz ki, hogy az eszköz validitását kizárólag Jung nevének meghivatkozása biztosítja, és nem létezik nyomtatott eredtije.

A tréning tanítása szerint a munkaadó és a munkavállaló közötti kapcsolat olyan, mint egy párkapcsolat: ha megtaláljuk a kiegészítő másik felet, mást már nem is kell tenni, boldogan élnek, míg meg nem halnak.

A szerzők 550 ember eredményét használták fel arra, hogy kimutassák, aki a személyiségtípusának megfelelő munkát végez, az boldogan, panasz nélkül teljesít, mert megtalálta az őt leginkább kielégítő tevékenységet.

Az anya egy kiadatlan könyvet, és 33 darabos cikk-gyűjteményt (The Ladies Home Journal) hagyott hátra, ami közül az egyiknek az a címe, hogy "Miért hiszek abban, hogy az otthon a legjobb iskola", a lánya pedig megnyerte egy krimi-pályázat - mai értéken - 100.000 dollárosra értékelt első díját a "Gyilkosság még hátra van" című könyvével...

 

A kép forrása: https://www.thespruce.com/type-of-home-for-mbti-4846259


2016. április 19.

Menekülési út

Egy szállítmányozó cégnél az új munkatárs az első napján hátramenet helyett előre indult el a teherautóval, és rögtön lebontotta a kerítés falát.

Közösen megegyeztek ugyan, hogy már nem kell többet dolgoznia menni, de a HR munkatársat még sokáig nyugtalanította a kérdés.

Amikor boncolgatni kezdtük a történetet, kiderült, hogy a fiatal édesanyja hívta fel a céget, hogy megkapták-e az önéletrajzot, aztán az interjú időpont miatt is.

A személyügyes tudomása szerint el nem kísérte, de belefért volna, ha a cég előtt várja a fiát.

Mindenesetre az interjú eredménye miatt is az anya telefonált.

Az interjú rendben ment, nem volt semmilyen jele, hogy a fiatalemberrel bármi kétely felmerült volna, együttműködő, szimpatikus volt, a tapasztalatai is éppen megfelelőek.

Végül arra jutottunk, hogy a legvalószínűbb ok az lehetett, hogy egyszerűen nem akart elmenni dolgozni.

Mivel az édesanyja a folyamatot szigorúan kontrollálta, és nem elégedett meg a fiától kapott információkkal, hanem lekövette a cégnél is, a fiúnak nem volt kibúvója.

Más lehetősége nem lévén elkerülni azt, hogy felvegyék, a legegyszerűbb, neki sok hasznot, másnak pedig elégséges kárt okozó megoldást választott ahhoz, hogy mégse kelljen édesanyja motivációját kielégítenie.

Az eset nem egyedülálló, munkaerőszűrésen tapasztaltuk, hogy egy fiatal annyira szélsőségesen rossz eredményeket produkált a mérésekben, ami még a legalkalmatlanabb jelöltek esetében sem lehetséges - akkor is azt gondoltuk, hogy hazamegy, és elpanaszolja, hogy ezeknek, csakúgy mint más cégeknek, már megint nem lett elég jó...

 

A  kép forrása: utrakelo-irodalom.hu


2016. április 20.

Mezőkön

Két módon viselkedünk, amikor egy folyadékkal tele edényt, vagy egy italokkal tele tálcát viszünk.

Vannak, akik a kezükben lévő edényről le sem veszik a szemüket, és azt figyelik, ki ne löttyenjen az ital.

A többiek a tekintetükkel a lehetséges útvonalakat pásztázzák, keresve a rajtuk álló akadályokat, nehogy nekik menjenek, vagy elbotoljanak.

Előbbiek Kurt Levin szerint mezőfüggetlenek, utóbbiak pedig mezőfüggők.

Witkin kísérleteiben egy sötét szobában csak neoncsövek világítottak a falon, és egy minden irányba állítható karosszék volt.

A kísérletben a mezőfüggők a ferdén álló csőhöz viszonyítva állították "egyenesbe" a széket, a mezőfüggetlenek a saját függőleges-vízszintes érzetükhöz.

Ez a tulajdonságunk meghatározza, hogyan észleljük a környezetünket, hogyan tanulunk - a mezőfüggők hajlamosabbak másokhoz igazodni, az ő véleményüket elfogadni, míg a mezőfüggetlenek saját tapasztalathoz kell, hogy jussanak.

A mezőfüggők a dolgokat összefüggéseikben látják, így könnyen alkalmazkodnak a környezetükhöz, legyen az a fizikai, vagy szociális környezet.

Ezzel ellentétben a mezőfüggetlenek inkább a dolgok bennük kiváltott érzelmeikkel, élményeikkel foglalkoznak, és így tanulnak.

Számomra mindig érdekes, hogy még egy tele tálca is mi mindent hoz ki belőlünk...

 

A kép forrása: callonfaith.com


2016. április 21.

Figyelem! Szelektív!

Ha például hirtelen felüti a fejét a családban a bárányhimlő, hirtelen megemelkedik körülöttünk a szintén ebben szenvedők aránya, a buszon, a villamoson minden második elkapott beszélgetés erről szól, a hírekben megjelennek a vakcinák, a hirdetések többsége erről kezd szólni, és még a szombat esti krimi is a bárányhimlős történet.

A szelektív figyelem teszi velünk, hogy a világ egyszerre csak az új keletű és aktuális problémánk körül kezd forogni.

A beszélgetésekben, a hírekben, a reklámokban, körülöttünk, mindig is ott volt ugyanez a mennyiségű információ, a krimit évente legalább hétszer leadják, de csak akkor halljuk meg igazán, akkor emelkedik ki az általános mormogásból, ha, és amikor jelentőséget kap számunkra is.

Ez egyrészt jó dolog, mert kiszűrünk sok-sok felesleges ránk-hatást, másrészt viszont gátol is minket elég sok mindenben.

Ilyen például a probléma megoldás, amit a szervezetek annyira szeretnének élénkíteni és élővé tenni - ha felmerül egy gépleállás vagy minőségi hiba, akkor nem a lustaságunk, hanem a szelektív figyelmünk az, ami a legnagyobb gátat szabja az új megközelítésnek és az új megoldás kitalálásának.

Mert azokat az adatokat, és azt az információt látjuk, halljuk, gyűjtjük, amik a korábbi, bevált megoldást erősítik meg, és ami alapján újra és újra ugyanarra a következtetésre jutunk, mint korábban.

Nem kell semmi új, minden azt bizonyítja, hogy már megint operátori hiba, és az elkövető képzésével megoldható...

Ami segít abban, hogy ne váljunk információ-túlterheltté, ugyanaz akadályoz meg minket abban, hogy kreatívak legyünk, hogy hagyjuk, hogy áramoljon csak át minden rajtunk, hagyjuk, hogy az összefüggések megmutassák magukat; mert lehet, amit bárányhimlőnek mondtak nekünk, az maga a fekete halál...

 

A kép forrása: www.medicaldaily.com


2016. április 29.

A Barnum-effektus

"Önnek nagyon fontos a biztonság, de sokszor érez ellenállhatatlan vágyat, hogy olyat tegyen, ami kiemeli Önt a mindennapok rutinjából.

Ön független, nem igazán engedi, hogy mások véleménye befolyásolja ítéletalkotását.

Szereti a társaságot, de időnként nagy szükséges van arra, hogy egyedül legyen, és végiggondoljon dolgokat..." 1948-ban egy Forer nevű pszichológus egyetemi hallgatóinak azt ígérte, hogy a teszttel, amit összeállított nagyon pontos, személyre szabott jellemzést tud készíteni a kitöltőkről.

Az egy hét múlva kiosztott jellemzéseket a hallgatók többsége nagyon is pontosnak értékelte mindaddig, amíg ki nem cserélték egymás között azokat.

Mindegyik jellemzés ugyanaz volt, és a szöveg a bevezetés mondataihoz hasonló állításokat tartalmazott - személyükre szabott (mert a nevük szerepelt rajta) pozitív állításokat egy általuk szakmai tekintélyként elismert személytől.

Ez a három faktor elég volt ahhoz, hogy a nagyon általánosan megfogalmazott értékelésbe "belelássák" saját erősségeiket.

Ezt a jelenséget már P.T. Barnum cirkuszos ember is kihasználta, aki azt ígérte, hogy - ugyan korlátozott számú attrakcióval - de mindenkinek saját élményt tud nyújtani. És úgyis lett - csak Neked, csak itt, csak most...

Ez a Barnum-effektus a kiválasztás során fordítva is felüti a fejét - amikor meg kell válni egy nem igazán alkalmas embertől, hirtelen tudjuk, hogy már az interjúk során felmerültek kételyek, hogy le volt írva a teszteredményekben, de inkább hittünk, vagy bíztunk a jó szándékunkban annak érdekében, hogy minél hamarabb betöltsük az állást, és végül is konkrétan nem volt leírva, hogy NEM.

A Barnum-effektus miatt kedveljük a horoszkópokat és a neten elérhető gyors személyiségteszteket, amik általános és homályos  értékeléseibe azt látjuk bele, amit csak szeretnénk.

 

A kép forrása: nybooks.com


2016. április 26.

Győz a racionalitás

Perrow a 90-es években még viccelt Simon "Racionális ember" modelljével, ami szerint, ha az emberekre bíznánk, az ideális munkahely olyan lenne, ahol kellemes beszélgetéseket lehet folytatni a minket érdeklő témákról, ahol fel tudjuk függeszteni a munkaidőt, hogy pihenjünk egyet, ahol új barátokra és partnerekre tehetünk szert, ahova bevihetjük a gyereket,a kutyánkat...

Alig 20 év telt el, és a Legjobb munkahely-pályázatokat sorra olyan cégek nyerik, ahol a vezetők olyan helyzeteket teremtenek, amikben a dolgozók helyes döntéseket hoznak - mind a saját, mind a cég jóléte érdekében.

 

A kép forrása: livehappy.com


2016. április 30.

A technika az életünk?

Ha csak azt napi négy, hat, nyolc órát foglalná el az életünkből a munka, amit fizikailag a munkahelyen töltünk, vagy szeretnénk tölteni, akkor is érdekes, hogy amikor az ismeretterjesztő csatornák a munkával kapcsolatos filmeket vagy sorozatokat készítenek, a középpontban a feltalálók, a technikai, műszaki megoldások fejlődése, különleges gépek és körülmények a téma.

Vajon az embereket nem érdekelheti, miért dolgozunk ma éppen úgy, ahogyan, hogy hogyan fejlődtek a történelem során a munkahelyek, a munkahelyi együttműködés?

Vajon ez miért marad ki a történelmünkből, de tölti ki majdnem az egész életünket?

 

A kép forrása: memory-alpha.wikia.com


2016. május 3.

Kezünkben a dinamika

A grafológia hivatalosan 1872-ben született meg Michon apát tollából...

Ő és követője, Crepieux-Jamin komoly szabványosított jegyzékeket állítottak össze - az apát az írás egyes jegyeinek alapján, utóbbi pedig az írás dinamikája alapján.

Az írások tanulmányozása akkoriban az ezekkel a tudományos ellenőrzésekkel összeállított szabványokkal való összevetés alapján történt.

Az írás mozgás, és ahogy a mozgásunk sajátságos, az írásunk is árulkodik arról, mi és mennyire munkál bennünk (az írás gyorsasága, ahogy rányomjuk a papírra a tollat), illetve, hogyan jön ki belőlünk (hatalmas betűk), vagy marad éppen bennünk (kis, összenyomorgatott szavak).

Az egyik grafológiában jártas munkatársunk egy reggel ránézett a telefon közben készített jegyzetére, és azt mondta: - Úristen, milyen szörnyen zaklatott vagyok ma reggel!

 

A kép forrása: pinterest.com


2016. május 5.

Az igazi természetünk

Eddig csupán egy olyan módszerünk volt, ami, ha elmondtuk az instrukciót, a jelölteket mozgolódásra késztette, amitől zavarba jöttek - a feladatban kis házakat kell rajzolni.

A zavar okának eddig is azt tartottuk, hogy megérzik, valami mélyebb dolgot fednek fel magukról, mint más, például a műszaki probléma megoldásukat vagy a matematikai képességeit felmérő kérdésekre adott válaszaikkal.

Most, hogy az online munkapróbákat elkezdtük, volt jelölt, aki hamar átlátta ezek másságát.

Önleíró, önértékelő tesztre számított, amiben - talán már rutinból - olyan képet tudott magáról közölni, amilyet csak mutatni szeretett volna.

Azzal, hogy tényleges munkavégzést követel meg a munkapróba, már nem akart együttműködni - olyat fedett volna fel ez is, ami valóban azt mutatja ki, hogyan dolgozik, mennyire "hajt", vagy éppen mennyire lusta, illetve, hogy milyen mértékű felügyeltre, biztatásra van szüksége.

Pedig -ugye - a végén úgyis "lebukik" mindenki, mert az igazi természetét senki nem takargathatja túl sokáig...

 

A kép forrása: zelda.wikia.com


2016. május 8.

Oldás és kötés

Van egy vizsgálati eszközünk, Fonaltáblának hívjuk.

A feladat, hogy egy alsó piros fonal útvonalát kell követni egy másik fonallal.

A fonal útjában kiálló csapok vannak, amik nehezítik a feladatot, mert rajtuk módosulhat az addig követett útvonal.

Azt figyeltük meg, hogy míg minden más szakma képviselői, beleértve pénzügyi igazgatókat, logisztikusokat és operátorokat is, egy lendülettel, folyamatosan tekerik a fonalat az útvonal mentén az elejétől a végéig, megtorpanás nélkül.

Két szakma képviselői járnak el egészen másként.

A varró szakemberek csaptól csapig dolgoznak.

Minden csapnál megállnak, ott körbejárják, hogyan is lesz a következő szakasz, és csak akkor mennek tovább, ha már megbizonyosodtak arról, rendben lesz.

A könyvelők csoportja a másik, akinek a munkamódszere alapján meg lehet állapítani a szakmáját.

Az ő esetükben a pontosság és a gyorsaság úgy jár kéz a kézben, ahogy senki másnál nem, és a feladatmegoldásuk ideje és az elkövetett hibák száma nem szór akkor sem, ha összenézzük a 15 évvel ezelőtti és a mostani könyvelők adatait.

 

A kép forrása: allfiberarts.com


2016. május 12.

Nobel díjas, vagy hajléktalan?

A 70-es években pszichológus hallgatókon tesztelték, hogy a 480 kérdéses (! a leghosszabb verzió) California Személyiségtár mennyire "hamisítható".

Először a saját válaszaikat kérték, majd úgy kellett kitölteniük, mintha Nobel díjas fizikusok, végül, mintha hajléktalanok lennének.

Az eredmény elég meglepő volt - a közel 300 kitöltő fizikus professzor profilja éppen úgy azonos lett, mint hajléktalan profil, míg a saját kitöltések nagy egyéni varianciát mutattak.

Az eredmény tehát azt mutatja, hogy még a leghosszabb tesztben is képes lehet a kitöltő arra, hogy egy általa kívánatosnak képet mutasson magáról, azaz kedvezőbb eredményekkel jöjjön ki a tesztből, mint amilyen valójában.

Ez egyrészt természetesen azt is mutatja, hogy a kitöltő majd valós helyzetben is megpróbál megfelelni annak a képnek, amit magáról megrajzolt, de azt is, hogy - főleg széleskörű elterjedésük miatt - a személyiségtesztek egyre kevésbé adnak információt a kitöltőről, sokkal inkább csak arról, hogy milyen mértékben működik együtt a tesztet megrendelők folyamatával, és mennyire törekszik arra, hogy a szociális elvárásoknak megfeleljen.

 

A kép forrása: amazon.com


2016. május 13.

A HR-eszközök avulásáról

Az egy dolog, hogy a használt módszereket folyamatosan vizsgáljuk, hitelesen mérnek-e még, vagy egyáltalán mérnek-e még.

Egy mexikói tanácsadó iroda kezdeményezésére újra alkottuk az amerikai Wechsler-féle IQ tesztet (ott Terman), mert a kérdések annyira elöregedtek, hogy egy részükről a kitöltők már nem is tudták, miről szólnak.

A másik dolog azonban, hogy a mérés tartalmával mennyire követjük a társadalmi-gazdasági változásokat.

Gyakori tapasztalatunk, de a szakma is sokat cikkezik arról, hogy a jelöltek nem jelennek meg az interjún, a megkötött munkaszerződés ellenére az első munkanapon, vagy egyszer csak nem jönnek be többé dolgozni.

Amikor a munkahelyek többsége egyszerű betanított munka, amikor az értékesítés, az ügyfélszolgálatok nagy része előre megírt scriptek alapján dolgozik, az SAP-t az Oracle különbözteti meg, sok-sok mérnök csak a folyamat egy részét, méghozzá jól szabályozott részét kezeli, már nem a képességek, a kompetenciák szintje és nem is a munka-motiváció különbözteti meg a bevált és nem-bevált munkatársakat, hanem a munkavállalói beállítódásuk.

Egy jó nagy harangot szeretnék jó hangosan megkongatni - az üzleti partnereinknél szép lassan elérjük, hogy a hagyományos mérések mellett nézzük meg azt is, hogy a jelöltek közül ki az, aki  valóban azt szeretné csinálni, amit a cég kínál (szakmai érdeklődés, elköteleződés vagy annak éppen hiánya), hogy úgy szeretné-e csinálni, ahogy azt a cég teszi (szerep-értelmezés), és végül, hogy már kiválasztásnál tiszta legyen, mivel lehet megtartani, ösztönözni, mert erre minden cégnek szabott eszköztára és lehetőségei vannak.

Hiába modern és elegáns egy teszt vagy egy assessment, ha nem adja meg azokat az eredményeket, amikre a munkáltatóknak a legnagyobb szüksége lenne.

Sok mindenkit sok mindenre be lehet tanítani, fejleszteni, de a munkáltatókhoz való viszonyát, a munkavállalói beállítódást nem lehet egyik napról megváltoztatni, azzal inkább számolni kell.

Vannak tehát, és alakulnak is még az eszközök, amik válaszok lehetnek a HR munkatársak panaszaira - kérdés, hogy a HR szakma milyen gyors váltásra nyitott és hajlandó...

(Mióta egy munkaerő közvetítő partnerünknél bevezettük ezeket a méréseket, a korábbi interjún megjelenési 60-75 %-os arány 100 %-ra nőtt meg...)

 

A kép forrása: commons.wikipedia.com


2016. május 17.

A jelentkező dönt

Tegnap már majdnem ott voltam, hogy megosztom egy nagy interjú-tapasztalattal rendelkező HR-es megosztott posztját, de az utolsó mondata megállította a mozdulatot.

Jól haladt az írás, betekinthettünk abba is, mi történik a zárt ajtók mögött azután, hogy a jelölt elment.

Csakhogy volt egy mondat, az utolsó, amiben a szerző azt javasolja, hogy semmi olyat ne mondjon a jelölt, ami a saját érdekeit fejezné ki, és elrettentő példának az "ugye oda tudok érni a gyerekért az iskolába?" kérdést hozta fel.

És akkor mi lesz? Majd kisurran fű alatt? Minden délután rosszul lesz? Vagy mégis hogy?

És hogy van az, hogy egy modern szervezeti működést és kultúrát támogató közösség megoszt egy ilyen cikket?

Csak azért mert nagynevű cég nagynevű képviselője írta?

Vagy az olvasásban nem jutottak el az utolsó mondatig?

Jelöltek!

Az interjún kérdezzetek meg minden olyan dolgot, ami érdekel Benneteket, mondjatok meg minden olyan dolgot, ami fontos Nektek.

Akkor veszítenétek a legtöbbet, ha olyan cég venne fel Benneteket, akik nem a kölcsönösségre alapozzák az együttműködést, hacsak nem a "command and control" típusú működést keresitek, mert korbáccsal a kezetekben születettek, és ha más nem, akkor Ti ostorozzátok magatokat.

 

A kép forrása: wiemerra.com


2016. május 19.

Igazság és valóság

A rikító sárga táblára mutatva előttem a sorban a két gyerekét folyamatosan szemmel tartó asszony 25 dkg-ot kért az akciós felvágottból.

Az eladó, miközben átadta a fel-árcímkézett csomagot, megjegyezte: "ez ugyanolyan ám, mint ez a másik, ami akció nélkül olcsóbb...mindig", és már fordult is a következő vásárló felé.

Tudom, mert tanultam.

Értem, hogyan működik.

Mégis minden alkalommal mellbe vág, amikor találkozom vele.

Egy közlés - egy adat, ami semmi többet nem mond annál, mint amit tartalmaz.

Akciós áron ennyi. Ez az igazság.

Az olvasó valósága az, ami az egyszerű közlésnek értéket ad... céges környezetben is...

 

A kép forrása: 98ft.co


2016. május 23.

Érdemes rózsaszínnek mutatkozni?

Ez a -legalábbis felemás- munkaerő piaci helyzet, hogy nincs munkaerő, de mégis sokan keresnek állást egyre erősebb megvilágításba helyezi a megküzdési stratégiákat.

Ezeket akkor mozgósítjuk, amikor valamilyen nehézséggel találkozunk. Amikor az új munkatárs bekerül egy olyan cégbe, ahol 30 vagy akár 70 %-os a fluktuáció, nem tudhatja, hogy mennyire kimerült és zaklatott, túlhajszolt a szervezet.

Azt viszont látja, hogy nincs öltöző-szekrénye, nincs egy ember, aki komolyan betanítja, hanem sokan mondanak neki sokfélét, és érzi, hogy a régiek nem néznek rá jó szemmel - mert ők azt látják benne, akivel legalább annyi probléma lesz, mint a múltkori új-felvételesekkel volt, és így tovább.

És, ha valakinek nem az a bevált megküzdési stratégiája, hogy a nehézségek megháromszorozzák az erejét és a küzdeni vágyását, hajlamos kilépni abból, ami - akárcsak egy kicsit is - nagyobb erőfeszítést, alkalmazkodást vagy stressztűrést kíván tőle, és így odébbáll.

Az ördögi körből talán az jelenthetne kilépést. ha egyik oldalról a munkavállalókat készítenénk fel arra, hogy hova is kerülnek majd, másik oldalról pedig a cégeknek kellene csak egy kicsivel nagyobb hangsúlyt fektetni az új emberek beillesztésére...

Valahogy én úgy látom, hogy az új ember keresésénél a jelöltek is, a cégek is rózsaszínnek mutatják magukat, pedig a sokszínű valóság az, amiben a cégek üzleti eredményeket, a munkavállalók pedig a megélhetésüket kell, hogy közösen biztosítsák.

 

A kép forrása: psycholawlogy.com


2016. május 29.

Mit üzen a Post-it?

Sokkal mélyebb információt lehet szerezni a szervezeti együttműködés valódi természetéről  a teakonyha, a mosdók, a hűtőszekrények üzeneteinek olvasásával, és sokkal többet a táblákra, falakra kitett diagramok címeiből, az utolsó frissítés dátumából, mint a termék-előállítást vagy a szolgáltatást  kísérő technológiából.

A "Mosogass el magad után" Post It, de még inkább a műanyag bugyiba konzervált A4-es változata azt üzeni, hogy mindenkinek elege van abból, hogy senki nem úgy viselkedik, ahogy a többiek elvárják - de nem csak a konyhában...

Az alá nem írt, vagy a HR osztály (!!!! :)) aláírás személytelenné, és ezáltal fenyegetővé is teszi az üzenetet...

Valaki figyel, lát és üzen... ha még van "lelke" a szervezetnek, akkor tréfás kommentárok születnek, amik oldhatják a hangulatot, és reményt adnak a szervezetben felhalmozódott feszültség feloldására kezelésére.

Az elsárgult, évekkel ezelőtt kitett utasítások, a több hónappal korábban kitett, porréteg alatt szomorkodó Pareto-k pedig egy letűnt menedzsment kultúra emlékei, akik képviselői még közöttünk élnek, de már nem sokáig...

Ha ilyenekkel találkozunk, tudhatjuk, hogy az elégedetlenség fokozódik, a munkában pedig a tűzoltás válik a működés mindennapi formájává.

Ha a tanácsadó látja ezeket, tudhatja, hogy jó helyen jár, mert valóban nagy szükség van a munkájára.

 

A kép forrása: inspire52.com


2016. június 3.

Adat-olvasás - jövőálló kompetencia

Welch munkássága a GE-nél, Kotter menedzsment elmélete a vezetés elmélettel szembeállítva, Steve Jobs vezetői karizmája csak folytatja a Ford által egykor megnyitott sort, mi szerint vezetőnek majdnem csak, hogy születni kell.

Láttunk "tulok"-forma, mindenre elszánt és folyamatosan nyomuló igazgatót, láttunk csendes, inkább meditálót, aki nem győzte támogatni a munkatársait, elébe ment az igényeiknek, és láttunk olyat is, aki látszólag nem sok mindent csinált, de az eredményeket mindig hozta.

Ezekben a vezetőkben egy közös dolog van: túl tudnak lépni a mutatószámok (KPI-ok) értékének indoklásán, a saját és a szervezetük munkájának, vagy annak hiányának mentegetésén, a másra váráson és mutogatáson...

A titkuk, hogy tudják olvasni az adatokat.

Nem elég nekik, hogy a mutatószám zöld - tudják azt is, hogy kiknek mekkora energiája, verejtéke és erőfeszítése, kreativitása kellett ahhoz, hogy az érték zöld legyen, és azzal is tisztában vannak, hogy kiktől mennyire lesz még szükség, ha zöldben is akarják tartani.

És ez az, amitől valóban vezetők és jó vezetők lesznek, akárhogy is kommunikálnak, a munkatársak mindig is érezhetik, hogy csak olyat kér tőlük, ami az ő kontrolljuk alatt áll, hogy csak olyat kér, amire képesek, és csak addig kéri, amíg az valóban a kitűzött eredményre vezet...

Az SAP, az Oracle, és a hasonló vállaltirányítási rendszerek amilyen nagy segítséget nyújtanak, annyi galibát is okoznak...

Vagy minden adatot látunk, vagy semmilyen adatot sem. A minden adattal az a legnagyobb baj, hogy olyan információt is elérnek a vezetők, amikre nincs hatásuk, ami felett nincs kontrolljuk, de a hozzáértésüknek csak a menedzsment megbeszélések szabnak határt.

A második legnagyobb vezetői erény, az önmegtartóztatás - mindenki, akitől rákérdez bármilyen adatra (mennyi volt ma a selejt% például a műszakvezetőtől), az rögtön felelősnek is érzi magát a mutató értékéért, még akkor is, ha mást nem is tud kezdeni vele, mint kiolvasni a rendszerből.

Így kommunikálódik szét a szervezet.

A harmadik erény az információ és az adat megkülönböztetése.

Attól, hogy szám, attól, hogy egy felelős munkatárs mondja, még lehet információ (volt állásidőnk, de már megcsináltuk a gépet) - kevés információ, nulla adat....

 

A kép forrása: leanorg.com


2016. június 8.

A valóság kifizetődik

"Hát hiába ajánlottam 20.000 Ft nettó jutalmat, nem hoznak ezek le egy darabbal sem többet a sorról".

Pedig nem a motivációjukkal volt a baj, hanem sokkal inkább azzal, hogy nem tudtak többet lehozni.

Tényleg nem.

Zárt gépsor, az elején bekerül a darab, a végén készen kiesik; csak akkor tud az operátor a darabszámon változtatni, ha megakasztja a sort, növelni esélye sincs se tempót, se darabszámot.

Kicsit kellett csak körbe nézni; ha a problémákat előrejelző olajfolyásról, csikorgásról, paraméterek lassú elmászásáról szólnak, akkor megelőznek sok váratlan leállást, így, áttételesen növelve a darabszámot.

Ha az első selejtnél megállnak, és nem várnak az ötödikre, hogy biztos legyen, ezek mind selejtek, megint csak növelik a darabszámot.

"Csupán" azt kellett megtalálni, hogy mire van ténylegesen befolyásuk, hogy azzal aztán élhessenek is, ahogy meg is tették.

Tudom, nem könnyű a nyilvánvalótól elrugaszkodni, de megéri, mert a valóság sokkal kifizetődőbb... mindenkinek...

 

A kép forrása: telapost.com


2016. június 14.

A hal és a szaga

A jelenlegi szervezetfejlesztési gyakorlatok egyik legbosszantóbb szűklátókörűsége, hogy míg az ügyfélszolgálatokat, a gyártósorokat, bármit, ami a megvalósító szinten működik, csontváz szintre optimalizálja, addig a fejétől még bőven bűzlik a hal.

A szabványosítás, az 5S, a hatékonyság mind-mind megáll a végrehajtó szinten, holott az igazán nagy tartalékok a támogató szinteken vannak (termékfejlesztők, folyamatmérnökök, hogy csak néhányat említsek).

Azok a szervezetek, amik nem csatornázzák be a megvalósító szintek problémáit a támogatók probléma megoldásába, és nem aszerint mérik a támogatóikat, hogy milyen hatékonysággal stabilizálják az előállító, szolgáltató folyamatokat, a változás menedzsment könnyebbik felét hajtják végre, és hiába.

A fordított gyakorlat sokkal messzebbre vezet: ha a vezetői és szakértő szerepeket tesszük először rendbe, akkor azok egyszerűen úgy "húzzák" a megvalósítók eredményességét, hogy az kevesebb terhet ró mindenkire, és messze jobb eredményekhez vezet.

A problémamegoldások szabványosítása a Legjobb Gyakorlatok kontinenseken átívelő rendszerét hozza létre, a vezetői szabványos munka, igen, szabványos vezetői feladatok egy szintre, és a megkívánt szintre tudják emelni a vezetők és a menedzsmentek munkáját.

 

A kép forrása: byjus.com


2016. június 20.

Ki mellé ülünk?

Úgy néz ki, akármikor, akárhányszor, bárhogyan is vizsgálják, a világos, leginkább kék szemű embereknek sokkal többet, sokkal jobban meg kell dolgozniuk azért, hogy mások bizalmát elnyerjék.

A mélybarna szeműek vannak ebből a szempontból a legjobb helyzetben - őket választják a legtöbben útitársnak egy vonatfülkében, melléjük ülnek le a legszívesebben a tömegközlekedésben, tőlük kérdezik meg a legszívesebben az időt vagy útirányt.

Még a kék és zöld szeműek is őket választják, ha fényképeket kell sorba állítani a sugárzott barátságosság mértéke szerint.

 

A kép forrása: wifflegif.com

 

2016. április 28.

A legjobb önéletrajz

A legjobb önéletrajz a minél több adatbázisba feltöltött önéletrajz lett mostanára.

A több ezer embert hiányoló munkaerő piacon már nem az a kérdés, hogy egy jelölt ki tud-e tűnni a tömegből, hanem sokkal inkább az, hogy megtalálja-e azokat a platformokat, ahol a - a magát már önálló szakmává kinövő - toborzási szakemberek az ő kvalitásait keresik.

A közösségi oldalakon a beözönlő új megjelenések szinte pillanatok alatt a utasítják messze hátra a hírfolyamban éppen csak felbukkanó  jelöltek adatait, csakúgy, mint az állás ajánlatokat is.

A sok kis adatbázist egyesítő nagy adatbázisba általában valamilyen konkrét, meghirdetett pozícióra jelentkeznek - így, ha arra nem keresik meg őket, akkor elavult önéletrajzok és hirtelen fellángolások maradnak a többi toborzó számára...

Talán a leginkább célravezető a jelöltek számára, ha a közvetítőkkel ugyanúgy viselkednek, mintha cégekhez adnák be a pályázatukat aszerint, hogy melyik specializálódott azokra a pozíciókra vagy azokra fajta cégekre, amik megfelelnének az elvárásainak.

Mert az egyik közvetítő a biztosítók, a másik a jogászok, a harmadik a betanított munkások, a negyedik a KKV-k, az ötödik pedig a toborzók (! :)), stb. felvételi kapuja előtt táboroz, de azt alig várja mindegyik, hogy helyesen válaszoljuk meg a kérdést, miszerint melyik a kedvenc szín... (Gyaloggalopp után...).

 

A kép forrása: buzzfeed.com

 

2016. június 27.

Versengő kompetenciák - AC/DC

"Egy elektromos töltőállomáson "elmegy" az áram, mikor éppen beér egy 12 fős turistacsoport tölteni a kerékpárjaikat.

Ön régiós vezetőként éppen a legközelebbi, 7 kilométerre lévő töltőállomáson az új kerékpármosó "alkatrészeinek" beérkezését felügyeli, amikor az áramszünetről értesítik telefonon.

Mit tesz ebben a helyzetben?"

Ez egy multi-kompetenciás AC/DC feladat - ha odaküld valakit, vagy maga megy intézkedni, a delegálás kompetenciáját, ha kapcsolatba lép az áramszolgáltatóval, úgy a vezetői kompetenciáját, ha pedig kiüríti a teherautót, amin az alkatrészek érkeztek, és áthozatja a turistákat kerékpárostól, akkor az ügyfél-orientáció kompetenciáját mozgósította a jelölt - a választás a sajátja.

Ilyen egyszerű szakítani a hagyományos, egy-egy kompetenciára kidolgozott feladatokkal; ha egy meggyőző készségre kihegyezett feladatot adunk, akkor mi mást is mozgósítana bárki is, aki csak egy kicsit is együtt akar működni a helyzettel, mint, hogy megpróbálja meggyőzni azt, akit kell, de ettől még nem biztos, hogy egy „éles” helyzetben fel is ismeri majd, hogy a meggyőzőkészsége lenne a sikeres megoldás kulcsa...

 

A kép forrása: merchantmaverick.com

 

2016. július 3.

Hozzájárulás - problémamegoldás, vagy fejlesztés?

Míg egy cégben az első formális munkaköri leírások emberekhez rendelnek feladatokat, nyilvánvalóvá téve a munkamegosztást, addig a további munkaköri leírások "segítségkérések" - azokat a feladatokat tartalmazzák, amiket a "régiek" már nem akarnak vagy nem tudnak elvégezni, vagy azokat az új feladatokat, amikre más felkészültség kell, mint amivel a szervezet rendelkezik.

És a burjánzó feladatokkal arányosan nő a szervezet...amiben az újabbnál újabb munkaköri leírások elkészülte az azok feletti kontroll látszatát keltik.

Így jönnek létre a raktári és termelési adminisztrátor munkakörök, amik üzleti hozzáadott értéke nagyon is kétséges, így kerül az értékesítés az ügyfélszolgálatos munkakörhöz - ami miatt vagy az ügyfélszolgálat sérül, vagy nem növekszik az értékesítés, csak a frusztráció.

Egy igazán jó munkaköri leírás egy pozíció hozzáadott üzleti értékén alapul, azon, hogy milyen üzleti eredményeket várunk el tőle.

Az egész tehát visszafelé működik: ha egy mérnök üzleti eredményességét abban mérjük, hogy mennyire gyorsan állítja vissza a folyamatot egy probléma után, akkor üzemeltető mérnököt keresünk, és a feladatait ehhez rendeljük hozzá, csak úgy, mint a műszakos megbeszéléseket is, amiken be kell számolnia.

Amennyiben azt várjuk el tőle, hogy a folyamat stabilitását, képességét növelje, akkor fejlesztő mérnököt keresünk, az ahhoz tartozó tevékenységekkel és projekt-beszámolókkal.

Ha - és ez az általánosan elterjedt gyakorlat - folyamat- vagy gyártómérnököt alkalmazunk, összekeverjük ezt a két funkciót, azt a kockázatot vállalva, hogy probléma megoldó helyzetben fejleszteni akar, fejlesztések helyett pedig ugyanazokat a problémákat oldja meg nap mint nap, mert a szolgáltatásnak működnie kell, a gyártásnak pedig menni.

 

A kép forrása: qcfoodhub.com

 

2016. július 9.

Szerep-csaták

A kommunikációnak három szintje van: az első a fizikailag látható, hallható és tapintható - a mozdulatok, gesztusok, a szavak és az általuk keltett légkör.

Ez "jó kislányos" módon sokszor megfelel a helyzetben érvényes társas normáknak, magatartásos elvárásoknak.

Mégis a mindez csupán a második szint "üzeneteit" csomagolja be - azt, hogy mit is akarunk a helyzetben valóban elérni, mire akarjuk a másikat rávenni, vagy mire hagyjuk magunkat rábeszélni, illetve egyáltalán, mire akarjuk használni a szituációt és a benne szereplőket.

De mindez mit sem ér addig, amíg a legalsó, harmadik szinten meg nem vívjuk kivel-kivel a - kapcsolatban aztán már örökké érvényes - szerep-csatát.

Amíg két ember között ezen a szinten nem dől el, ki a domináns, ki rendelődik alá, vagy partnerként fogadják-e el egymást, a másik két kommunikációs szint törekvése bármilyen párbeszédre is hiábavaló.

Ez a magyarázata a váratlan, hirtelen érzelmi reakcióknak egy semleges munkahelyi helyzetben, az egyik magyarázata annak, hogy egyes ígéretek csak üres szavak maradnak, és annak is, hogy végtelen panasz-áradatok hangzanak el emberek, csoportok ellen a szervezetben, de senki nem tesz semmit az ellen, hogy a hibákat kiküszöböljék, vagy a problémákat megoldják.

 

A kép forrása: vectorstock.com

 

2016. augusztus 7.

Motiváció, szükséglet, ösztönzés

Megírom, mert megírom.

Nem győzöm a szakirodalomban olvasni a "hogyan motiváld a munkatársaidat" jellegű közléseket.

A motiváció, még egyszer: a motiváció belülről fakadó késztetés egy szükséglet kielégítésére.

Tehát a motiváció egy belső késztetés ami egy szükséglet (az egyéné, akiben a motiváció megjelenik, csírázgat, mozgolódik, majd arra készteti ezt az egyént, akinek a szükséglete van, hogy csináljon már valamit, hogy a hiány, amit a szükséglete kielégítetlensége kelt, szűnjön már meg végre) kielégülhessen és a késztetés elmúlhasson vagy átalakulhasson éhséggé.

Kívülről, azaz más által motiválni nem, csak ösztönözni lehet.

Még egyszer, ösztönözni.

Motiválni nem.

Mert az belülről fakad...

Amit még lehet csinálni, felkelteni a szükségletet, amiről eddig nem tudott ez az egyén, csak üldögélt boldogan a már meglevő szükségletein, amik eddig is sokat adtak neki (pl. motivációt), így aztán a hiányában nem is tudott új, eddig ismeretlen motiváció sem születni belőle.

Belülről...

Sok-sok év feszültségét írtam most ki magamból (ez látszik is a kézírásból, amit megosztottam), bár érzésem szerint le fogom még írni néhányszor, hogy a motiváció belülről fakadó késztetés...

 

A kép forrása: handwritingacademy.com

 

2016. augusztus 17.

Asszertív delegálás-e a vezetés?

Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy a vezetők - nem a legfontosabb, hanem az egyetlen - funkciója, hogy a munkatársakat abban a szerepben tartsák, amire a pozíciót a cég létrehozta.

Azzal, hogy delegáltatjuk a feladatokat és aztán számon kéretjük a vezetőkkel a teljesítést (bármilyen asszertíven is), azt sugalljuk, mintha a pozíció csak a vezetői feladat-kiosztásokon keresztül létezne, és, ha a vezető nem lenne, a pozíció tulajdonosa elveszve bolyongana a szervezeti folyosókon, míg éhen nem hal, vagy meg találja valaki egy levetett szereppel.

Persze sarkítok, de azért mégis...

A szerepek menedzsmentjével kevéssé fordulhatna elő, hogy egy tanácsadó cég "dobozos terméket" értékesítő munkatársakat vesz fel (csak azért, más tanácsadó cégeknél sikeres volt), akiket aztán az útvonaltervük teljesítése alapján jutalmaz, holott a bevételek egyáltalán nem arányosak a megkeresett ügyfelek számával, és a termék sem létezik egészen addig, amíg az ügyféllel közösen a tanácsadók létre nem hozzák azt.

És, ha nem tudja abban tartani, ne csak az jusson eszébe, hogy a munkatárs kevéssé, és egyre kevésbé alkalmas, hanem az is, hogy esetleg maga a szerep az, ami változik...ezt látom én a változás menedzsmentnek kapukat megnyitó kulcsnak....

 

A kép forrása:linkedin.com

 

2016. augusztus 28.

Épülő és széteső csoportok

Tömeg-közlekedve nem tudok nem gondolni minden több-járatos megállóban a csoportépítésre.

Ma, amikor egyedül álltam, és épp a másik busz jött, egyszerűen hátraléptem, és a sofőr pontosan értette, nem rá vártam.

Amikor sokan álldogálunk, elkülönülünk azoktól, akik csak átsétálnak a megállón - az ő céljaik más megállók felé viszik őket...

Tehát egy laza csoport vagyunk... az idő és a hely, és a tevékenység (pl. várunk) köt össze minket.

Az igazi célok az egyes járatok beállásával kovácsolnak ebből a laza társulásból célvezérelt kis csoportokat - aki elérte a célját, mind felszállt.

A maradók közül csak néhányan jelzik, hogy ők más, a fel nem szállók csoportjához tartoznak - alig van néhány magányos, aki ebben a helyzetben hátralép, ha nem az ő járata jön.

A többség marad az egy másik járatra várók között - a csoport, az csoport.

Csak egy, az összegyűlt esővizet járdára felverő kocsi elsuhanása hiányzik, hogy az addig egymásnak idegenek egy pillanat alatt egyetlen, közös érdeket érvényesítő erős csoporttá váljanak - az autósokkal szemben.

Azután - akár a maguk számára is váratlanul - csoportszerepekbe bújnak, hogy a helyzet különböző aspektusait a felvett szerepüknek megfelelően lekezeljék - kik a kocsi, kik a csatornázás, az útviszonyok, kik az előttük állók hirtelen - áruló -elugrása ellen...gyors véd és dacszövetségek köttetnek, amik csak addig tartanak, amíg meg nem jön kinek-kinek a járata.

A csoport ereje elfogy, ahogy a járatok egymás után viszik el a tagokat, és a maradók olyan egyedül maradnak, amilyenek voltak a megálló felé jövet - a múltban és a jövőben minden lefröcsköltek láthatatlan, és a piszkos, gondozatlan ruhás emberek nagyon is látható, egy nagyobb csoportjának tagjaként...

 

A kép Budapesten, a VIII. kerületi Mátyás téren készült.

 

2016. szeptember 26.

A lecsúszott szervezet

A csoport- és műszakvezető-képző programokkal a leggyakoribb nehézség abban van, hogy hiába, hogy elsajátítják a sok tudást, és meg is tudnák valósítani amit kell, és magukat is, ha a szervezetben "felettük levő" minden más pozíció "maga alatt eggyel" működik - a termelésvezető a mérnökök munkáját, a mérnök ezért a technikusét, a technikus a műszakvezetőét végzi...

Amíg nem "húzzuk fel" a helyükre ezeket a pozíciókat, addig a csoport- és műszakvezetők be vannak "szorulva" abba a szűk mozgástérbe, amit - leginkább a közösen - elkövetett hibák és előidézett problémák helyrehozatalához ad nekik a szervezet...

 

A kép forrása: marantz-electronics.com

 

2016. október 4.

Kommunikációs zavarok

Ha egy munkakört Key Account Manager hívunk, a heti riportban pedig az ügyfél-látogatási útvonal-terv teljesítését kérjük számon, az munkakört betöltőket csupán egyetlen dolog vezérelheti: a saját jutalékuk bármilyen "áron" történő "megszerzése".

Se ügyfél-, se termék- vagy szolgáltatás stratégia, se a cég piaci pozíciója, mert a megnevezés és a jelentés közötti ellentmondás azt mutatja számára, hogy a szervezet maga sem tudja mit akar.

Ha KAM, akkor van ügyfél-stratégia, akkor az ügyfélfejlesztés mértéke a mérőszám, és komplex szolgáltatások vagy fejlesztett termékek az értékajánlat.

Amennyiben az útvonalterv teljesítése a működési mód, akkor a jól kidolgozott termékek értékesítési nagyságrendje a meglátogatott vevők számával egyenesen arányos - azaz ügynöki a tevékenység, amit folytatni kell.

Ki gondolná, hogy - az esetleg udvariasságból adott, mert komolyabban hangzik, mintha egyszerű értékesítőnek hívnánk valakit - KAM elnevezés és az útvonalterv (mert az előző cégben ezt jelentette mindenki, aki a felvágottak értékesítésében dolgozott) szavak egyidejű használata mennyire összezavarja nemcsak a siker kritériumait, de a munkatársak magatartás-választását is: ha teljesíti az útvonaltervet, megdicsérik, de nem ad el semmit, ha elad, de mindig ugyanannak a kilenc cégnek, akkor a jutalékot megkapja, pedig valójában nem felel meg a vele szemben támasztott elvárásoknak....

 

A kép forrása: pieria.co.uk

 

2016. október 17.

Szervezeti letolás

Valahogy kifelejtettük a stressztűrés és probléma megoldás kompetenciákat az ügyfélszolgálatos munkakörben, vagy hogy is volt ez?

Tudom, hogy mondtunk rá valamit, de mi is volt az?

A cégnél, akinek a HR vezetője hívott, lassan egy éve, hogy bevezettük a teljesítménymutatókhoz kötött kompetencia rendszert.

Azt mondtuk, hogy ezek nem kompetenciák; ezek rendszerhibák...

Hiányoznak a scriptek, amik a lehetséges ügyfélpanaszok kezelésére adnak útmutatót, ahogy hiányzik az ügyfél-történet nyomon követése is (technikailag kivitelezhető az "ügyfélhiba-pontok" számolása - azaz, hogy mennyire notórius "panaszkodó" valaki).

Ugyancsak hiányzik a problémamegoldó rendszer: ennek egyik eleme, hogy a magas hibapontos ügyfelet más veszi fel és "kezeli", nem a "normál" ügyfélszolgálat - a hívás ideje sem fér bele az előírt beszélgetési idő-normába, ha csak ezt vesszük figyelembe.

Másik eleme, hogy azonnal kapcsolható legyen egy igazi problémamegoldó szakember (legyen szó akár egyenlegről, azaz pénzről, akár technikai segítségről (mit, hogy tud beállítani, kezelni), vagy annak a közléséről, hogy egy éppen felmerült, irritáló hiba vagy zavar alatt hogyan lehet a rendszert minimum használni, és mikorra várható az elhárítása).

Na, így már emlékszem...- hosszú csend után  szóval megint ott vagyunk, hogy a vezetői kompetenciákkal van a baj...

Hát, bizony ott...valahol ott...

 

 A kép forrása: freedrama.net

 

2016. október 29.

A vezetésről beszélek

Nem is értem, vezetőként nekem mi más dolgom lenne a munkaköri leírással, mint hogy előveszek egy már meglévőt, megnézem, hogy jó-e, esetleg átírok benne egy-két feladatot és kész, már jöhet is az új munkatárs.

Én úgy látom, hogy ez a legalapvetőbb vezetői eszközöd.

Vezetői eszköz?

Menj fel a netre és nézd meg, miket hoz ki.

Gantt chart, PDCA ciklus, halszálka diagram, meg ilyenek.

Hogy jönne már ide a munkaköri leírás?!

Az egy jogi formula.

Ott van a személyügyön, és kész.

Nézzük meg, rakjuk össze a munkaköri leírásaidat egy ilyen mátrixba, vagy egymásután.

Ezt ide, ezt hova, ugyanerre rá?

Ezt mögéjük?

Kijön akárcsak egy folyamatod is, szépen, lépésről lépésre, ahogy egyik munkatársad átveszi a másiktól?

Hát nem. Igaz, sokuknak ugyanaz a feladat van beírva, de nem úgy dolgoznak... mindenki tudja a saját helyet a folyamatokban...

Tudja?

Hát, úgyis neki adják... megtalálják vele, azzal, amivel neki kell foglalkoznia...

Mi lenne, ha összeraknánk?

Most, hogy így mondod, lehet, hogy kijönne egy ilyen mátrix-szerű dolog, amiből láthatnám, hogy ki mikor kellene, hogy belépjen a folyamatba, és milyen információra?

Lehet, hogy tisztábban látnám, hogy mennyi ember kell valójában, és, hogy hol van az emberi szűk keresztmetszet, nemcsak a folyamatokét?

Látnám, ha valaki nem a saját dolgát csinálja, hanem "átkúszik" az őt jobban érdeklő vagy könnyebb feladatokra?

Valami ilyesmiről beszélsz?

Igen, valami ilyesmiről.

A vezetésről beszélek....

 

A kép forrása: clipartfest.com

 

2016. október 4.

A pszichológiai tesztekről, amiket használunk

A legfiatalabb is legalább 20 éves, a többségük lassan eléri a világon létező legmagasabb nyugdíjkorhatárt.

Generációk nőttek fel, akik személyiségét, kommunikációját már egészen más erők és hatások formálják, mint a múlt század közepén - a régi kérdésekre kapott új válaszok nehezen értelmezhetőek, vagy könnyen félrevezetőek.

Ráadásul akkor a tesztek csak egy szűk szakmai kör részére voltak elérhetőek, ma pedig már a bulvár kategóriában köszönnek vissza a kérdések, és az értékelések.

Akik pedig megpróbálnak lépést tartani, és a sztenderdértékek frissítésével tartják lélegeztetőgépen a tesztjeiket, már 200-300 fős mintát elfogadtatnak érvényesnek azzal a legalább 10 ezres mintaszámmal szemben, ami fél évszázaddal ezelőtt a minimum validálható érték volt.

Mexikóvárosban 10 pesoért árulták a metróban az európai Wechsler teszt amerikai megfelelőjének a megoldókulcsát...

Találkoztam olyan tehetségbankba kiválasztott emberrel, aki pontosan tudta hogy a CPI 480 kérdéséből melyik háromra fog legközelebb más választ adni, hogy az eredményei javuljanak, de csak annyira, amennyire szeretné.

A sikeres beválást előre jelző munkalélektani eszközöknek szakítania kellene lassan azzal az elképzeléssel, hogy a személyiség a kulcs.

A munkavállalói beállítódás, a "mi a fontos a munkában", a "hogyan viselkedjenek velem cserébe a teljesítésemért" , "mekkora felelősséget akarok és vagyok hajlandó vállalni", "milyen hosszú távon képzelem el magamat, és milyen környezetben - legyen az fizikai, technológiai vagy társas", "mekkora verseny az, amiben szeretnem megmérettetni magam", jelenleg sokkal izgalmasabb kérdések a munkaerő "megszerzésében" és megtartásában...

 

A kép forrása: https://i.ytimg.com/vi/8iTL0ms2MgY/maxresdefault.jpg

 

2017. március 22.

TÉR-nyerés

A teljesítmény értékelés első funkciója, hogy a pozíciót definiálják közösen - hogy a munkaköri leírás alapján vezető és vezetett egyeztesse, hogy valóban azt lehet, kell csinálni, amire a pozíciót létrehozta a szervezet.

Ez a TÉR változás menedzsment eszköze.

A második funkció, hogy a pozícióval azonosulás, a szerepvállalás nehézségeit beszéljék át.

Nem a minőségbiztosító kompetenciáin (fellépés, meggyőző képesség, stb... ) múlik, hogyan viszonyulnak a munkatársak a minőségbiztosításhoz, hanem a teljes szervezet minőség menedzsmentjén...

És csak a legutolsó funkció az egyén "értékelése", de az is csak úgy, hogy feladattípusok szerint kerüljön megbeszélésre, ki, miben jó vagy gyenge.

A rendszeres feladatokban jó, akkor azokról nem kell beszélni. A projekt-feladatokban elcsúszik a határidőkkel, akkor mi segíthetne, hogy egyre kevesebbszer forduljon eő.

A zárás pedig nem az embert minősítő pontszám (erről egész könyv születhetne...), hanem egy közös akcióterv, amiben a vezetőnek legalább annyi feladata van, mint az értékeltnek...

 

A kép forrása: westsidetoastmasters.com

 

2017. április 19.

A menedzsment szándék már a múlté

A 20. század a szervezeteket szociális formációnak tekintette, mert nem is tehetett másként.

Először az ember-gép, aztán a csoport együttműködését kellett mindenkinek megtanulnia, aki dolgozott, vagy aki a szervezeteket kutatta.

Végül jött a vezetés, és a karizmatikus vezetők tudománya, a misszió, vízió, hosszú távú üzleti stratégia, és, ha így folytatjuk, akkor a coaching és a szupervízió koronázza meg a szervezettudományt.

A 21. századba lépve a piacok meghódítására, megtartására irányuló menedzsment szándék, még ha elszántságnak tekintjük is, meghaladottá vált. A válságot azok a cégek élték sikeresen túl, akik pillanatok alatt tudtak a piac hirtelen változásaira jó választ adni. Pénzügyileg.

A szervezet-pszichológiának cégpszichológiává kellene felnőni; .

A tulajdonos és a munkatársak érdekközössége a pénz-gyártásban van - erről szól a millenárisok munkavállaláshoz való viszonya is...

Már nem elég, hogy a szervezetet a menedzsment megvédje a külvilág komplexitásától.

Az kell, hogy a menedzsment azt a komplexitást kezelje, ami a cégen belül van, mert minden pozíciónak megvan a maga szerepe a pénzcsinálásban, és a kontrollja is a felett, mennyibe kerül a profit előállítása.

Így leszünk mind aranyművesek.

 

A kép forrás (nem véletlenül): makemoneyexpert.com

 

2017. május 4.

Szervezeti Bábel

A kis képek körben azt mutatják, hogy a Termeléstámogatóként dolgozó három munkatárs mennyire különbözően látja, mi is az ő dolga a szervezetben.

A nagykép 360-as megítélés arról, hogy a termeléstámogatókkal dolgozók hogyan látják, mi ennek a három munkatársnak a dolga., azaz miben számítanak az ő intézkedésükre, beavatkozásukra, probléma megoldásukra.

A három ember együttesen sem felel meg a 360 fokos elvárásoknak.

Ha az ugyanazt a munkakört betöltők ennyire különbözően látják saját hatásukat a szervezeti történésekre, akkor elgondolhatjuk, hogy akár ugyanazt a mondatot legalább három féle módon értik, és hárman öt felé szaladnak.

Azok pedig, akik ezt az ugyanazt mondatot mondják, nem arra számítanak, hogy szaladnak, hanem, hogy repülnek.

Amíg ezen a szinten rendet nem rak egy szervezet, teljesen hiábavaló bármilyen tréningtől, workshoptól, coaching-tól akármilyen eredményt is elvárni.

A megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk - az adat- és tudásalapon szervezett napi kommunikációs rendszer a közös nyelv.

 

A kép nem illusztráció, hanem a valóság

 

2017. május 7.

Hozzájárulás

Amikor azt mondom a műszakvezetőnek, hogy oldd meg, hát azt várom tőle, hogy mielőbb állítsa úgy rendbe a dolgokat, hogy megint a terv szerint tudjunk menni.

Nem kell, hogy kreatív legyen, azt vigye keresztül, hogy a gyártási terv az szent, nekem nem jó, ha előbbre járnak, mert a raktárkészletem csak nő, és azokat a költségeket mindenki árgus szemekkel figyeli.

Amikor azt mondom oldd meg, nem azt várom, hogy a csillagokat hozza le az égről, azt meg pláne nem, hogy a másik társaságból szerezzen még egy embert, és lelassítsa azt a sort is.

Nekem az az ő hozzájárulása, hogy ők, és egyben mindenki más is a terv alapján tudjanak újra haladni.

Bármi mást csinál, mindannyiunk eredményei ellenében cselekszik, a legjobb szándéka ellenére is.

 

A kép forrása: masternewmindsets.com

 

2017. május 16.

Companifying © - Vezetői eszköztár

Companifying © - Vezetői eszköztár a megfelelő képzettséggel, tapasztalattal rendelkező munkatársak sikeres teljesítőkké tételére

21, köztük több Top 500-as cég menedzsmentjével való együtt-dolgozás eredményeként a következőkre jutottunk:

1. Egy feladat akkor kerül elvégzésre, amikor a munkatárs előállítja a teljesítésről az adatot, információt.

Ez a teljesítmény, amit a munkatárstól elvárunk, és amit értékelünk, visszajelzünk.

2. A vezetés funkciója nem az eredmények figyelése, vagy elmaradás esetén mentőakciók indítása, hanem annak a menedzselése, hogy a munkatársak az ő pozíciójukhoz tartozó feladatokkal foglalkoznak.

Mert ha ez történik, az eredmények is jönnek, vagy ha nem, akkor nyilvánvaló, hogy melyik folyamatokon kell javítani, vagy melyik feladatot kell más hatáskörbe utalni. - ez a teljesítmény menedzsmentje.

3. Ahhoz, hogy a vezető ismerje és menedzselni tudja az egy-egy  pozícióhoz tartozó feladatokat, a szervezeti ábrát hozzájárulás ábrává kell alakítani - mik azok az adatok, amiket az adott pozíciónak kell elvégezni, kitől, milyen adatot kap, azzal mit kezd, és majd ez adja ki, hogy milyen feladatai vannak a munkakört betöltőnek.  Erre szolgálnak a FIT pókháló diagramok.

Adott végzettséggel és tapasztalat a munkatársak 80 %-a a nekik való pozíciók 80 %-ra alkalmasak. A maradék 20 %, ami a Companifying© eszközeivel a munkatársak és a vezetők kölcsönös beválását garantálja.

 

A kép forrása: kayplaza.com

 

2017. június 4.

Companifying © és az üzleti modell

A Companifying© menedzsment eszköztár legfontosabb tétele,

hogy a kiválasztásra és a technológia menedzselésére fordított óriási energiákat a cég a belső, az üzleti modelljét leképező együttműködés megszervezésére, fenntartására csatornázza be.

Ideje megszüntetni a cég és a szervezet kettőségét; a felnövekvő generációk igénye, munkavállalói beállítódása, a munkaerő piaci hiánya, valamint a technológia felgyorsulása a munkahelyek kiváltásában abba az irányba mutat, hogy a cégek a pénzkereseti, -termelési lehetőség közös érdekeltsége okán tudnak majd együttműködni a munkavállalókkal.

A vezetőket az Employeefying© rendszer arra készíti fel, hogy olyan pozíció-struktúrát (hozzájárulás ábra) hozzanak létre az orgchartok helyett, amiben minden egyes munkatárs tisztában van a saját üzleti szerepével (függetlenül a korábbi tapasztalataitól, karrierjétől, stb.), és annak megfelelően kontroll alatt tartja és befolyásolja azokat az üzleti eredményeket, amiket csak ő tud a sikeres működéshez hozzáadni.

 

A kép forrása. notonthehighstreet.com

 

2017. június 6.

A félrevezetett szervezet - KPI-ok fogságában

Egyszerűen arról van szó, hogy legyen az projekt-szervezet vagy egyedi gyártó, a pénzügyi modell, amit használnak, a tömeggyártóké.

Ennek a legfontosabb mutatója a kapacitás-kihasználtság.

És, mivel a menedzsmenteknek ezt kell kimutatniuk, ennek az értékét kell folyamatosan javítaniuk abban a tulajdonosi reményben, hogy akkor a költségek is arányosan csökkenek, a profit pedig nő, eltakarnak mindent, ami segíthetne a tisztán látásban.

A projekt-szervezetekben akkor lesz világosság, ha projektenkénti profit-elvárásokat támasztunk, kontrolláljuk, hogy az "olcsó" műveleteket az "olcsó" munkaerő teljesítse, a "drágákat" pedig az igen csak szakképzett, jártas munkatársak.

Hogy tudhassuk, ha egyik projektünk éppen csak null-szaldós, melyik projekten hozzuk be, és így tovább...

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a havi riportok KPI-t megváltoztatni nem igazán lehet,

De az már minden cégvezető belső lehetősége, hogy megértse a működés pénzügyi üzleti modelljét, és arra építse fel a saját és menedzser-társai napi működését.

 

A kép forrása: medical dictionary - the free dictionary

 

2017. június 16.

Az önmagát pontosan soha nem ismétlő szervezet

A menedzsmentek valahogy azt feltételezik, hogy elegendő, ha a önmagukat, működésüket a folyamatok szép, világos algoritmusaiban meghatározzák, és amíg a folyamat nem változik, az algoritmus óramű-szerűen, rendszeresen végrehajtásra is kerül.

Ami ténylegesen történik, egy sokkal érdekesebb, a valósághoz folyamatosan és eredményesen alkalmazkodó "tánc" az algoritmusok vonala mentén, ami soha nem ismétli önmagát, minden nappal, minden munkatárssal és csoporttal más és más lesz, de mégis mindig ugyanazokhoz az eredményekhez vezet....

 

A képek forrása: pinterest

 

2017. július 1.

Cseréljük le a szervezeti ábrát Hozzájárulás térképre

Mind a vezetőknek, mind a munkatársaknak nagy segítség lenne, ha pontosan, és ami a még fontosabb, ugyanazt tudhatnák arról, mi is az adott pozíciótól elvárt eredmény, amit csak ő tud hozzátenni a céges eredményekhez.

Ezt nevezem én hozzájárulásnak.

A szervezeti ábráink most a szakmai területeken belüli függelmi viszonyok lefelé csüngő fürtjei. Hogy tudjuk, kinek, hol a helye.

A menedzsmentek legfontosabb feladata az lenne, hogy megtervezzék, kielemezzék, milyen eredmény az, ami a tudás, önállóság és folyamat minden egyes csomópontjában (amit most pozícióknak vagy munkaköröknek hívunk) elő kell, hogy állítódjon.

Ilyen módon kiderülne, hogy nem az az eredmény, hogy a technológiai vagy támogató folyamatok működnek, hogy újabb darabot legyártottunk, vagy újabb ügyfelet kiszolgáltunk nagy megelégedésére.

Az eredmény, hogy azokat a feladatokat végzi el a munkatárs, amik az ő pozíciójához tartoznak, és az is az eredmény, ha tudja, nyilvántartja és riportolja a munkáját akadályozó problémákat, hogy azok megoldódhassanak. Az eredmény harmadik része, hogy hajlandó a probléma megoldásával megszerzett tudást beépíteni a saját munkavégzésébe - ezt nevezem én változás-menedzsmentnek!

A Hozzájárulás térképek előállítása természetesen nem veszélytelen - kiderülhet, hogy vannak - nem csak pozíciók -hanem akár egész szervezeti szintek, akik nem állítanak elő semmilyen saját eredményt, hanem az "alattuk", vagy inkább a folyamatokban előttük lévők eredményeinek egyszerű "másolói", közvetítő csatornái.

És mint ilyenek, olyan erőforrás-tartalékot jelenthetnek, amitől vagy ballasztként meg lehet szabadulni, amikor a cég nem tud szárnyalni, vagy új/más funkciót, értelmet lehet/kell adni nekik.

 

A fotó a Bérkocsis utcában készült Budapest VIII. kerületében

 

2017. július 10.

A tervezés csapdája

Hónapról hónapra, évről évre, a KPI-ok értékét tervezzük.

Aztán hónapról hónapra, évről évre magyarázatokat találunk a tervtől való eltérésre. Mert az is baj, ha lefelé, de az is, ha felfelé... mert így sikerült, mert valójában sok dolog befolyásolja, ami nincs szervezeti vagy vezetői kontroll alatt.

Valójában egyetlen dolgot találtunk, amit ténylegesen nem, hogy lehet, de egyenesen kötelező is tervezni: azt, hogy melyik pozíció hogyan járul hozzá a termék, szolgáltatás profittá válásához.

Még mielőtt, és nem az ember, hanem a pozíció...

Érdemtelenül hanyagoljuk el a munkaköri leírásokat; ha elemi szinten nincs tudásunk - mert a leírások mostani kezelése ezt mutatja - arról, hogy ki mit csinál a szervezetben, akkor nem dőreség-e azt gondolni, hogy bármit is irányítunk, kontrollálunk benne.

 

A kép forrása: smoothvaporz.com

 

2017. június 16.

Stratégiai pszichológia – Companifying©

Sokat gondolkozom azon, mi is egy tesztekkel foglalkozó tanácsadó - amilyenek mi is vagyunk az egyik lábunkon - valódi terméke.

Amíg válogatni lehetett a munkaerőpaci kínálatban, addig lehetett mondani, a kiválasztást támogattuk; az arra alkalmasokat a megfelelő helyre.

Mostanra viszont - ahogy én látom - stratégiai tényezővé váltunk.

Az humán stratégia kérdése, hogy az alkalmassági vizsgálatokból a vezetők befogadó magatartását segítő információt kér a Megbízó cég (és nem a jelöltet minősítteti), csökkentve a beillesztés költségeit, növelve a betanulás gyorsaságát és hatékonyságát és redukálva a fluktuációt.

Az stratégiai döntés, hogy a vezetőket tudatosan felkészíti-e a cég arra, hogy nem kész embereket kapnak, hanem olyanokat, akiket formálni kell, és megadja ezeknek a vezetőknek azt a támogatást, hogy az egyéni erősségeket és gyengeségeket a teljesítménycélok elérésének szolgálatába állíthassák.

Úgy hívom ezt, hogy Companifying.

 

A kép forrása: slideplayer.com

 

2017. szeptember 27.

Vezetői kérdések

Az a kérdés merült fel, hogyan is lehetne olyan egyszerűen, mint a kompetenciákat, de mégsem kompetenciaként azokat a vezetői gyakorlatokat meghatározni, ami segíthetne a felvételi folyamatból érkező Big Data-t egyszerűen kezelni.

 

Faktoranalízissel odáig jutottunk, hogy a vezetők három síkon mozognak – a működési keretet, a haladást és a bizonytalan helyzeteket menedzselik.

 

Ezekhez különböző eszközeik vannak – az ezek használatában való jártasság az a „kompetencia”, amin keresztül a vezetői gyakorlat mérhetővé válik.

 

A kép forrása:: pixabay.com

 

2017. október 16.

Az innováció gyakorlata

Hogy leszünk mi innovatívak?

Nem is kell mindig, hogy innovatívak legyünk, csak néhány vevőnk kér olyat, ami új - kérdezte az igazgató, akinek a gyára, ami eddig ugyanazt gyártotta mindig, csak méretben és a megmunkálás mértékében volt különbség a sorozatok között, egyre több és más elektronikát kell, hogy beépítsen a szabványtermékekbe.

Szerintem egyszerű.

Most megtervezitek, óránként hány darab jön le - ez a nem innovatív, a szabványgyártás.

Vigyáznotok kell nagyon, hogy se több, se kevesebb, így a gyártás ütemét is megszabjátok.

Amikor az innováció kell, egyszerűen csak az időt tervezzétek be, amennyi alatt le kell, hogy gyártsák.

Nem kell darab/óra, csak az, hogy ekkor kezdik, ekkora meg befejezik.

A többit bízzátok a munkatársakra, ki fogják találni.

Mert számíthattok rájuk, az eszükre, a kezükre, a szervezőkészségükre és az önálló teremtésükre.

 

A kép forrása: zdnet.com

 

2017. október 29.

A kiválasztás két oldala - a jelölt-eredmények másik olvasata

A kérdés lassan nem az, hogy felvesszük-e a jelentkezőt, hanem, hogy van-e annyi energiáink és kapacitásunk, hogy jól illesszük be a szervezetbe - a csoportjaink maradjanak meg jó csapatnak, a teljesítményünk ne romoljon, ne nőjenek a hiányzás és baleseti számok.

A vezető mindent tudhat előre arról, mit kell neki tennie, milyen vezetői eszközökkel, és hogyan készítse fel a csoportot az új munkatárs befogadására.

A jelöltek mért kompetenciát hozzá rendeltük a vezetői feladatokhoz és eszközökhöz. a képen a kék sávok mutatják a jelölt erősségeit, amivel a vezetőnek nem igazán kell törődnie, mert azt az új munkatárs hozza magával.

A hosszú rózsaszín sávok azokat a munkatársi beállítódásokra válasz , amikkel a vezetőnek és a csoportnak foglalkoznia kell.

A vezetői profil (a rózsaszínű sávok) három nagy vezetői területet jelentenek. Az első a működési keretek fenntartása, benne a fegyelem, a munkaszervezés, a minőségi előírások és a munkautasítások kezelhetősége.

A második nagy terület a teljesítmény menedzsmentje, a vezetői kommunikáció. A vezetőnek, ha ezeket a jelölt-kompetenciákat kell menedzselni, az ösztönzés, a felügyelet, a napi munka kiadása és a csoport támogatásának megszerzése az eszköze a beillesztéshez.

A harmadik nagy vezetői terület a tervezés - hogyan lép majd fel, ha nyomás alatt kell dolgozni, ha kevés az ember, ha új dolgokat kell bevezetni, és még bizonytalan minden.

20 perc jelölt-munka, ennyi kell, és egy rövid megbeszélés a vezetővel.

Ennyi támogatást minden vezető megérdemel, ha már a kiválasztási folyamatba annyi időt, pénzt és energiát beleöltünk.

 

2017. november 3.

A vezetés gyümölcse - csak le kell szedni

Dehát a vezetés az egy olyan komplex dolog, annyi aspektusa van, hogy lehetne már egyszerűen kezelni - ráadásul egy szintén nagyon komplex - problémát, mint a munkaerőmegtartás?

Itt és most, pláne, ha műszakvezetőkről is beszélünk akik maguk is állnak a gép mellett és dolgoznak?

Ha nem a vezetés elméletek felől közelítenél, hanem a napi munkát nézed, három dolga van a vezetőnek, amit csak a munkatársak együttműködésével tud kezelni.

Az első a működési keretek fenntartása - fegyelem, az instrukciók világossága, megléte, a napi munka el-, vagy kiosztása, megszervezése, ki, hova, mit.

A második a munka haladása - mekkora felügyeletet igényelnek a munkatársak, mikor lankad a lendület, azon átlendíteni őket, meg az, hogy a saját dolgával foglalkozzon mindenki, ne vigye őket a lendület a kitűzött céloktól eltérő irányba.

Meg persze a dicséret, jutalmazás, ami nemcsak a vezetőtől jöhet, hanem a csoporttól is.

A harmadik dolog a bizonytalanság kezelése.

Amikor sok-sok probléma összejön, vagy nagy az idői nyomás, kezelni kell a bátrakat, hogy ne okozzanak még plusz károkat a kreatív megoldások, és ne is roppanjak össze a munkatársak a nagy teher alatt.

Ha ebben a három dologban ismerik az "embereiket", akár Teslának is nevezhetnénk őket, mert csukott szemmel is sikeresen vezetnek, de én inkább FRAGOLÁ-nak hívnám ezt a dolgot a framework (működési keret), goal focus (haladás) és planning (tervezés, előrelátás) kifejezésekből.

Akkor ezért kellenek most azok, amiket korábban alkalmasság vizsgálatnak nevezetünk?

Hát igen.

Térkép készül, egy "kezelési útmutató" a munkatársakhoz.

Nem válik be takarítónak, pedig ennél egyszerűbb munkát már nem lehet adni....?!

Tudtad, hogy elkalandozik a figyelme, hogy nem igazán érdekli, hogy megszervezze a munkáját, és ráadásul a következmények sem érdeklik, ha leszidják, leszidják...

A lehető legrosszabb helyre tetted.

Tedd be két ember közé, az egyik húzza, a másik nyomja, és aki húzza, az rögtön ellenőrzi is.

Lehet dicsérni, lehet tanítani, lehet sikeressé tenni.

Őt is, Téged is...

Ilyen egyszerű.

Mennyi ilyet tudnék még mesélni!

 

A kép forrása:: pixabay.com

 

2017. november 23.

Bővült, bővültünk !

A workprobes.online-on egy éve elindított online munkavállalói beállítódást mérő, a munkatársakhoz "útmutatót" adó (milyen területre, milyen vezető alá, melyik csoportba, mennyi felügyelettel és támogatással lesz a legsikeresebb) eszközünk vezeti profillal is bővült a rang-táblázat mellett.

A jelölt a 20 perces munkáját (mert nem kérdésekre kell válaszolni, hanem dolgozni kell) lezáró utolsó gomb lenyomásakor azonnal megvan a három eredmény: egy a vizsgálati módszerek szerinti rang (alkalmas - nem alkalmas), egy a 11 munkához való viszonyt mérő faktor szerinti (mit járjunk jobban körül az interjún), és egy grafikonos-írásos egyéni elemzés arról, hogy milyen a legsikeresebb vezető-munkatárs párosítás, a leggyorsabb és hatékonyabb beillesztés, megtartás.

Ezzel egyidejűleg elindítottuk az erről szóló, és mintajelentést is tartalmazó weboldalunkat.

https://employeefying.com/v/workprobes/wp-hu.html

 

Nagy ünnep ez!

 

2017. december 13.

A feladatok amik azt mérik, amit csinálni kell

Persze, hogy működik az online mérés, minden percükben touchscreen-nel dolgoznak.

"Ez egy kicsit jobb, mint azok a tesztek, amiket velünk csináltattak.

Azokban műszaki problémákat kellett megoldani, megtalálni a helyes választ a logikai, matematikai feladatokra...

De a valóságban az a dolgunk, ha probléma van, szóljunk, és jönnek  és megoldják.

Ezek a feladatok tényleg azt mérik, amit igazából csinálnunk kell... nyomjuk, vagy nem nyomjuk a melót..."

Mondta egy próba-résztvevő a workprobes módszerről.

Az kijött a próbamérésből, hogy vannak, akik képességszinten alkalmasok, sőt több mint alkalmasok.

De már a vezető utasításaival együttműködésben, szabálybetartásban hagyhatnak maguk után kívánnivalót.

Ahogyan az is kijött, hogy nem annyira pontos, nem annyira gyors, de a saját teljesítőképességébe vetett hite, a szabálybetartása, a kitartása pótolhatja a képességek hiányának egy szintjét.

 

A kép forrása: pixabay.com, Gratitude

 

2017. december 5.

Választások kérdése

A legutóbb - az a cikk - hogy nem a toborzók oldják meg a helyzetet, hogyan viszem ki a munkaerőpiacra, hogy milyen jó cég vagyunk, hogy milyen jó nálunk dolgozni, alkalmazottnak lenni?

Mi az, amit a munkaerőpiac keres?

Szerintem a munkaerőpiac a választás igazi lehetőségét keresi.

És ebben nekünk, a toborzóknak igenis nagy lehetőségeink vannak, legyünk munkaerő-közvetítők, kölcsönzők vagy a cég HR-ei, vezetői.

Még mindig azt közvetítjük, hogy a cégek választanak, pedig azt kellene elérnünk, hogy a jelöltek választásáról meggyőződjünk.

Hogy nem az alkalom szüli a munkaszerződés aláírását, hanem alapos mérlegeléssel meghozott döntés van mögötte, ami miatt aztán ki is tart mellettünk, nálunk.

Azt mondod, hogy meg kéne fordítani az egészet?

Hogy mi kell, hogy felkeltsük a jelölt érdeklődését?

Hogy az interjún a jelölt kérdez minket, milyen a szakmai múltunk és az üzleti jövőnk, hogy hogyan oldunk meg egy-egy probléma- vagy konfliktus helyzetet, hogy mennyire vagyunk felkészültek, mondjuk, biztonságtechnikából és minőségügyi szabványokból?

Ezt most komolyan?

Tudod, tudom, hogy a munkaerőpiac erre nincs felkészülve, felkészítve, sőt még bátorítva sem.

De arra igenis fel van készülve, hogy pár nap alatt váltson több céget is pletykákra, barátokra, szomszédokra, tanácsokra hallgatva abban a hitben, hogy a következő az egy jobb lehetőség lesz, de egyáltalán nem az a választás, ami maga a megoldás lenne most, hosszútávon vagy a következő karrierlépésnek...

Azt mondod, nekem arról kell meggyőződnöm,  hogy mi vagyunk a legjobb a választás az ő számára, és nem arról, hogy nekünk az ő tudása, képességei, tapasztalata megfelelnek-e?

Hát honnan lesz nekem kapacitásom?

Most honnan van?

Van?

Miért nem azon dolgozol inkább, hogy az a megoldás legyél, amit ő keres?

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2017. november 23.

Tesztek, profilok és színek

Az átlagos tartománynak akarsz nagyobb jelentőséget adni?

Szerinted az átlagos értékeket mutató jelölteket, munkatársakat keressük? Nem azokat, akik magas értékkel jönnek ki egy-egy, vagy a legfontosabb faktorokban?

A profilok eltéréseit az átlagos tartományon belül kellene néznünk?

Hiszen az átlag-értéket mutatókat keressük...

Igen?

Őket?...de egy csomó tesztben csak az alacsony vagy a magas értékeknek van leírása.. arra a tesztek nincsenek igazán felkészülve, hogy értelmezzék az átlagost... a "normált"... ha van, akkor meg úgy fogalmaznak, hogy nem is magas, nem is alacsony.

Amikor tesztelünk, abban reménykedünk, hogy minden vizsgált faktorban átlagos értéket mutat a kitöltő, mert az azt jelenti, hogy kiegyensúlyozott, megbízható, együttműködő, elvégzi a dolgát, akár operátor, akár kutató-mérnök.

Nem így látod?

Akkor az átlagos nem szürke, hanem zöld?

...

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2018. január 4.

Az álláskeresők keresése - Greys of Attraction

Ha van két másik, egymástól annyira független halmaz, mint az állásokat hirdetőké és az álláskeresőké, akkor azok párhuzamos pályán kell, hogy mozogjanak.

Az írott sajtó korában a munkatársakat keresők megtanulták, melyik újságban keressenek milyen pozíciót, és mekkora hirdetést kell kitenni.

A nettel jött a kreatív álláshirdetés - minél színesebb, eredetibb, annál jobb.

Aztán jött "yuppie" korszak - hirdetni sem kellett, vagy csak illendőségből, mert az álláskeresők hirtelen láthatóvá és aktívvá váltak, néha ők is csak illendőségből, mert a szakmai elismertség-versenyben az nyert, akit nagyobb számú, pláne, ha külföldi közvetítő keresett meg.

Most visszajött a szakma hajnalára jellemző networking - a közvetítő szakma nagy része az elérési szám és célcsoport-találat alapján hirdetés-szervezővé vált.

Mindez idő alatt egy dolog nem változott - a munkatársakat keresők dominanciája.

Olyan és annyi információt adok, amennyit akarok, felelj meg ennek és ennek a követelménynek, ezt és ezt csináld az önéletrajzoddal, aztán majd lesz, ami lesz. Ez a dominancia egyik oldala.

A másik, hogy az önéletrajz vagy megadott kérdőív kitöltése után az álláskereső előtt behúzzák a függönyöket, és minden a színfalak mögött történik.

Ha van is lehetőség kérdezni, annak a lehetősége, hogy választ kapjon olyan kérdésekre, hogy lehet-e kisgyerekes anya, lehet-e 8.30-kor kezdeni, és hasonlók alacsony, ha nem lehetetlen.

Nyitottunk egy álláskereső csoportot (Kéne egy jó kis állás - ez a neve, várunk szeretettel aktív tagokat) úgy, hogy kitiltottuk az álláshirdetéseket - azt szeretnénk, hogy a cégek, közvetítők olvassák a keresők történeteit, hogy beszélgessenek velük, és hogy közösen jussanak megoldásra még mielőtt a hivatalosság száraz és rideg útjára terelődne a dolog.

Sok idő, csalódás és kudarc előzhető meg azzal, ha így kezdődhet.

Első tapasztalataink szerint a munkaadói és közvetítői oldal még járni tanul ebből a szempontból (még bannolni nem kellett, de lassan igen), de bízunk benne, hogy gyors léptekkel jutnak el a gátfutásig.

És a Munkát keresek FB csoport csupa-csupa álláshirdetéseit is leváltják azok az emberek, akik igazán odatartoznának.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2018. január 19.

Álláskeresés - válaszok - a PsyOn online felmérés adatai

Azoknak akik kitöltötték, memória frissítésként, a ki nem töltőknek pedig információként: a kérdőív négy részből állt, az álláskeresésről egyáltalán, az álláskeresési csatornákról röviden, az elhelyezkedés eszközeiről bővebben, és az álláskeresés közösségi jellegéről.

A válaszadások többsége 1-5 skálán értékelés, kettő pedig két alternatíva közötti választás volt.

Természtesen értékeltük a google forms által kistatisztikázott eredményeket, és elvégeztük a kötelező életkori csoportok szerint elemzést is. Ha van igény (poszt alatt, ha jelzitek), azt is megosztjuk egy másik bejegyzésben.

A legérdekesebbek az álláskeresési magatartás szerint csoportosított eredmények lettek.

Ezek a csoportok: a munkaerőpiacon aktív 2017-ben egyszer, illetve többször állást változtatók és az aktív álláskeresők, aztán a 2-3 éve, több mint 4 éve, illetve több mint 10 éve ugyanazon a munkahelyen dolgozók.

A 155 kitöltő nagyjából azonos módon "oszlik meg" ezek között a csoportok között - egyedül a tavaly többször váltók száma volt alacsonyabb.

Az "Egyáltalán" - a tavaly többször munkahelyet váltók a saját szakmájukban nagyon könnyűnek látják.

Mennyire tartják könnyűnek az elhelyezkedést általában, és a saját szakmájukban a kitöltők.

Az álláskeresők az ötös skálán 4.2-es nehézségűnek találták az elhelyezkedést mindkét tekintetben.

A tavaly többször változtatók általában közel négyes nehézségűnek, a saját szakmájukban viszont nagyon könnyűnek.

A többiek véleménye mindkét tekintetben a hármas középérték körül van.

A csatornák - az élénk álláskeresési tapasztalat csökkenti a CV - adatbázisokba vetett hitet.

A két szélső érték: a legfontosabb webes adatbázisba egyszerű adatfeltöltés az egyes, a kettes a jó ajánlók kellenek.

A tavaly többször váltók, és a 2-3 éve állást változtatók 40 %-a gondolja, hogy az adatbázisba bejelentkezés elég.

Az álláskeresők és a tavaly egyszer munkahelyet váltók a maguk 3.5 %-ával gondolják a legkevésbé azt, hogy adatbázisból megkereséssel elhelyezkedhetnek; 97 %-uk ajánlásra, személyes támogatásra támaszkodik.

Az eszközök - a felvételt az aktívabb hajlamosabbak külső tényezők által is befolyásoltnak látni.

Jó hír az önéletrajz írást oktatóknak, hogy a CV-t minden csoport elengedhetetlennek tartja, és a formáját, a rendezettségét is fontosnak tartja.

A motivációs levél nem járt ilyen jól: a tavaly többször váltók 4.6-ra értékelték az idejét múltságát, a leginkább a 10 évnél régebben egy munkahelyen dolgozók ragaszkodnak hozzá.

Az interjú tett benyomást a munkaerőpiacon kevéssé aktív 2-3 éve, 4, illetve 10 évnél régebben egy helyen dolgozók egy ponttal magasabbra értékelték, mint a piacon aktívabb csoportok (előbbi 4.6, utóbbi 3.6). (a máshol az AI előszűrésre alkalmazásával kapcsolatos viták visszatérő argumentuma, "ha behívnak interjúra, "eladom" magam...)

Közösség - a szolidaritás a verseny nyomásának csökkenésével nő.

A tavaly többször, illetve a 2-3 éve állást váltók a leginkább aktívak mások álláskeresésének támogatásában (83 %).

A több mint 10 éve egy helyen dolgozók 64 %-a a következő.

Utána űr, az álláskeresők 22 %-a támogat másokat, a több mint négy éve egy helyen dolgozók 14 %-a, míg a tavaly egyszer munkahelyet váltók mindössze 8 %-a aktív ebben a tekintetben.

 

2018. január 25.

Választások

Most publikálom először;

A munkavállalói magatartás választás kérdése, ellentétben a személyiséggel, kompetenciákkal, készségekkel.

Utóbbiak persze átszövik ezt a választást, de a munkavállalói magatartást

azért lehet megváltoztatni, mert szokásokból, kialakított vagy másoktól átvett rutinokból, válaszokból és reakciókból áll össze, és nem csak a sajátjából, hanem abból a sok csoportból is jön, amiknek egyszerre vagy egymás után tagja volt egy-egy munkahelyen.

Ha elfogadjuk ezt - márpedig miért ne fogadnánk el - akkor azt is elfogadjuk, hogy az interjúkon egészen más kérdésekre kell a válaszokat keresni és egészen más szerepből kérdezni.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2018. február 1.

Álláshirdetés

Végre arról is kéne meet-upokat, konferenciákat, workshopokat tartani, hogy érdemes lenne arról is meet-upokat, konferenciákat, workshopokat tartani...ami ténylegesen történhetne itt és most, nagy szavak nélkül, egyszerű cselekvésekkel, bárki által...

Nem igazán látom értelmét annak, hogy egy raktáros álláshirdetésben leírjuk azokat a feladatoknak, amit minden rendes raktáros tud, és a mostani munkahelyén is csinál.

Azt sem, hogy azokat a követelményeket soroljuk fel, amiknek minden rendes raktáros, akinek a jelentkezését várjuk, megfelel.

Miért nem azt írjuk, ez egy szokásos raktárosi munka, semmi különös, öten vagyunk, itt dolgozunk már 10 éve, egyre több a munka, azért bővülünk.

Keresünk egy hatodikat, aki ugyanúgy hajt mint mi.

A targoncáink újak/régiek, van raktári nyilvántartási és jó karbantartási rendszerünk, komoly segítség mindkettő.

A fizetés a nagycsaládos munkatársainknak is megfelel a pótlékokkal.

Ha jelentkezel, írd meg, mennyi bérért váltanál, vagy jönnél hozzánk, ha nem okozol vele feszültséget, elbeszélgetünk.

Ha szimpatikusak vagyunk egymásnak, akkor együtt dolgozunk. Interjúkat péntekenként szervezünk, mert akkor érünk csak rá.

Lehet, hogy sokkot kapnánk, de lehet ennyit megérne.

 

A kép a mutant reviewers gyűjteményéből való

 

2018. február 14.

Mit vezet a vezető?

A munkatárs képességeit, kompetenciáit mind a vezető, mind a munkatárs "használja".

Ahogy a munkatárs is támaszkodik a vezető képességeire és kompetenciájára.

A személyiségek vagy együttműködnek, vagy dominálnak, vagy alárendelődnek - az egyéni integritást a vezető kezeli, de irányítani, megváltoztatni nem tudja (nem is dolga).

Mit vezet akkor valójában a vezető?

Angolul tudom mondani, pedig nekik nincs is szavuk rá.

Ha van leadership, akkor lennie kell employeeshipnek (magyarul is két szóval jelöljük: munkavállalói magatartás) is, azaz egy olyan dimenziónak ami felett eddig érdemtelenül elsiklott mind a munkapszichológia, mind az OD.

Vagy nem is elsiklott, de ha beszélt róla, titkolni valóként emlegette, mint azt, hogy az állásinterjún ne mondjuk el, hogy eddig minden munkahelyen konfliktusunk volt a főnökünkkel, vagy, hogy sokszor éreztük úgy, lassú és körülményes a főnökünk a döntéshozatalban, már rég megoldottunk volna mindent, de miatta késünk.

Ez a dimenzió nem új, mindig is volt és lesz, csak mostanra vált az ismerete és kezelése versenyelőnnyé a munkaerőért és megtartásáért folytatott "küzdelemben„.

 

A kép forrása: PsyOn Workprobes ismertető

 

2018. április 4.

Műhely

Szakmai műhelyekre készülve tanácsadókkal, HR szakemberekkel, felmerült  a kérdés, hogy mik azok a dolgok, amik a 20. századi OD eszközök újraértékelését vagy éppen lecserélését kívánják meg. Elkezdtük összeírni:

 • a cégek maguk is termékké váltak (startup-ok)
 • a Data Science egyre nagyobb területeket nyit a belső komplexitás megértésében és menedzselésében, a külső komplexitás kezelése egyszerűbbé kell, hogy váljon
 • a  munkaerőpiac változásaira adható megfelelő válaszokat a kompetencia-modellek már nem tudják biztosítani
 • a cégek élettartama és tervezhető üzleti periódusaik rövidülnek, a beavatkozásoknak gyorsnak és pénzügyileg kimutatható eredményekkel kell járnia rövid távon
 • a szervezetek szociális kapcsolati/presztízst hordozó jelentősége csökken a közösségi/social média növekvő ereje mellett
 • a vezetői szerep hangsúlya az emberek viselkedésének irányításáról és a technológia vezérléséről a pozíciók üzleti hozzájárulásának tervezésére helyeződik át
 • maga a munka is változik...

Tovább is lehet még...?

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2018.április 15.

Kicsik és Nagyok

A múlt héten akadt meg a szemem egy cikken (sajnos nem tudom már, hol is), ami arról szólt, hogy a nagy cégek kezdtek el tanulni a kicsiktől.

Itt volt az ideje, hogy a nagyok rájöjjenek, mennyire megnehezíti az életüket az a meghasonulás, hogy hol munkahelyként, hol szervezetként, hol piaci szereplőként tekintenek magukra .

A kicsiknek egyszerű - ők CÉG, munkajoggal, belső informális hálózattal, üzleti hozzájárulásokkal - minden munkatárs a céget építi, működteti; a cél közös, mindenki részese a sikernek, és a profitnak is, ami elérnek.

Jó lenne, ha gyors lenne a tanulás, mert az alkalmazott - menedzsment - tulajdonos szembeállításon alapuló command & control rendszer keretei már gátolják a sikeres piaci és üzleti működést....

 

A kép forrása: pixabay.com

A kiválasztás C-vitaminja - Employeeship

Eddig is itt volt az orrunk előtt, csak a sok kompetencia modell eltakarta. Mennyi ideje mantrázzuk, hogy mindent meg lehet tanulni - és még mindig a jelölteket ítéljük meg, értékeljük jónak vagy rossznak.

El kell felejtenünk, hogy a jelölteken múlik minden, és hozzá kell szoknunk, hogy a munkavállalói szokások alakítására, fejlesztésére és fenntartására fordítsa a szervezet az vezetői erőforrásokat. Mert ezek a szokások - bejár-e pontosan, tudja-e mi a feladata külön utasítás nélkül is, betartja-e a folyamatokat, mekkora felügyeletet igényel - gyorsan alakíthatóak ellentétben a kompetenciákkal és a személyiségjegyekkel.

Az Employeeship, mint a munkahelyről munkahelyre "felszedett" szokások összessége határozza meg, hogy nálunk az új munkatárs hogyan fog beválni - ebben a nagy hiányban miért engednénk, hogy projekteket veszítsen a cég csak azért, mert nem vagyunk hajlandók ezt az egyszerű szokás-rendszert a magunk képére formálni és a cég teljesítésének szolgálatába állítani, amikor már az eszközeink is megvannak hozzá, csak használni kellene?!

 

A kép forrása:: pixabay.com

Az érzelmi intelligencia, ahogyan kevesen látjuk

Az alacsony, átlagos, magas kategóriák, ahogy azt a teszteknél megszoktuk, az ÉI esetében nem működnek.

Magányos élsportolók (hosszútávfutók, mélyvízi merülő búvárok, pl.) ÉI-jét mérve valóban alacsony értékeket kapunk, ugyanakkor a teljesítményük világszínvonalon is kiemelkedő lehet.

A teljesítmény és a képesség ebben az esetben fordítottan "arányos"... magas ÉI-vel a legkiválóbb értékesítők rendelkeznek, míg átlagos értéket érnek el a tanulók által szeretett és eredményes tanárok, sokgyermekes anyák.

Nagyon érdekes eredmények ezek, hogy pl. auditornak, pénzügyesnek, mérnöknek azok válnak be, akiket hagyományos átlag alatti ÉI-vel rendelkezőknek tartanánk, de a magas ÉI, a magas empátia, tolerancia, érzékenység éppen gátolná őket az eredményességükben.

Így hát szakítottunk is a hagyományokkal, és azt mondjuk, Műszaki-technikai ÉI a skálánk egyik (és nem alsó), a Stratéga pedig a másik (nem felső) vége - utóbbi, aki az érzelmekkel jól bánik, legyen szó másokéról vagy a sajátjáról...

Középen vannak a Mediátorok (auditor, hivatalok képviselői pl.), a Koordinátorok és a Támogatók.

Így működik a PsyOn ÉI kérdőív.

 

A kép forrása: pixabay.com

A monotónia tűrés nem képesség

A monotónia tűrés nem képesség, hanem idegrendszeri adottság...mindig, még egyszer.

Ha 5 percig kell ismételni ugyanazt az egy dolgot, azzal nem mérünk semmit akkor sem, ha mindezt egy eredetileg monotónia tűrés vizsgálatára kitalált feladatlapon kell tenni.

Egy-három perc a figyelem koncentráció mérésére alkalmas, a monotóniához bele kell vezetni az idegrendszert a monoton állapotba, és csak utána lehet megmérni, mennyire jó is a tűrés...

Ehhez minimum hét, de inkább több perces vizsgálat kell.

Az sem elég, ha az összes perc eredményét számoljuk ki, minden perc teljesítménye külön-külön érdekes, hogy lássuk, meddig is tudja fenntartani a teljesítményét a monoton körülmények ellenére is, vagy mikor jelzi az idegrendszere, hogy "én ezt már nem akarom tovább csinálni."

Annak a monotónia tűrése, aki viszont ezeket a teszteket értékeli, egészen biztosan próbára van téve, hacsak nem használja az online vagy számítógépes rendszer kínálta lehetőséget.

 

A kép forrása: pixabay.com

Az erkölcs etikus...

Adatkezelés, üzleti információ, anyagi kockázat...

Most, hogy néhány cég munkatársai  kipróbálták az erkölcsi érettséget mérő megbízhatóság (LPO) tesztünket, azzal találtuk magunkat szemben, hogy hosszú évek munkájával, döntéseivel, magatartásukkal bizonyítottan erkölcsös emberek akkor sem tudják "becsapni" a tesztet, ha minden erejükkel igyekeznek.

A kitöltők egy csoportja megbeszélte, hogy néhányuk "gazemberként" válaszol.

Nem sikerült.

Zsigerből nem.

A kérdőív csak egy eszköz, igaz jól működő, de a lényeg az emberben van.

Nagyon érdekes eredmény ez.

Az erkölcsös egyszerűen nem tud a kevéssé erkölcsös fejével gondolkodni, mert hiányzik az a magatartás-, válasz és megoldó-készlete.

Még ha tálcán kínálják, akkor sem él olyan lehetőségekkel, amik ellenkeznek azzal, ahogyan igazából működik

 

A kép forrása: pixabay.com

Alkalmasság vizsgálat

Érdekes, hogy a GDPR kapcsán is felmerült az alkalmasság vizsgálatok létjogosultsága.

A munkapszichológia MINDIG is (így kell írnom, nagy betűvel) a munkavállaló érdekében dolgozott.

Ha farkasvaksága van, nem szabad homályos csarnokokban targoncáztatni, ha egyszemlátása van ( a népesség 30 %-a, de sokan közülük nem tudnak róla), nem szabad fűrészgép mellé állítani, ha olyan idegrendszerrel született, ami nem tűri a monotóniát, nem szabad Call Centeres-nek felvenni.

Azok a cégek, akik az üzemorvos mellett a munkapszichológust is megkérdezik, arra kíváncsiak mekkora tűrő- és megküzdő-képességgel rendelkeznek a jelentkezők, hogy a napi kihívásoknak meg tudjanak felelni, hogy a terhelés ne lépje túl a határt.

Teszteket felvenni könnyű. értékelni is (ha nem a monotónia-tűrésről van szó (bár online már ez is egyszerű)) és egy pontszám alapján .. a különbség az eredmények olvasásában és az eredmények napi munkában való hasznosításában  van... a munkatárs érdekében, ami a cég érdeke is...a munkaerő stabilitása versenyelőny, a megnyert projektek közös siker.

Sohasem ki, hanem mindig beválasztunk.

 

A kép forrása: pixabay.com

Klasszikus OD, Lean vagy Agilis?

Az alábbi listát egy ma a HVG-ben megjelent cikkből vettük. Vajon melyik szervezetfejlesztési irányzatról szól?

Klasszikus OD, Lean vagy Agilis?

Mindhárom, kettő közülük, egyik sem?

• nagyobb ügyfélközpontúság, értékszemlélet

• gyorsabb, rugalmasabb folyamatok

• nagyobb munkatársi felhatalmazás és motiváció

• támogató, szolgáló vezetés

• támogató, ember- és értékközpontú szervezeti kultúra és gondolkodásmód

• laposabb szervezet, gyorsabb reagálás a változásokra

• emberek és csapatok hálózatokba rendezése a korábbi hierarchikus működés helyett

• magas szintű tudásmegosztás és kísérletezési hajlam

• szorosabb együttműködés és kommunikáció a csapatok között, a korábbi „silós” működés helyett

• transzparens, átlátható működés és információk

• felesleges folyamatok elkerülése

Vajon nem egy csapda foglyai vagyunk-e, hogy rendre ugyanazt csináljuk, ugyanazt akarjuk elérni, de a módszerek alapjaikban mégsem változnak?

Amíg nem a finanszírozási modellre szervezzük, fejlesztjük a cégeket, a belső együttműködésüket, a munkaköri, bérezési, ösztönző és teljesítmény menedzsment rendszereiket, addig a címkék változnak, de a haladás, a változás és a siker mértéke kevéssé.

 

A kép forrása: pixabay.com

A "jók" mozgása

Három évvel ezelőtt még 3 az egyhez volt az alkalmas-nem alkalmas  arány az autó-, elektronikai illetve a gyógyszeriparban az operátorok kiválasztása során.

Ez mostanra 15 az egyhez változott... a statisztikáink szerint a munkaerőpiacnak az igazán teljesítőképes és motivált (belső késztetés) szelete "mozog" keresve magának a stabilitást, azokat a munkahelyeket, amik mind a sikerkeresési, mind a megküzdési stratégiáiknak a leginkább megfelelő feladat-fajtát, (monotónia, stressz, teljesítmény-elvárások, ösztönzők és vezetői kommunikáció) és együttműködést kínálnak.

 

A kép forrása: pixabay.com

Befogadó kiválasztás

Fordítsuk át a "válasszuk ki azt, akiről úgy gondoljuk, a legkönnyebben beilleszkedik és a legjobban fogja tenni a dolgát (jelentsen ez bármit is)" arra, hogy

"azt a jelöltet vegyük fel, "akibe" azok a munkatársak és vezetők akiknek a támogatására szüksége van a beváláshoz valóban befektetik az időt és energiát".

Mert már interjú előtt tudjuk róla, nem kell három hónapig vagy még tovább pávatáncot járni, próbálkozni, hogy

 • milyen munkaerő, rá kell-e nézni, vagy inkább hagyni kell, hogy visszajöjjön az eredménnyel,
 • milyen kolléga, segít-e majd másoknak, helyettesíti-e a hiányzókat és
 • milyen "beosztott", lesznek-e konfliktusai a vezetővel, vagy jól együttműködik vele, hogy elvégzi-e a feladatait, vagy inkább azzal foglalkozik csak, ami érdekli vagy új, hogy mivel lehet személy szerint Őt ösztönözni.

Ahhoz, hogy az új munkatárs valóban kibontakozhasson nem elég csak az, hogy Ő maga jó legyen.

Ha nem a neki való feladatot kapja, ha nem dolgozhat úgy, ahogy szeretne, elmegy.

Az erősségei és gyengeségei elfogadásán, a személyre szabott befogadásán múlik, hogy stabilan marad-e, teljesít-e.

A mérőeszköz neve: workprobes.online.

Szeretnénk, hogy egyre többekhez eljusson, mert jó és könnyű az embereket sikeressé tenni, csak "nyomni kell".

 

A kép forrása: pixabay.com

Új generációs döntéshozatal

Nem új generációs tesztek oldják meg a munkaerő-stabilitás kérdését, de a 100 éves tesztek elhagyása sem.

Amíg ugyanazokat a jelölt-adatokat, -információkat használjuk, addig csak a berögzült döntéshozatali folyamatokon megyünk végig mindig ugyanazzal az eredménnyel.

 

A befogadókészségi indexe vajon mekkora lehet egy-egy cégnek?

 

A kép forrása: pixabay.com

A mérőszámok jelentősége - saját cég-terjeszkedésben

Most, hogy  saját külföldi értékesítési hálózatunkat építjük, érdekes tapasztalatokat szerzünk.

A partnereink mind a jutalékokat számolgatják, az értékesítési láncban kinek, hány százalék jár miért.

A vége azonban mást mutat:

1. aki a lead-et hozza, azt abban mérjük, hogy tud-e havonta 3 minősített prospectet hozni, azaz felméri-e jól a céget, akihez aztán már csak eladni megyünk, és nem az érdeklődését kipuhatolni.

2. A képviselőt az eladott termékek számában mérjük - van olcsó, van drága termékünk, ha azt próbáljuk lebontani tervre, nagyon bonyolult és nehezen áttekinthető feltételrendszert kapunk.

Viszont ha fordítva számolunk, azaz azt nézzük, a legolcsóbb termékből hány darabot kell eladnia ahhoz hogy a tervezett bevétele meglegyen, nem csak, hogy többet tud keresni ennél, hanem a darabszámok alakulása alapján gyorsan be is tudunk avatkozni, ha megtörne az eladási görbe...

 

A kép forrása: blog.es.logicalis.com

Dolgozni éppen úgy meg kell tanulnunk, mint ahogy alkalmazottnak lenni is

Az ipari forradalom egyik legnagyobb feladata volt megtanítani az embereket a gépekkel dolgozni, az ipari forradalom 4.0 pedig most arra tanít, hogyan dolgozzunk akkor, ha az eddigi rutinjainkat elvégzik helyettünk a robotok.

Mindenki végigjárja ezt a tanulási utat a saját életében is.

A CV-ket azért kérjük, hogy lássuk, milyen cégeknél tanulta meg a munkát és a vele járó együttműködést a jelentkező.

A pályakezdőknél kérdés, hogy mi legyünk-e azok, akik megtanítjuk dolgozni, vagy engedjük át ezt a privilégiumot másoknak...

Az, aki egy KKV-ban úgy tanult meg dolgozni, hogy meg kellett hoznia döntéseket a döntéseket az ügyvezető távollétében, közben kávét főzött és a számlázó programot installálta, vajon ezt a tudását el tudja-e engedni, amikor a nagyvállalatnál ki kell várni a legegyszerűbb döntésekhez is valaki jóváhagyását, az SAP/Oracle rendszer lekérdezését csak egy ember végezheti...

Vagy éppen azt a céget keresi, ahol így dolgozhat, mert ahogy most dolgozik, már fárasztja.

És mivel az, ahogy dolgozik céges szokássá vált, már nem is tűnik fel senkinek hogy mennyi mindent csinál, így nem is "hálálják meg"...

Ha valaki hosszú-hosszú időt tölt egy cégnél, attól tartunk, hogy nem tudjuk megváltoztatni a munkához kapcsolódó szokásait....és nálunk is úgy akar majd dolgozni, ahogy eddig is csinálta, megszokta...

Ha az eddigi munkahelyeken bátorították a segítségkérést, és ezt erősségnek minősítették, nem gyengeségnek, vajon egy másik kultúrában mennyire hajlandó és képes új szokásokat kialakítani valaki, és egyedül megküzdeni ?....

Ha valaki eddig jól működő csoportokban tanult és szokott dolgozni, vajon nem ilyeneket keres-e magának továbbra is?

Lassan nem lenne érdemes elbúcsúzni a kompetenciáktól, mint a siker kis építő-kockáitól és azt a teljességet kezelni, ami az életünk legalább harmadát uralja, a munkavégzési szokásainkat...

A mostani munkaerő piaci helyzetben az a kritikus, hogy azt gondoljuk, a szereplők egyre nagyobb részét nem tanították meg dolgozni, vagy nem úgy, amire építeni lehetne.

 

A kép forrása: pixabay.com

Discover your Working Self

A harmadik, japán, indiai, német, lengyel, amerikai, francia, ukrán, litván és magyar, 20-40 éves korosztállyal végigvitt  Discover your Working Self workshopunk után azt látjuk, hogy az álláskeresők nagy része nem "munkavégző szervezetként" tekint a cégekre, hanem olyan lehetőségként, ami a személyes siker-szükségletét kielégíti.

 

Ennek több folyománya is van, dióhéjban:

1.  Alkalmazási formát keresnek inkább, és kevésbé szakmai feladatokat; fontosabb, hogy a munkaidő beosztásra mennyire van hatásuk (azaz mennyire kötött a munkaidő), hogy azonosulni tudnak-e a cég üzleti víziójával és missziójával, hogy mekkora és milyen támogatást kapnak a céges közösségtől (!), mint az, hogy milyen fizetést és juttatást kínálnak, vagy milyen szakmai kihívásoknak kell megfelelni.

2. Egyre kevésbé érzik, hogy a végzendő feladatok szakma-specifikusak lennének; úgy érzik, fontosabb, hogy hogyan kell dolgozni (saját ötletek megvalósítása, vezetői felügyelet mértéke, egyedül cégen kívül, éjszaka, vagy éppen pontosan 8 és 16 óra között, stb) mint az, hogy milyen feladatokat kell elvégezni.

3. A pozíciók "státusz"-értéke nagyon nagy változáson megy keresztül, és lassan elveszik; egyrészt a hagyományosan betanított munkák egyre fejlettebb technológiákkal működnek, a környezet- és klímavédelem az alacsony presztízsű munkákat "felemeli", illetve kevesen gondolják, hogy a vezetőnek mások irányítása lenne a dolga, és ezzel "felettük állónak" kellene lenni.

Sokan úgy gondolják, a vezető az, akinek a problémákon kell másokat átsegíteni, akinek a feltételeket, eszközöket kell biztosítani, és különben is, az is csak egy pozíció, ami más munkakörök tartalmát kell, hogy megtervezze.

 

Ezek számunkra olyan jelzések, amik azt mondják, hogy a hagyományos, a folyamatos/lépcsőzetes fejlődést kínáló szervezeti kultúrák, a teljesítményértékelés és ösztönzés, és - nem utolsó sorban - a kiválasztási folyamat olyan kritériumok mentén működnek, amik a mostani álláskeresők és a már dolgozók egy részének egyre kevésbé bírnak jelentőséggel.

Egyre több cég kezdi használni azokat az új eszközöket, amiket ennek az új, Working Self dimenziónak a mérésére, menedzselésére dolgoztunk ki, és ígéretes eredmények látszanak a megtartásban, karrierek menedzselésében.

Nem az a kérdés, hogy kellenek-e ezek az új eszközök, hanem az, hogy mikor kezdjük el már általánosan használni őket.

 

A kép forrása: pixabay.com

Elégedettség és elégedettség közötti különbség

Elégedettség és elégedettség közötti különbség - the base line

Megint olyan ügyféllel dolgozunk aki azon "szomorkodott", hogy a tavalyi elkötelezettség felmérésen és az exit interjúk eredményében is utolsó helyen végzett más európai lokációkkal szemben.

Annyit tettünk, hogy a kérdőívvel nemcsak az adott cégre vonatkozóan kérdeztünk, hanem bemértük a kitöltők véleményét a munkaerőpiacról általában is.

Ehhez a base line-hoz viszonyítva máris kijött, hogy a saját cégüket jobbnak tartják az átlagosnál, és a véleményüket az általános munkaerőpiaci hangulatuk éppen annyira meghatározta, mint a személyes céges élményeik.

Az pedig, hogy online tölthették ki, biztosította a teljes anonimitást, mert mindenki ugyanazzal a kóddal lép be a kitöltő felületre; a válaszok szórásából látszik a véleményalkotás szabadságának foka.

 

A kép forrása:: pixabay.com

A pszichológiai szerződés

Amit a legnagyobb változásnak látunk  a munkatársak és a cégek kapcsolatában

az a pszichológiai szerződés tartalmának változása.

A munkatársnak a céggel, vezetővel való kölcsönös elköteleződésébe vetett személyes hite (kinek mit áll "jogában" elvárni a másiktól, és mit "kötelesek" adni érte cserébe) a foglalkoztatási formák bővülésével a munkatárs életvezetése, -szervezése feletti kontroll megosztásával kapcsolatos elvárások felé mozdul el.

Míg az Építkezők, a karriert építők elfogadják a céges kontroll dominanciáját a pozicionálisan felfelé ívelő életútjuk beteljesítése érdekében, addig a mikromunkások  (még akkor is, ha egy cégnél teljes munkaidős mikromunkások is) a saját életvitelük feletti teljes kontrollt szeretnék a magukénak tudni.

 

A kép forrása: manfredsteger.com

Üvegfal

Mi lenne, ha a kezünkben lenne a Tesla bemutató vasgolyója, amivel a munkáltató/vezető és az alkalmazottak közötti üvegfalat legalább meg lehetne repeszteni.

Csak nekem furcsa, hogy olyan mondatokat olvasunk HR-eseknek, vezetőknek szóló cikkekben, marketing anyagokban, mint „Segítünk abban, hogy bepillantást (bepillantást!!!) nyerhessen alkalmazottja munkahelyi helyzetébe, akik végső soron valahol ugyanolyan emberek, mint mi…”?

A 25+év tapasztalattal rendelkező HR-s még mindig humán minőségbiztosítást végez a munkaköri leírások feladataihoz igazított kompetenciák alapján, és nehezen fogadja el, hogy ezek a modellek már túlhaladottak.

Hiába ismeri a tesztek és a kiválasztás minden apró fogását, hátrányát és buktatóját, ezek a mostani munkaerőpiacon már – valójában mégiscsak Őt igazolva- nem vezetnek igazi eredményekhez.

Nincs Ők és Mi – egy új dimenzió kapcsolja össze a vezetőket és a nem-vezetőket, ez pedig a kontroll gyakorlásának és tulajdonosának a megváltozása.

A 20. században a kérdés a munkatársak cselekedetei, döntései és információhoz való hozzájutása feletti vezetői kontroll mértéke és módja volt.

Ebben a techno-autokráciától a karizmatikus vezetőig fejlődtünk.

Most, a 21. században már az a kérdés, hogy a cég munkatársai (beleértve a vezetőket is) milyen mértékű kontrollt fogadnak el a cégtől a magánéletük, a munkához való általános viszonyuk és a munkavállalói szokásaik felett.

A következők mind csak átmeneti lépések abban a folyamatban, aminek a végén az új generációk segítőként tekintenek a „vezetőre”, aki a potenciáljukat szabadítja fel…

- a home office intézménye - akkor és onnan dolgozik, amikor akar, olyan tempóban, ami kényelmes a számára,

- a részmunkaidő preferenciája - több magánélet,

- a mikromunkások megjelenése - több cégnél, saját időbeosztás alapján annyit dolgozni, amennyit Ő akar

- a coaching elterjedése - egyéni szinten kezelt céges problémák privát megoldása.

Új dimenzió jelent meg tehát a szervezettudományban, amit már nem lehet figyelmen kívül hagyni – ez pedig a saját maga felett kontrollt gyakorló Working Self.

A munkavállalók (beleértve a vezetőket is) a hasznosság-érzetüket, azt a tudatot „adják el” a cégeknek, hogy hozzájárulnak valamihez.

Ehhez mérik az időt és energiát is, amit erre hajlandóak fordítani.

Az üvegfalat, aminek egyik oldalán a vezetők próbálnak bepillantani, képet alkotni, a másik oldalról pedig a munkavállaló találgatja a menedzsment szándékát már csak a jelenlegi HR és vezető gyakorlat és az új eszköztár hiánya tartja fenn.

Az emberek (beleértve a vezetőket is) üzleti modellt választanak a saját egyéni munkavállalói modelljükhöz.

Ezért vannak, akik önkéntes munkát végeznek ételért és szállásért, mások start-up-okat alapítanak stb.

És igen van a vasgolyó, dobjuk ki a régi interjú kérdéseket, a munkaköri leírásokat cseréljük le hozzájárulás-térképekre, az 50-100 éves teszteket pedig a Working Self-et kutató, mérő új módszerekre, a megtartást pedig a potenciál felszabadítására, és egymás kölcsönös támogatására.

Bontsuk le az üvegfalat.

Az eszközök már készek, a vasgolyót kiöntöttük, ki is próbáltuk.

Töri az üveget.

Az ellenpéldák csak a bevett gyakorlathoz ragaszkodás biztonságát, az alkalmazkodóképesség és -hajlandóság hiányát igazolják, a változás szükségtelenségét nem.

 

A kép forrása: manfredsteger.com

Milyen produkciók?!

Egy startup, egy robbanásszerűen növekedő IT cég és egy mérnöki projektiroda...A velük való együttdolgozásban hirtelen nyilvánvalóvá vált, hogy ők egyéni portfóliókat keresnek, menedzselnek és fejlesztenek, olyanokat, amik illeszkednek a cég üzleti portfóliójához.

És nemcsak most, hanem azokhoz is, amiket majd megvalósítanak, kialakítanak, kifejlesztenek egy-két-három év múlva.

Hogy az igazi ajánlat nem a napi munkában való kiteljesedés önmagában, hanem, hogy milyen portfólióval gazdagodhat a munkatárs és a cég egyszerre, ha együtt dolgoznak.

Mert a napi feladatok elvégzése ennek a közös portfóliónak a megvalósítása, naprakészen tartása, fejlesztése, építése, porolgatása, fényesítgetése, gondozása.

Mi lenne, ha úgy gondolnánk a mostani és leendő munkatársakra, mint olyan emberekre, akiknek tudással, élményekkel, tapasztalatokkal, színes képekkel, kialakított üzleti gondolkodással és magatartással, munkamódszerekkel gazdag portfóliói vannak, benne a magánélettel, a kísérletekkel, a kudarcokkal, sikerekkel, amihez képest az önéletrajz formai keretei közé szorított munkahelyek-pozíciók -kompetenciák felsorolás csak egy vizuális illúzió, amit a szerzője nyúlnak szánt, de mi prémsálas hölgyet látunk hátulról.

Az egyik operátor portfóliója egy színes, csoportélményekkel, lean tréningekkel, jó üzemi konyhával, sikeres probléma megoldásokkal teli energikus, a másiké egy szürke, megkopott és kialvatlan, mert napi négy órát csak a bejárás vitt el belőle...de a cégnek és a jelentkezőnek közös a színes ceruza készlete, mi lenne, ha végre használnánk is...

Még az egyetemen vannak, de már belépnek a céges ajtókon a millenárisok olyan portfóliókkal, hogy nem egy cégvezető megirigyelhetné...célokkal, felépítendő élettel, elszántan.

A munkatársak portfóliója éppen olyan üzleti lehetőség, mint a piaci igények, nem csupán kapacitás.

Hiába kiválóak a munkakörülmények, a fizetés, ha nem illeszkedik az egyéni portfólióba, nem jön be az első napon sem dolgozni.

De elkötelezett lesz, ha úgy használják a tudását, ahogy értelmét látja, ha figyelembe veszik a tapasztalatait, ha élnek a portfóliójával, amit hozott, és amibe új élmények, tapasztalatok, új emberek kerülhetnek bele.

 

A kép forrása: pixabay.com

A kompetencia-modellek alternatívája

Az emberek nem kompetenciák összessége, hanem a személyes tapasztalataik  vezetők, csoportok, feladatok, amikben kipróbálhatták magukat, és az ezekből levont tanulságok, amik alapján viszonyulnak a munkahelyükhöz, kollégáikhoz, feladataikhoz, ami szerint döntéseket hoznak, mit adnak a cserébe ajánlottakért. Portfólióink vannak, nem CV-énk.

 

A kép forrása: pixabay.com

A tesztelés erejéről - a "jó" adatokkal jó döntéseket lehet hozni

Szeretnénk megosztani egy friss eredményt, ami a szakmában sokszor nagy ellenállást, sőt elutasítást kiváltó vizsgálati módszerek mellett szól.

Nem tesztet mondok, mert nem kérdésekre kell válaszolni, "példákat" megoldani.

Ez csupán egy a három feladat közül, de szeretném, ha látnátok, mennyire informatív eredményekhez vezet és mire használható a mostani vérzivataros munkaerőpiacon.

A kísérletben már a cégnél dolgozó 10 munkatárs vett részt, mi nem tudtuk, milyen munkakörben, amikor az online applikációt végigdolgozták.

Itt nincsenek jó megoldások, és eredményként nincsenek jó vagy rossz eredmények. A képen igyekeztem láthatóvá tenni, hogy egy méréssel mennyire egyszerű megmondani, ki hogyan dolgozik, és ahhoz milyen munkakör vagy feladatok "passzolnak".

Akik jól bírják a monotóniát ( a két megjelölt munaktárson kívül mindenki), gépsoron válnak be, mert ők maguktól is úgy dolgoznak, mintha kötött tempójú lenne a munka, nem gyorsítanak, nem lassítanak.

A két bekeretezett eredmény azt mutatja, hogy az ő tulajdonosaik mozgalmasak, szeretnek több fajta kis feladatot végezni, ott lenni, ahol az események történnek - számokban kifejezve.

Egyikük a raktáros, a másik az SMT sori operátor. Már csak egy dolog: az egyik 88 műveletet végzett, míg a másik 271-et ugyanannyi idő alatt.

És igen, az SMT sori operátor volt, aki az átlagosnál majdnem 100-val több műveletet csinált - magas elvárásai vannak magával szemben, és van energiája, hogy menjen a feladatok után, anélkül is, hogy bárki utasítaná vagy számon kérné.

És igen, a raktárban dolgozó ugyan szereti az mozgalmasságot, de 100-val mégis kevesebb műveletet csinált magától, neki a teljesítendő feladatok osztják be az idejét, kitöltve a napi nyolc órát.

Ez nem személyiség, nem képesség, nem kompetencia, nem, ahogy önmagunkról gondolkodunk, hanem ahogyan cselekszünk.

Az a mód, ahogy az emberek dolgoznak, ahogy a napi munkát végzik.

És igen, ezek számok, ha még egyszer oda ülnek, akkor ugyanilyen az eredményük, azt is kipróbáltuk...

Ha mást csinálunk, akkor más lesz az eredmény is... azzal, hogy a megfelelő feladatokat végzik a munkatársak, kevéssé fáradnak el, érzik terhelőnek, betegednek meg, és mennek el.

A megtartás itt kezdődik - nem biztos hogy a cégnél marad, de legalább azt tudhatjuk, nem azért megy el, mert nem bírja a teljesítményelvárásokat, a terhelést vagy az unalmas munkát... arról nem is beszélve, hogy a vezetőjének mennyivel könnyebb, hogy nem ránézésre kell megmondani, hol válik be majd a legjobban, hanem olyan feladatot adhat neki az első pillanatban, ami igazán neki való, és amiben sikeres lesz.

 

A kép forrása: psyon.hu

Levitáció

Túl vagyunk a harmadik olyan nagy projekten, amiben egy teljes céget a tehetség-menedzsmentre építettünk fel, mert az igazi termékük a tudás, amit a piacon eladnak.

Mind a három projekt kulcsa a tudás-menedzsment rendszer felépítése volt; olyan tudás-menedzsmentté, ami rendszerszinten csatornázza az új tudást azoknak, akiknek szüksége van rá, és nem hagyja, hogy megosztás nélkül maradjon az a tudás, ami keletkezik.

Ez nem a white board, nem kereshető mappa, nem szakmai workshopok, amik rendszeresen felülíródnak a sürgős és fontos napi ügyekkel, hanem a mindennapokba beépülő (vezetői) tevékenység, ami szilárd alapot és útvonalakat biztosít a tehetségek igazi fejlődéséhez.

Belegondolva, nem csak a talent menedzsment "lebeg" biztos alapok nélkül azokban a cégekben, ahol kiválasztottakat vonnak be programokba tehetségfejlesztés címén.

Ugyanígy "lebegnek" a teljesítményértékelési rendszerek, amik a kompetenciamodellre és velük együtt a munkaköri leírások is, amik feladatok szétosztására  támaszkodnak az üzleti szerepvállalás, hozzájárulás helyett.

Azt hiszem, amíg elhisszük, hogy a piacok helyett még mindig a menedzsment- vagy tulajdonosi szándék mozgatja a cégeket, addig ez így is marad, a szervezetfejlesztések fenntarthatósága, sőt végigvitele is csak a tanácsadói jelenlétéig tart.

Amíg a munkaadó-munkavállaló dimenzióból ki nem lépünk, amíg az employer brand feszül össze az employee experience-vel, addig a cégek működésének igazi tudói a munkatársak lesznek, maradnak, akik viszont nem beszélnek arról, amit mindenki tud.

 

A kép forrása: pixabay.com

Top Down Segítő Lánc

Top Down Segítő Lánc - válságkommunikációból vezetői eszköz, a HR és az OD game changer-e

Támogatom a sok-sok linkedin, FB posztban olvasható jó tanácsot, minden nap kérdezzük meg a munkatársakat telefonon, online, sms-ben, videokonferencián: "hogy van?"

Mert ami a kérdés mögött van, az egy más, új vezetői gyakorlat amiben nincs más kézzelfogható vezetői eszköz, csak a kommunikáció.

A most kialakult helyzetet a cégek új működési keretre átállással kezelik (Home Office, online, stb.).

A vezetők most külön figyelmet szentelnek arra, hogy meggyőződjenek, a munkatársaknak minden eszköz, körülmény és felhatalmazás adott az eredményes munkavégzéshez.

Napi beszédtéma a munkatársak közérzete, érzelmi, fizikai állapota, hogy a terhelés milyen mértékű, és ha kell, hogyan lehet csökkenteni vagy növelni.

A teljesítés ellenőrzése, monitorozása csak ezután következik.

A felsővezetők első kérdése a középszinten vagy az első vonalban dolgozó vezetőkhöz, hogy van-e munkatárs, csoport, akinek több támogatásra van szüksége, vagy a vezetőnek magának kell-e segítség ahhoz, hogy a munkatársat meg-, a csoportot pedig eredményesen fenntartsa, erősítse.

A vezetői kommunikáció hangsúlya áttevődik oda, ahol mindig is helye lett volna: az emberre, és végre nem csak azt nézzük, hogy mit teljesít, hanem azt is, milyen eszközök, milyen erőforrások mozgatása támogatja igazán a munkáját.

A vezetők és a munkatársak olyan partnerekké váltak, akik csak együtt tudják megoldani az üzleti és élethelyzetüket; nem mintha ez eddig nem lett volna így, csak most vált nyilvánvalóvá.

A command and control séma helyébe a Help Chain lépett.

A Segítő Lánc - alapú kommunikáció megőrzése a visszatéréskor kritikus sikertényező, versenyelőny lesz mind az akkorra megváltozott munkaerő piacon, mind a beszállítói, mind pedig az áru-, szolgáltatás piacon.

EZ fogja átalakítani a teljesítményértékelő rendszereket, a megbeszéléseket, a kiválasztást, a megtartási eszközöket és rendszert, nem utolsó sorban pedig a vezetőképzési tematikákat.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2020. március 17.

A visszaindulás - hogy mindenki a legjobbat hozhassa ki magából

Amikor kevés emberrel, de elindul a munka egy része, a munkatársak óhatatlanul multifunkcióssá válnak, olyan feladatokat is teljesítve, amit korábban erre külön dedikált emberek végeztek.

Hogy a részleges visszaindulás zökkenőmentes legyen, előre érdemes a vezetőknek megtervezni, aztán a munkatársakkal egyeztetni arról, ki milyen feladatok lett a "gazdája" most.

Ki kivel, hogyan fog kommunikálni, mi az, ami úgy kell, hogy legyen mint korábban (pl. riportolás hogy lesz), mi nem prioritás most, mit tegyen, ha nem tud belépni a rendszerbe, ha nem találja... nagy segítség lehet, ha a HR támogatja a vezetőket ebben a kommunikációban növelve a szervezettséget és a biztonságérzetet, amire mindannyiunknak szüksége van most.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2020. április 11.

Az új üzleti modellek új tanácsadói eszközöket igényelnek

Nem a Steve Jobsnak tulajdonított, a LinkedIn-en legalább havonta egyszer megjelenő

“Nincs értelme okos embereket felvenni, aztán megmondani nekik, mit csináljanak. Azért alkalmazzuk őket, hogy ők mondják meg nekünk, mi a teendő.”

idézet, hanem a mögötte lévő üzleti modell-váltás kezdte lebontani azt a ”szervezet”-et, amit ismertünk és ami még jelenleg is táplálja az OD-diagnosztikákat, fejlesztési technikákat, vezetői és ember-képet.

Az új üzleti modellekben a munkavállalókat az értékajánlatot alakító munkatárs, a tulajdonos által bérként kifizetett munkaerő piaci értéket előbb a teljesítményarányos, majd az üzleti eredményhez kötött személyes ellentételezés váltotta fel.

A tulajdonostól, menedzsmentektől függetlenített, szociális érdek-közösségen alapuló szervezetet már a 90-es évek elejétől kezdve váltja fel a céget alkotók pénzügyi érdekközösségén alapuló együttműködése.

Az új üzleti modellek olyan tanácsadókat kívánnak, akik közvetlenül a cég finanszírozásának javulását érik el, és a lehető legkisebb mértékben terhelik a változás kezelésével a cégben dolgozókat.

 

A kép forrása: wired.com

 

2020. április 19.

Válságkezelés, visszatérés

A legnagyobb céges kihívásnak azt tartom...válságkezelés, visszatérés..

2004 óta válságban (lokális, életciklusból adódó vagy iparági), vagy arra készülő (nagyon jól megy a cég, de nem tudjuk mitől) cégekkel dolgozunk.

A megoldás mesterkulcsa eddig mindig az volt, hogy az alkalmazkodó képességük, a rugalmasságuk menedzsmentjét a teljesítménymenedzsment elé tudták helyezni, erre építettük fel az üzleti folyamataikat. (Üzleti folyamat alatt azt értem, hogyan lesz a piaci igényből profit, kimutatott pénzügyi eredmény.)

Az alsó zárat pedig az nyitotta, hogy a munkatársak üzleti hatására támaszkodtak, nem a meglévő kompetenciáikra.

A vezetők mindent megtettek, hogy a munkatársak tisztában legyenek azzal, mi az Ő hozzájárulásuk az üzleti eredményekhez, ezzel felszabadították az energiáikat, így a munkatársak "erőforrásból, kapacitásból" "üzleti" partnerekké váltak.

Biztosan vannak más, a hagyományostól eltérő, kipróbált válságkezelési megoldások is, hasznos lehetne, ha megosztanánk, beszélnénk erről.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2020. áptilis 22.

Industry 4.0 - a legnagyobb vezetői, HR-kihívás

Industry 4.0 - a legnagyobb vezetői, HR-kihívás a munkatársi kötődés megteremtése, fenntartása.

Az Industry 2.0 az elégedettség, az Industry 3.0 az elkötelezettség menedzseléséről szólt.

A Home Office "kicsiben" mutatta, a 4.0 nagy léptékben fogja, hogy a digitalizáció a belső kommunikáció formáiban, eszközeiben és adat-vezéreltségben a vezetők - munkatársak - csoportok kapcsolattartásában hoz forradalmi változást.

A 2004 óta válságkezelésben vagy arra való készülésben szerzett tapasztalatok szerint a szakmai szervezeti egységek között falak ugyan leépülnek, ugyanakkor a munkatársak egymáshoz, az együttműködéshez, a célokhoz való kötődése is meggyengülhet.

A vezetőknek, HR-nek a legnagyobb feladat, hogy a munkatárs ne csak egy kirakós darabjának, hanem az egész pótolhatatlan alkotórészének érezze magát.

Eszközök már vannak, a vezetői, HR-fókusznak kell majd a technológiáról a kapcsolatépítés formáira helyeződni.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2020. május 3.

Van egy állandó, a Working Self

Holnap - van egy állandó, a Working Self

Tegnap egy karbantartás vezető kérte, erősítsük meg abban, ha ismerné, de úgy igazán a munkatársai személyiségét, akkor Ő sokkal jobb vezető lehetne. Nem erősítettük meg.

Ma egy FB csoport morgolódott azon, hogy van cég, aki kérdőívezni akar közérzetjavító vezetői döntések, intézkedések helyett.

Három műszeres vizsgálat mind a teljes foglalkoztatottság, mind a túlkínálati, mind pedig az alulkínálati munkaerőpiacon bizonyította, hogy a készségek, a személyiségvonások és kompetenciák mögött van egy állandó:  a munkavállalói magatartás.

Tudjuk, hogy a jelenlegi kiválasztási, teljesítményértékelési gyakorlattal nehezen összeegyeztethető, de mégis van, és sok munkavállaló viselkedést, döntést megmagyaráz.

Ez olyan tanult viszonyulási és cselekvési készlet, amit munkahelyről munkahelyre bővítünk és szűkítünk, formálunk.

Ehhez a Working Self-hez igyekeznek "közelebb jutni" a tesztekkel, kérdőívekkel, pedig ez nem egy "elfedett", rejtett pszichológiai dimenzió, hanem nagyon is praktikus tudás és tapasztalat a vezető-munkatárs kapcsolatokról, a csoportos működésről, beépült sikerek és kudarcok, kommunikációs szokások... ennek a feltárása egyszerű, de - egy hasonlattal élve - amíg a tüneteinket beazonosító orvosi interjúval, kérdőívvel akarjuk feltárni terheléses vizsgálat helyett, addig elmegyünk mellette...

A digitális készségfejlesztéssel pedig egyre több dolgunk lesz vele.

 

A kép forrása:: pixabay.com

 

2020. május 6.

Maraton vagy 100 m gátfutás

A  gamifikáció azzal forradalmasítja a kiválasztást és fejlesztést, hogy azokat, a jelöltnek, a munkatársnak a saját magával szemben támasztott elvárásait mérjük, amik majd a munkában, a teljesítmény-helyzetekben is mozgatják, és amivel a vezetőjének "dolgoznia" kell.

Ezekben a mérésekben ki tudjuk mutatni, mennyi energiát mozgósít valaki, hogyan osztja be az erejét, és tanul-e az assessment folyamán, vagy "csak" teljesíti a következő feladatot.

Ezzel ellentétben a hagyományos, akár online-osított tesztek is azt mérik, hogy egy "külső" elvárás-skálán egységnyi idő alatt vagy kérdésszám mellett milyen pont-értékkel jellemezhető valaki.

Amikor egyre elterjedtebbé válik az önállóan végzendő munka, amikor az időbeosztást már nem kívülről szabja meg a vezető, amikor "multifunkciós" munkatársakra van szükség, a hagyományos képesség- és személyiségalapú módszerek már nem szolgáltatják azt az információt, amire a HR és vezetők a humán döntéseiket megbízhatóan alapozhatnák.

 

A kép forrása:: pixabay.com

 

2020. május 17.

FOMO - az "online" közösségi szorongás fizikai valósággá válhat?

A Fear of Missing Out beazonosítása eredetileg a közösségi média kapcsán született meg, a félelem, hogy kimaradunk, vagy lemaradunk valamiről, hogy másoknak kellemesebb, jobb élményeik, vagy egyáltalán, élményeik vannak, míg mi otthon ülünk magányosan és elszigetelten.

A Home Office-ból való részleges visszatérés magában hordozza ennek a szorongásnak a megjelenését, ami az otthonról dolgozó munkatársak részéről a többiek számára "feleslegesnek" tűnő túlzottan is gyakori telefonhívásokban, e-mail-ekben és internetes call-okban nyilvánul meg a leggyakrabban... ez egy új pszichoszociális kockázati tényező, ami a digitalizációval lehet, hosszútávon velünk marad.

 

A kép forrása:: pixabay.com

 

2020. május 22.

Kérdőívek és tesztek - hogyan készülnek?

Nemrég egy tanácsadó cég kért meg egy OD index  felmérésük eredményeinek az elemzésére - a 75 kérdésből 60-ra minden válaszadó ugyanazt a választ adta.

Egy vérbeli, használható eredményeket adó kérdőív, ahogyan a tesztek készítése is sok-sok kérdés összeírásával kezdődik - ez vehető saját kútfőből is, de vehető (pl. a tesztek esetében) item-tárból.

Ez utóbbi az összes közkézen forgó teszt faktorainak már validált kérdéseit tartalmazza - azaz tudható, ha például dominanciát szeretnénk mérni, milyen kérdések vagy állítások bizonyítottak már a szakmában tudományosan igazolva, hogy a dominancia faktorra kérdeznek rá.

Mikor a sok kérdés megvan, akkor egy-két-három fókuszcsoporton kipróbáljuk őket - azok a kérdések, amikre a válaszok nem szórnak, azaz azonosak, már ki is hullanak, és csak azokat tarthatók meg, amikre a válaszadók a normál vagy Gauss görbe szerinti eloszlásban válaszolnak - azaz van pár 0 és 9, van sok 5, szintén sok, de az 5-nél kevesebb 4 és 6 pontos válaszunk, vagy ha eldöntendő, akkor 50-50 %-ban van "igen" és "nem" válaszunk...

Így maradhatnak a tesztekben furcsának tűnő kérdések -  ha a kitöltők válaszai megfelelően szórnak, a kérdés vagy az állítás marad, még ha lila elefántról is van benne szó...

Van, amikor sokszor sok kérdést kell kipróbálni újra és újra...

Amikor végre megvannak a kérdések, akkor egy faktoranalízissel nézzük meg, hogy egy vagy több dolgot mérnek a kérdéseink, azaz összefüggenek-e, és összeállnak- e faktorokká, vagy egymástól teljesen függetlenek... ha ezt a módszert követjük, akkor van esélyünk arra, hogy jó, értelmezhető eredményeket kapjunk a válaszokból, ne utólag kelljen diszkvalifikálni labdába sem rúgó kérdéseket és legfőképpen ne vesszen kárba a sok ember kitöltésbe fektetett ideje és energiája.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2020. július 19.

Miért tűnnek el a kékgallérosok a második, harmadik munkanapra?

Miért tűnnek el a kékgallérosok a második, harmadik munkanapra...

A sok közül az egyik ok, hogy egyszerűen úgy érzi, nem neki való ez a munka.

De hogyan lehet, hiszen eddig is operátorként dolgozott, ráadásul hasonló gyárban, nem is kevés ideig...pont nálunk jut eszébe?...

Operátori és operátori feladatok is nagyon különbözőek lehetnek.

Az egyik helyen mindig ugyanazt kell csinálni egész nap, egy munkaállásnál, másik helyen két, négy óránként vagy hetente rotálnak, a harmadik helyen autonóm munkacsoport sok probléma megoldással, a negyedik helyen pedig SMT sor, sok szervezéssel, aprólékos odafigyeléssel, adminisztrációval.

Ha megkérdezzük, az emberek többsége azt mondja, nem bírja a monotóniát, de ha megmérjük, kiderül az idegrendszere nagyon is szereti, csak az ilyen munkát "lenézzük".

De ha nagy a változatosság, akkor elkezdik rosszul érezni magukat, maguk sem tudják, mi is a baj, csak valami nem jó, feszültekké, ingerültté válnak stb.

És fordítva is igaz... ha valaki nem bírja a monotóniát, igyekszik szabadulni a helyzetből, el kell menni kávézni, és megint, valamit sürgősen meg kell kérdezni valakitől, még anyagot kell hozni, és aztán egyszer csak olyan messzire megy, hogy már nem is jön vissza. Lehet, az előző helyén is monoton volt a munka, de hallótávolságon belül voltak a munkatársak, volt kivel beszélgetni...

Azt, hogy valaki bírja-e a monotóniát vagy inkább a változatosságot kedveli, 12 perc alatt meg lehet mérni.

A mérésnek a hossza a feltétele, hogy a valós eredményt megkapjuk. 12 perc, és eldönthető, melyik területre kerüljön a munkatárs, hogy a legalapvetőbb igénye, a jó közérzete kielégüljön.

Az nem monotónia tűrés vizsgálat, mikor 5 percig kell keresgélni egy betűt vagy jelet egy A4-es lapon - a három perc figyelmet mér, a 8-9 perc monotóniát, az 5 perces idő, főleg ebben a "szabad" formában semmit....

Persze igaz, ha nem gépen csináljuk, vagy nem online verziót használunk rá, akkor a monotónia tűrés feladat értékelése komoly monotónia tűrést igényel magától az értékelőtől is... közel 30 000 vizsgálat tapasztalatából tudjuk.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2020. július 28.

Miért marad hiányérzetünk a kilépő interjúk után?

Egy pár-kommentes FB bejegyzésben "panaszolta" valaki, hogy fals, közhelyes, általános válaszokat kap... többen arra tippeltek, hogy nem érdekli a távozót, főképpen, ha kékgalléros.

A sok lehetséges ok között az egyik a Moszkva-tér jelenség. Sokan kezdik úgy a műszakot, vagy akár az új munkát, hogy egy gyülekező helyről "elviszik" arra a munkaállásra, ahol éppen szükség van rá.

Több cégnél láttam ilyet, idegenek álldogáltak, még a sorsközösség révén sem nagyon kezdtek se ismerkedni, se beszélgetni.

Nehéz így kötődéseket kialakítani, ha naponta, hetente változnak a munkatársak, a vezetők, nincs "belakható" saját hely, egy pad, amihez csak úgy odanyúl, és a szokásos helyen ott a vize... ha ilyen helyről megy el, nincs is mit igazán mondania, mert még ahhoz is kevés infója van, hogy véleményt formáljon bármiről is.

A másik gyakori ok, hogy a cég, a vezető, a munkatársak megszegik az amúgy is hallgatólagosan kötött pszichológiai szerződést.

Erről nem lehet nyíltan beszélni, mert ezek beleértett elvárások, mint igazságosság, egyenlő elbírálás - szubjektív, ha lehetett volna kezdeni valamit vele, akkor nem menne el... hát hallgat...

A kötődés hiánya az, ami a két okban a közös...ami vagy nem alakul ki, vagy nem olyan, amilyennek ígérkezett...

És ami nem volt, vagy már nincs, arról a legnehezebb, és minek is beszélni.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2020. július 28.

Állásvesztés - az extroverzió vagy az introverzió is lehet ok

A darukezelőt fegyelmezetlenség miatt akarták elküldeni, mindenhol volt, csak a híddaru fülkéjében nem, föl-, lejárkált, hol kávé, hol mosdó, hol egy sürgős megbeszélnivaló

Az elküldés előtt kértek egy munkapszichológiai "vizsgálatot", milyen munkakörben válna be jobban, hátha maradhatna áthelyezéssel.

Csak egy walkie-talkie-féle telefon kellett az állása megtartásához - annyira extrém extrovertált volt, hogy a magány, az érintkezés, a beszélgetés hiánya kibírhatatlan volt - hát kiszállt, lement, és újra és újra lement.

Azóta is darukezelő, de végre gazdag társasági élettel a mikrofonnal a szája előtt és a fülhallgatóval a fülében.

Több, a munkahelyen jelentkező pánikroham után szintén felmerült az alkalmasság és az elbocsátás kérdése - egy magányos, mindenkitől távoli munkaállomáson dolgozott hosszú évekig, mígnem egyszer csak kapott egy, aztán még újfelvételest betanítani.

Nála extrém magas introverziót mértünk, olyan mértékűt, ami pánikrohamhoz vezető túlterhelést jelentett azzal, hogy folyamatosan beszélni, kérdezni és válaszolni kellett. "Csak" a betanítás "terhét" kellett levenni róla, és olyan lett, mint régen, egy jól teljesítő megbízható, és főképpen egészséges munkatárs.

Az extro- és introverzió is inkább személyiségvonásként ismert; az is, de Eysenck kutatásai óta tudjuk, idegrendszeri meghatározottságúak.

Ha nem ismerjük, mert nem mérjük kiválasztásnál, egy nem megfelelő munkaállomás, feladat nemcsak elbocsátáshoz, de egészségkárosodáshoz is vezethet.

Hogy ilyen ne legyen, ezért vagyunk mi, munkapszichológusok.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2020. augusztus 7.

A portfólió valakihez tartozó befektetések összessége

A portfólió valakihez tartozó befektetések összessége - amikor a munkaköri és teljesítményértékelési rendszert "lerázza" magáról a cég, akkor profitál belőle...

Az a közös a cégekben, amik folyamatosan, vagy évente, kétévente -akár belső, akár különböző külső tanácsadókkal - rendbe akarják tenni a szervezetet, hogy a jól és alaposan kidolgozott rend bevezetését rendre elsöpri egy hirtelen jött nagyprojekt, az ügyfelek megsokszorozódása vagy éppen elvesztése, a kulcsemberek visszautasíthatatlan állásajánlatok elfogadásával viszik magukkal az éppen most felértékelődött, mert az új termék fejlesztéséhez elengedhetetlen tudásukat - az a közös, hogy folyamatos termék-, szolgáltatás portfólió és piacfejlesztésben élnek.

A folyamatok menedzselésére persze ott az agilis, a teal, de mi van a munkaköreikkel, a teljesítményértékelésükkel, mit lehet az álláshirdetésbe írni akkor, amikor mindig más szerepben, vagy többszörös szerepekben vannak, mert "mindenest" nem lehet.

Félév alatt már a harmadik cégnél cseréltük le a munkaköri leírásokat személyes portfóliókra.

Mindhárom cégnél csináltunk egy térképet, milyen üzleti területeket  működtetnek (pl. compliance, tudásmenedzsment, adminisztráció, growth hacking, termékfejlesztés)... a munkatársakkal pedig összeválogattuk, melyik területeken milyen feladatokkal foglalkoznak a következő negyedévben az üzleti igények, megrendelések kielégítésének és a belső folyamatok működtetésének összehangolására.

A fehéren maradt "foltokat" közösen osztottuk el, volt, hogy az ügyvezetőé lett...

A heti F2F-eken aztán mindig megvan a lehetőség a portfólió egyes elemeinek cseréjére, vagy akár elhagyására is, amikor a nagyprojekt lezárul, amikor elkészül az új termék, vagy kiadták a pénzügyet külső vállalkozónak.

Ez nem kevés energia-befektetés a munkatársaktól és a vezetőktől sem, de busásan megtérül.

A rendezett káoszban biztonsággal mozognak, minden dolog természetszerűen egyformán fontos, legyen az a munkaidőnyilvántartás vagy a legnagyobb ügyféllel tárgyalás...

A vezető az embereire figyel (tudják-e, akarják-e csinálni, megvan-e minden feltétel) és nem azért, hogy minősítse, hanem hogy segítse őket.

A fejlesztés be van építve, az automatizálható folyamatokat automatizálják, mert akkor senki idejét nem viszik el, a munkatársak pedig olyan új területeken próbálják ki magukat, amikről nem gondolták, hogy elérhetőek számukra (pl. marketing vagy termékfejlesztés), nincsenek silók, csak a közösen elérendő eredmények.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2020. október 11.

Kompetencia

Miért nehéz a kiválasztás, akár belső, akár külső a jelentkező, miért érezzük nehéznek beszélgetni a teljesítményértékelés kritériumairól?

Ma az a kérdés talált meg, egy kalap alatt kezelhetők-e, vagy különböznek a szakmai és a személyes kompetenciák, és egyáltalán...

A szakmai kompetenciák egy-egy munkakör betöltéséhez szükséges tudás, képesség, készség, illetve magatartáskészlet, azaz az alkalmassági kritériumok összessége.

A személyes kompetenciák (ugyanúgy tudás, készség, képesség, magatartás) az adott cég kultúrájához illeszkedést támogatják, a belső és külső ügyfelekkel együttműködés zökkenőmentességét, hatékonyságát és eredményességét, azaz a beválást.

Konkrét példán, a kommunikáció szakmai kompetencia az oktatóknak, trénereknek, értékesítőknek, coachoknak, madárhang-kutatóknak például, de személyes kompetenciának tekintjük auditor, mérnök, technikus vagy űrhajós munkakörökben.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2020. november 5.

Mit mond, ha a percepciót adatokban jelenítjük meg?

Ha "mikroszkóp" alatt vizsgáljuk, és fordítva kérdezzük a munkatársakat, ha azt kérdezzük, milyen, a haladást, eredményességet kifejező mutatószámra van közvetlen befolyásuk, hatásuk, akkor

- az ugyanabban a munkakörben dolgozók a bal oldali ábra pókhálóinak megfelelően nyilatkoznak, azaz ahányan vannak, annyiféleképpen látják a saját hatásukat;

- ha ezt összevetjük azzal, milyen elképzelése van pl. a menedzsmentnek ugyanennek a munkakörnek a hatásáról (jobb oldali ábra), akkor megint egészen eltérő képet, képeket kapunk.

Nehéz elhinni, hogy valóban hatékonyak lehetnek és működhetnek az olyan eszközök, mint a teljesítményértékelés, a munkatársak ösztönzésére, elkötelezésére, megtartására tett kísérletek, amíg a szerepértelmezés, a szerepvállalás ennyire eltérő lehet.

Amíg a cégnek ez az önvizsgálata nem történik meg, minden elhangzó szó, minden elhangzott mondat és megélt párbeszéd csak a meglévő egyéni percepciót erősíti magukról és másokról, a vezetőikről, de amíg ebben nincs rend, nem érnek célba.

40 körüli a cégek száma, akiknél ezt az elemzést és a velejáró fejlesztést elvégeztük.

Plusz eredmény, hogy a cégeknél a munkatársak úgy érezték, az összes mérőszám 3/4-ét személyesen felelősek.

Hát mekkora terhet veszünk le róluk, ha valóban csak azt 3-4 mérőszámot "rendeljük hozzájuk", amikre valóban, ténylegesen hatásuk van.

És mekkora sikerélményt adunk, amikor végre nem csak, hogy hagyjuk őket, hanem elvárásként közvetíti a vezetés a saját dolgukat tenni!

 

A kép forrása: companifying.com

 

2021. január 7.

"Ügyességi játék" - az egyszerhasználatos információ

Egy világcég betanítója bosszantott fel azzal, hogy Őt nem érdeklik a teszt-eredmények, nem is kíváncsi, milyen teszteket végeznek az újfelvételesek.

Ez a játék jutott eszembe: a tesztekkel megmutatjuk, ki miben erősebb, gyengébb, mit nem kell már megtanítani, mit pedig nagyon is.

Hogy monoton munkára tegyék, mert abban eredményes, vagy legyen inkább belső anyagmozgató.

Hogy rotálják-e, mert úgy eredményes, vagy hagyják egy műveleten, mert sok idő, mire bedolgozza magát egy új feladatba...

De közben vannak cégek, ahol a HR ajtaját rázárják ezekre az infókra, és ha csillag, ha háromszög, ha rombusz "alakú" a jelölt, akkor is "kocka"-ként kezeli a vezető, a betanító; beteszik az "új munkatárs" dobozba, és aztán vizsgálgatják, vajon mi rejlik benne, és hogyan kellene azt kihozni belőle...

Persze tesztje is válogatja... a vezetőt, a betanítót az érdekli, hogyan dolgozik...

Ezt puhatolják ki a betanulási görbéhez tartás mértékével, hogy melyik gépre, melyik útvonalra, melyik ügyfélhez teszik... mert azzal valóban nem egyszerű mit kezdeni, hogy "mennyire asszertív a kommunikációja", "magas vagy éppen alacsony a belső késztetése"...

A jó hír, hogy egy ilyen bosszantóra legalább 15 profi esik, és a teszteket végző tanácsadók, munkatársak sem állnak meg az eredmények leadásánál, hanem bevezetik őket a meglévő folyamatokba,; a betanításba, a teljesítmény menedzsmentbe, a karrierépítésbe, mert különben egyszerhasználatos eldobhatóvá válik az, amire az új munkatárs céges jövőjét és az együttműködést lehet építeni.

 

A kép forrása: magocboxjatek.hu

 

2021. január 30.

Döntési fa

Döntési fa - ha a teszteredményeket nem lámpagyújtogatásra használjuk

Egyre gyarapszik azoknak a partnereinknek a száma, akik a teszteredmények alapján az ösztönző, megtartó rendszereiket vizsgálják felül és alakítják, és olyanoké is, akik a belső kommunikációt, a vezetői magatartásukat alapozzák meg, és messze azon túlmutatóan alkalmazzák őket, hogy megnézzék, piros vagy zöld lámpát kap a jelölt.

Hogy az eredmények egy döntési faként épülnek fel, megvan a gyökere, a törzse, az ágai...

Nem profil készül a jelöltről, hanem lépésről lépésre haladunk, keressük, hogy a vezető kész-e arra, hogy azt a beállítódást kezelje, annyi felügyeletet gyakoroljon, és annyi támogatást adjon, amennyire szükség van... hogy munkavállalóként rövid- vagy hosszútávú pszichológiai szerződést keres-e a jelölt, és ennek a feltételeit a cég most ki tudja-e elégíteni, vagy változtatni érdemes a juttatási vagy éppen a kommunikációs rendszeren.

És ha még hozzá tesszük, mennyire igényli a jelölt a teammunkát; hogy támogatja-e a munkáját, a csoportban dolgozik, vagy inkább magányosan szeret dolgozni - még az ínséges időkben is meg lehet találni a csoport-támogatás mindenki számára legjobb formáját.

Kinek pizza delivery megy, kik meghívót kapnak egy jó kis online kihívásra...

Vagy másik döntési fa - ha jó a monotóniatűrése, egyik üzembe kerül, ha nem jó, akkor másikba. A következő lépésben tudjuk, hogy jó a monotóniatűrése és szereti a mozgatást feladatok között, akkor oda kerül, ahol rotálnak műszakon belül, ha pedig nem szereti, akkor egy műveletre.

Ha a megfelelő kérdéseket tesszük fel, akkor megfelelő válaszokat is kapunk...

Ha így megy a dolog tovább, akkor a "nálunk nincs teszt" álláshirdetési szlogen lassan lecserélhetővé válik a "gyere hozzánk, mert mi tesztelünk, hogy "rád-szabottan" működjünk" üzenetre, ahogy azt nem egy egyetem a felvételinél a hallgatóival is csinálja, hogy a leginkább megfelelő mentort és a számára leginkább támogató csoportot tudják megválasztani.

Hogyne lenne különbség a jelöltek beállítódásában, kompetenciában, éppen ezért működnek annyira jól a jól működő munkahelyek, mert a sokféleségben lehetőséget és alkotó energiát látnak, mert kell ilyen ember is, és olyan is.

Kell, aki megnézi, kell, aki megmondja, és kell, aki kiszámolja...

Döntsük azt a fát.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2021. márcus 8.

"Tükrökkel csináljuk"

"Tükrökkel csináljuk"... nem lett rövid, de nem is egyszerű

A teszt-eredményeket megbeszélve a legtöbbször azt hallom, "de eltalálta, pszicholósgusnő", és nem egyszer, hogy, "hát ezt nem tudtam magamról", vagy éppenséggel, "hát, nem gondolom, hogy ilyen lennék"... sokat gondolkodtam, mi állhat ennek a hátterében, mert mikor diagnózist kell felállítani, senki nem mond véleményt a szakvéleményről.

Csak amikor jelöltként, vagy belső felmérésben vesznek részt, azaz a mindennapi működésről van szó, akkor kerül elő, hogy egyetért vagy nem. Hogy a teszteredmény jól interpretálja-e a válaszokat, vagy kétségekre adnak okot a válaszokból "kijött" eredmények.

A következőre jutottam; az interjúkkal, a tesztelésekkel kapcsolatban hátha hasznára lehet sok mindenkinek. Itt írom le először, és kíváncsi vagyok, mi szól mellette, mi ellene.

Megszerzünk képességeket, tudást ilyen-olyan szinten, a munkánkhoz, az azon kívüli életünkhöz, a hobbijainkhoz is.

Ezeket használjuk, amikor dolgozunk, vásárlunk, főzünk, nyaralunk, vagy a terepasztalt szereljük össze, azaz, amikor cselekszünk, tevékenykedünk.

De ez nem "üres" cselekvés; maga a cselekvés "folyamata" már érzelmeket kelt, tapasztalatot ad - nehéz, könnyű, vagy "sok nekünk ez a meló", esetleg eszünkbe jut, jobban kellett volna figyelni a Youtube videónál vagy éppen a múlt órán. Küzdünk a harmadik elrontott ragasztás után, vagy hagyjuk a fenébe az egészet, mert már a ragasztót sem sikerül sehogy megtalálni... vagy azért, mert nekünk magunknak fontos, vagy megígértük valaki nekünk fontosnak, vagy muszáj, mert ha nem ragasztjuk meg, nem fog tovább működni...  Szóval, szerzünk egy tapasztalatot, a megélést a nehézségeinkről, meg arról mi megy könnyen, mi érdekel igazán, miről csak gondoltuk, hogy majd le fog kötni.

És aztán jön a tükröződés - a kimenet, az eredmény után interpretáljuk a dolgokat magunknak - siker volt vagy kudarc, kötelességünk volt vagy mindegy, majd "utólag mindenki megsózza magának, amúgy sem a kedvencem".

És aztán jönnek a kérdőívek, az interjú kérdések, "mit is éreztem, amikor valamit csináltam, amikor átéltem, milyen volt az nekem, hogy ítélem meg, egyetértek, és milyen mértékben?"...

A tesztkitöltőnek három lehetősége van:

Egy, hogy behúzza, hogy igen, olyan, nem, nem olyan volt, de érzi a hiányát még más kérdéseknek is, mert nem lehet, hogy csak ennyi lett volna, volt ott még sok más, amit igenekkel-nemekkel, esetleg egy kérdőjellel nehéz a maga teljességében kifejezni.

A másik lehetőség, hogy interpretálja a saját interpretációját - tudja, mit érzett, de már csak nem húzza alá, hogy igen, volt ilyen, mert hogy veszi ki az magát.

A harmadik lehetőség, hogy udvariasan behúzza a nyilvánvalót - "minek izgassuk feleslegesen a kiértékelőket"...

És mindezt úgy, hogy közben a másik, a felvételiztető, értékelő oldalról tudható, van egy "profilja", amihez képest még ő is interpretálja a jelentkező interpretált megéléseit.

Hogy mire jutottam ebből? Hiába mérjük a képességeket, ha nem tudjuk, hogy használni fogja-e őket. Kérdezhetjük, a megéléseiről, de tudnunk kell, a kérdés, a helyzet maga milyen módon befolyásolja a kapható válaszokat.

Egy varázsgömb-jellegű lehetőséget látok,, ha egyszerre és direkt módon tudjuk mérni a cselekvés személyes átélését és egyben az interpretációját is.

Mert ebből derül ki, miben van szüksége támogatásra valakinek, és miben önálló, hogy a sikert keresi-e vagy tart a kudarctól, hogy milyen feladatokban lesz sikeres, milyenekben nem.

Abból ahogy dolgozik, mindent megtudhatunk, abból ahogy nyilatkozik a "dolgozásról", csak az interpretációját.

Adalék, hogy amikor a cselekvéses feladatokat használó partnereinkkel beszélünk, két-három év után is még mindig azt mondják, "kitöltetem a teszteket", pedig tudva tudják, hogy dolgozni, cselekedni kell, nem kérdésekre válaszolni...

Ők így interpretálják - ha teszt, akkor kitöltés.

 

A kép forrása:: pixabay.com

 

2021. március 25.

A rejtett helyett a nyilvánvalót

Véletlenül találtam rá erre az - engem szíven ütő - ábrára. Mennyire markánsan fejezi ki, hogy olyanokat keresünk, kutatunk a munkatársak kiválasztásakor, fejlesztésekor, ami bennük, a lelkükben játszódik le, a gondolataikban motoszkál, és amiről lehet, valójában maguk sem tudnak, vagy nehezen tudják megfogalmazni. Megpróbálunk belesni, és következtetéseket vonunk le, később beigazolódó vagy tévesnek bizonyuló feltételezéseket gyártunk annak alapján, amit látunk.

A tudás a kezekben is benne van, a motiváció pedig a lábakban is. Ahogy az empátia is a cselekvésben valósul meg igazán, a meggyőzés erejét a bőrünkön érezzük, és ahogy a kockázatvállalás sem ott kezdődik, hogy versenyautóval száguldozunk, hanem ott, hogy felmérjük-e előre, az adott idő alatt el tudunk végezni helyesen egy feladatot vagy sem...

A munkatárs munkavégzése, a tempója, a pontossága, az állhatatossága, megbízhatósága pillanatok alatt válik nyilvánvalóvá a vele dolgozóknak.

Amikor már van erre lehetőség, amikor már van eszköz, akkor vajon miért nem használjuk a kiválasztásban - azt mérni, amit a munkatárs megcselekszik, ahogyan megcselekszi, és nem azt, hogy vajon a róla alkotott elképzeléseink "bejönnek-e" vagy sem.

 

A kép forrása:: fischerandpartners blogja

 

2021. április 22.

A mélytengeri merülés

bajnokának elhelyezkedési nehézségeit elemezve merült fel, hogy az érzelmi intelligencia hiánya lehet az egyik oka az interjúk  kudarcainak; a direkt, rövid és tárgyszerű közlések a kérdésekre, a benyomáskeltés szándékának a láthatatlansága, az interjúztató "hullámhossz-változásaival való együttműködés jeleinek a hiánya, ilyesmik merültek fel.

Igen ám, de akkor hogy van ez, hiszen a másik serpenyőben  egy világraszóló teljesítmény van, ünnepelt bajnok, nehéz a nyomába érni...

Ha az érzelmi intelligenciát a teljesítményt, a problémamegoldást segítő tényezőnek tekintjük, akkor itt a kérdés a teljesítmény "minősége" körül kell inkább, hogy forogjon.

Másképpen fogalmazva, mennyire igaz az a feltételezés, hogy vannak olyan tevékenységek, foglalkozások, amikben éppen az érzelmi intelligencia hiánya vagy alacsony szintje a sikert segítő kritikus tényező.

Mi van, ha nem a "hagyományos", életkor, nem, iskolai végzettség szerinti normál megoszlásban vizsgáljuk az érzelmi intelligencia mértékét, hanem tevékenység-csoportok szerint.

Hogy leellenőrizzük, az első mintafelvételre hat, a saját tevékenységében kiemelkedően sikeres emberekből álló csoportot állítottunk össze.

A saját, a mások, illetve a másokkal közösen megélt  érzelmekkel kapcsolatos tudásra vonatkozó kérdésekben az értékesítők teljesítettek a legjobban, a második a pszichológus csoport volt, középen fej fej mellett a tanárok és a sokgyerekes anyák, majd az auditorok és végül az élsportolók zárták a sort.

Az első, 2003-as mérések óta, már több száz eredmény gyúlt össze -

és látjuk a megerősítést; ha a tevékenység, a munka érzelmi terhelése magasabb vagy alacsonyabb annál, mint a munkatárs érzelmi intelligenciája, akkor könnyebben vezet túlterheléshez vagy  kiégéshez, nem egészséges stressz-szinthez, mégis kevéssé mérjük és használjuk.

Persze az önleíró, majdnem-személyiségkérdőívekkel nem is biztos, hogy mérni kéne, mert ezek eredményei csak azt sugallják, hogy a magas érték jó, az alacsony pedig rossz.

 

A kép forrása:: pixabay.com

 

2021. május 5.

A repertoárt, amit a soft és a hard skill-ek közé helyezünk

A repertoárt, amit a soft és a hard skill-ek közé helyezünk

akkor "fedeztük fel", amikor három hagyományos műszeres feladatot online felületre vittünk.

A jelenlétes méréseknél mindenki dolgozott, nyomta a gombokat, kereste a megadott figurákat, rajzolta az ábrákat- ki nagyobb, ki kisebb lendülettel, de "kidolgozták" a feladatra adott időt.

Az online eredményeken viszont azt láttuk, hogy a 4, illetve 9 percig tartó feladatokban vannak, akik az elején dolgoznak egy keveset, a közepén megint, és a végén ismét, viszont közötte nem csinálnak semmit.

Tudják - hiszen gépen dolgoznak,  egy kiválasztási folyamatban vannak - , hogy a rendszer rögzít "valamit".

Több érdekes folyománya is van ennek a megfigyelésnek, de a legfontosabb számunkra, hogy a jelöltek, munkatársak inkább a saját magukkal szemben támasztott teljesítmény-elvárásoknak felelnek meg ezekben a feladatokban az online felületen, és sokkal kevésbé a "vizsgáztató", értékelő személyeknek vagy helyzetnek, és másokkal sem mérik össze magukat; ha látom, hogy a többiek gyorsabban haladnak, esetleg az engem is gyorsításra késztet.

Ebben az online megoldásban maguk választják meg, milyen tempóban, mennyi feladatot oldanak meg, és arról is, hogy ezeket milyen minőségben teljesítik.

Csakúgy, mint amikor egyedül dolgoznak az SAP-val, a stratégiai tervezővel vagy a CNC géppel...

Kelly (1955) szavaival élve: "a feladatok az egyének, nem pedig a pszichológusok konstrukttjainak" mérésére szolgálnak.

Arra, ami sem az interjúkkal, sem képesség- vagy személyiségtesztekkel nem feltárható, mert ezek csak azt engedik látni, amire a kérdező kíváncsi, de hogy mi van "belül", azt nem.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2021. május 17.

A Kelly-féle repertory grid

A Kelly-féle repertory grid módszert kipróbáltuk az elégedettség felmérésekben is, nagyon jól működik három dimenzióban - a saját vélemény, a válaszadó szerint mások mennyire elégedettek, és hova pozicionálja a munkáltatói márkát a munkaerőpiacon.

A rákövetkező döntések pedig messze túlmutatnak az öltözők, irodák festésén, a telefonok lecserélésén...

Nagyon érdekes eszköz ez

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2021. május

Évfordulós

Így készültünk arra, hogy munka- és szervezetpszichológusokként belépjünk az akkor alakuló szolgáltató piacra.

A publikáció dátuma 1989, a cikk címe: Baleseti szituáció számítógépes modellezésének néhány tapasztalata.

A számítógép Commodore 64 volt.

Az eredmények nemcsak a balesetkutatásban voltak élenjáróak, hanem életeket is mentettek - akkor a korábbi évek 10-12 halálos balesetét sikerült egy év alatt nullára csökkenteni, és a méréseinket alkalmazó gyáraknál ugyanezt azóta is folyamatosan biztosítani.

 

A kép forrása: Magyar Pszichológiai Szemle 1989/4

 

2021. június 8.

Onlife konferencia

Az Onlife Konferenciának köszönhetően publikáltunk arról, hogy

miért nem érvényes már a menedzsment tradicionális "hullám"-modellje,

hogy az üzleti modell akkor eredményes, ha finanszírozási modell van mögötte,

és végül arról, mi köze a pillangó szárnycsapásának Kínában a KPI értékek alakulására.

 

A kép forrása: 21-re lapot - Onlife konferencia

 

2021. június 19.

8 óra pihenés, 8 óra szórakozás

Az embereknek a 8 órás munkarend bevezetésével szabadult fel annyi idejük, és a hosszútávon rendszeresen érkező, kiszámítható fizetéssel lett annyi pénzük, ami életre keltette, fellendítette és folyamatos élményfokozásra késztette a szórakoztatóipart.

Vajon a home office jelenlegi mértéke hozhat-e hasonló mértékű változást, és miben?

Még nem tudható, hogy a házhozszállítás/online kereskedelem/szórakoztatás a kényszer, a szolidaritás vagy a valós piaci igény miatt tart ott, ahol tart, de érdekes lenne, ha a mozik, éttermek, vidám- és élményparkok megjelenéséhez hasonló áttörés tanúi, megélői lehetnénk csak azért, mert változik a mód, ahogyan dolgozunk.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2021. június 25.

Régi lemez

Közel 100 cég kiválasztásában közreműködőként rendre visszaigazolva látjuk, hogy a beválás szempontjából a munkaköri feladatok legfeljebb 15-20 %-a kritikus, a többi feladatot bárki, aki megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, sikerrel el tudná látni.

Ezért eredményesek azok az assessmentek, amik ezekre, a beválás szempontjából kritikus helyzetekre fókuszálnak akkor is, ha ezek az assessmentek műszeres méréséket (pl. térlátás a targonca- vagy darukezelőknél), vagy monotóniatűrés az összeszerelő sorokon) jelentenek.

És ezért van igazuk a személyiség-profilokat ellenzőknek - nagyon kevés hozzáadott értéke van annak, ha általánosságban ugyan ismerjük a jelentkezők magatartás-típusát, de azt, hogy a beválás szempontjából kritikus helyzetekben hogyan fognak viselkedni, dönteni vagy kommunikálni, azt nem.

Már rég meg kellett volna írnom...

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2021. augusztus 8.

600 munkatárs 216 munkaköri leírás

Amikor így elburjánzanak a munkaköri leírások, azt szoktuk látni, hogy ABC munkakör I., ABC munkakör II., és így tovább, volt partnerünk, akinél XIII-ig ment a számozás.

Minden, az ugyanazt a munkakört betöltő embernek saját munkaköri leírás, egy-két mondatos eltéréssel.

Az egyéni megállapodások számának a túlburjánzása, ami a nagy számú munkaköri leírások mögött van, sokszor a munkaerő-"csábítás" eszköze, de nem ritkán egy-egy vezető saját szervezeti egysége felé hajló keze - hogy annak fontosságát emelje.

Egyet láttunk - amikor ilyen sok a munkaköri leírás, a munkatársak számára homályosak a belső karrier, az előmenetel lehetőségei, logikátlannak és ezért igazságtalannak érzik a béremelések elosztását.

Ezen pedig nemcsak az átlátható és objektív munkaköri  rendszer segít, hanem az is, ha a vezetők is ismerik azt, és maguk is részesei a rendszer kialakításnak.

Hiába Hay (KornFerry), hiába Mercer, ha az a HR berkeiben marad.

 

A kép forrása: pixabay.com

 

2021. augusztus 23.

A kiválasztás kiválasztása

Akár szolgasorban, akár hercegi rangban,

a mesehősöknek legalább három próbát ki kellett állniuk, méghozzá egyre nehezebb és nehezebb próbákat.

A "csak egy maradhat" mióta a világ világ velünk van, ha kiválasztásra kerül a sor.

Tesztekről szóló előadásra készülünk, és éppen a közepe felé járunk egy cikksorozatnak, amiben a kiválasztási módszertanok validitását nézzük át; emiatt született most ez a poszt.

Történetileg áttekintve a teszteket arra jut az ember, hogy a módszertanok megjelenése követte a társadalmi, technológiai  és gazdasági  változásokat.

A tömeges iskoláztatás hívta életre Binét IQ tesztjét, a világháborúk az AC-k megjelenését és széleskörű alkalmazását, az ipari forradalmak a különböző készségméréseket (ez most is folyik az IT-ben). A hatékonyságnövelési igényre jelentek meg válaszul pl. Maslow és McLelland motivációs tesztjei, Belbin csoportszerepei...

Ha így nézzük, a teszt-tagadókkal is egyet lehet érteni - mostanában a kiválasztási eszközökkel kapcsolatban nem az a kérdés, hogy hány-fejű sárkánnyal kell harcba küldeni a pályázókat (mivel teszteljünk), hanem sokkal inkább az, milyen sárkányokat neveljünk, azaz, hogy hol vannak azok a módszerek, amik a mostani kérdésekre adnak megbízható választ.

Háborús környezetben a a behívottak privát szférájának a védelmét felülírhatta a túlélési esély megnövelése. Amikor a túltermeléssel a fogyasztás növekedését célozták, helyes stratégiának látszott, hogy a munkatársak magasabb eredményekért magasabb jutalmat kapva maguk váljanak ennek a fogyasztási spirálnak a motorjaivá.

Az út, hogy a cégek - lesz, ami lesz alapon - minden jelentkezőt felvegyenek, nagyon költséges.

De hogy mik lesznek a nagyon is közeli jövő leghatékonyabb kiválasztási eszközei - reményeink szerint - csak azért nem láthatók széles körben, mert még/már validálási folyamaton mennek keresztül, hogy biztos alapokon adják meg a mostani kérdésekre keresett válaszokat.

 

A kép forrása: http://arukereso.hu/.../lany-es-sarkany-1000-db-os.../15/

 

2022 január 6.

Nem az a kérdés

A teszt-tagadóknak és a tesztek mellett kiállóknak egyformán igaza van?

Nehéz, majdnem kilátástalan munkalélektani tesztekről gondolatokat megosztani, mert az olvasók többségben komoly - és nem egyszer jogos - ellenérzést vált ki maga a téma.

Nekem az a tapasztalatom, hogy a két tábor nem ugyanazt érti a teszt szó alatt, bár mindkét tábor elfogadja, hogy a "megfelelő embert a megfelelő helyre" érvényes.

Mindez a munkalélektan két-pólusú fejlődésével magyarázható.

A piaci, üzleti környzetben már a kezdetekkor (Taylor, Gilbreth) a hatékonyság növelésének a lehetőségét keresték a munkatársak képességeinek, hajlandóságának, motivációjának a felmérésével. Ezek a tesztek vagy "vizsga-jellegűek", vagy önleíró kérdőívek, amik eredménye azt mutatja meg, mennyire egyezik vagy tér el valaki egy "ideális" profiltól. A "legjobbak", a profilhoz legközelebb eső eredményekkel rendelkezők keresése és kiválogatása, felvétele komoly diszkriminációs problémákat vet fel, amit a teszt-tagadók joggal hoznak fel a tesztekkel szemben ellenérvként, mert valóban versenyeztetőek, és értékítéletek formálására ösztönzik azokat, akik használják.

A másik pólus a teljes foglalkoztottság munkaerőpiaca volt, ahol a kérdés nem a "legjobbak" megtalálása volt, hanem annak a biztosítása, hogy a munkatárs sem a saját, sem a munkatársai biztonságát ne veszélyeztesse, az eszközökben, a termékben ne tegyen kárt.

Ezek a tesztek a teljesítménnyel, teljesítőképességgel szemben azt mérik fel, hogy milyen munkához köthető faktorok (feladatok jellege, tartalma) terhelik túl a munkatársakat annyira, hogy az közérzetére, és -igen - akár a teljesítményére is negatív hatással lehet. Ezeknek a módszerek (mint például a képen látható Percepció-méter) a fizikai és mentális egészség-megőrzés védővonalai. Ezek a mérések csupán eszközök arra, hogy megfigyeljük, milyen magatartást választ, hogy milyen döntéseket hoz teljesítmény- vagy veszélyes helyzetben.

A két pólus a világháborúk idején találkozott csak; akkor, amikor nagy, egymástól nagyon eltérő iskolázottsággal, (munka)tapasztalattal rendelkező tömeget kellett megvédeni a komoly sérülésektől, vagy akár a haláltól, amikor nem a hatékonyság növelése, hanem a túlélés biztosítása volt a cél.

 

A kép forrása: PsyOn laboratórium PR-méter

 

2024 március 20.

 

Ez az oldal nem gyűjt személyes felhasználói adatokat.

© 1991 PsyOn All Rights Reserved.

Kövessen és lépjen kapcsolatba velünk:

 • 

© 1991 PsyOn All Rights Reserved.
© 1991 PsyOn All Rights Reserved.
© 1991 PsyOn All Rights Reserved.
© 1991 PsyOn All Rights Reserved.