Könnyen érthető, előítéletmentes adatokat szolgáltat a pályázó beilleszkedési és teljesítőképességéről, illetve hajlandóságáról,

 

amiket nem lehet az interjúval kideríteni, és nem mérhetők képesség vagy személyiségtesztekkel,

 

de amelyek ismerete szükséges a HR és a vezetők számára a céghez, feladatokhoz legjobban illeszkedő munkatársak kiválasztásához, felvételéhez és megtartásához.

A munkahelyi viselkedés választás kérdése

 

Assessment módszertanunk azt tárja fel, hogy a külső vagy belső jelölt milyen viselkedési eszközöket használ a szervezeti együttműködés/vezetés három dimenziójának kezelésére

 

 • a működési keret (ahogyan a cég működik, beágyazottság)
 • a napi haladás (célok kitűzése, tervek teljesítése) és
 • a bizonytalan helyzetek kezelése (döntéshozatal, kockázatvállalás).

 

Ezek az eszközök a korábbi munkatapasztalat, a személyes sikerek és kudarcok, az egyéni motiváció, valamint a feladatok és szerepek vállalására való hajlandóság kombinációja.

 

Három cselekvési feladatot használunk a viselkedés azonosítására;

 

módszertanunk nem önleíró kérdőív. A jelöltek döntik el, hogy a feladatok végzése során milyen viselkedési formákat választanak, és a módszertan ezeket a döntéseket elemzi.

 

A kimenet: kézzelfogható adatok:

 

 • hajlandóak-e megkérdőjelezni a meglévő szabályokat, vagy inkább a szigorúan szabályozott környezetet részesítik előnyben.
 • igénylik-e a mikromenedzsmentet, vagy maguk is mikromenedzserek.
 • inkább delegálnak-e, vagy maguk akarják megoldani a feladatokat és problémákat.
 • mennyire tolerálják az időhiányt, vagy túlhajszolják magukat akár a kiégést is kockáztatva.
 • mennyire ragadják el őket az események, vagy mennyire ők azok, akik kitűzik és követik a célokat.

Válasszák az új generációs assessmentet, ami egyedülálló abban, hogy a pályázóhoz illő vezetői profilt is megadja!

45,000+

5,000+

100+

24/7

Off-line Assessment

Online Assessment

Partner

Elérhetőség

WORKPROBES.ONLINE

EGY MÉRÉS, HÁROM PROFIL

Egyszerű „útmutató” a munkatársak menedzseléséhez
vezetőknek, HR szakembereknek.

Jó közérzet
Képesség-térkép

Kompetenciák, munka-attitűdök

Egyéni profil

Együttműködés

Vezetői profil

Feladatok változatossága

Monotónia-tűrés
Munka-biztonság

Motiváció
Tanulás
Fegyelmezettség

Személyessé tétel
Támogatás
Fókusz

Az egyéni eredmények vezetői magatartásokhoz kötése garantálja, hogy a vezető a munkavállalói magatartást fenntartja, ha az a cég elvárásaival egyezik, és könnyen megváltoztatja, ha attól eltér.

A munkavállalói szokások, motiváció, rutinok feltérképezésével a workprobes.online beazonosítja, a vezetőnek melyik területeken, mennyi energiát kell a munkatársakba "fektetni", hogy a várt eredményeket a leginkább hatékonyan érjék el együtt..

Az eredmények képessé teszik a vezetőket arra, hogy a munkatársak erősségeire támaszkodva, és gyengeségeiket a napi munkában fejlesztve megtartsák, elkötelezzék őket a csoporttal, a szervezettel és a céggel.

SZEMÉLYRE SZABOTT  FELADATOK ÉS TÁMOGATÁS

MÉRÉS, KIVÁLASZTÁS TÁMOGATÁS

 • A munkavállalói magatartás térképe – az elvárt teljesítményt garantáló feladatok, viselkedés és hozzáállás egyéni útmutatóját adják a workprobes.online azonnali eredményei.

 • Munkavállalói magatartás - a mérés új dimenziója. Választás, amit minden, a korábbi munkahelyeken szerzett tapasztalat határoz meg. Ez a választás hatással van az együttműködésre, elköteleződésre és a teljesítményre.

 • A munkatárs a csoporttal, vezetővel való együttműködés hatására megtartja vagy megváltoztatja a munkavégzési szokásait a közös, az üzleti eredményesség érdekében.

VEZETŐFEJLESZTÉS

 • Tudatos vezetői döntés hozható a munkatársak eredményessé tételéhez szükséges akciókról.

 • A munkavállalói magatartás négy faktora a teljesítéshez való viszony, illetve a haladáshoz szükséges vezetői figyelem igénye.

 • A munkatársak vezetésével kapcsolatos konkrét döntések hozhatók: alacsony kitartás mikromenedzsmentet igényel a vezetőtől, ugyanakkor a mikromenedzsmenthez szokott vezető a magas kitartással és önállósággal  rendelkező munkatársak irányításában kevéssé eredményes.

AZ ELKÖTELEZETTSÉG ERŐSÍTÉSE

KULTURÁLIS EGYEZÉS

 • A munkavállalói magatartás három faktora az egyéni tartalékok mozgósítása, a váratlan helyzetekben a teljesítmény-szint és kommunikáció megtartásának képessége.

 • Ha a vezető tisztában van a munkatárs terhelhetőségével, kockázatvállalásával és a változásokra adott válaszaival, a problémák, a stressz kezelésében hatékonyan támaszkodhat a munkatársak kultúrába illeszkedő döntéseire, magatartására.

BEILLESZTÉS, BETANÍTÁS HATÉKONYSÁG-NÖVELÉSE

 • A munkavállalói magatartás négy alap-faktora, hogy milyen mértékben képes és hajlandó a munkahelyi keretekbe beilleszkedni - a vezető feladata, hogy ezeket a kereteket képviselje és érvényesítse.

 • A működési keret az a rendszer, amiben egy-egy cég működik (munkarend, biztonság, minőség, feladatok természete, technológia).

 • Ha a vezetői profil dominál ezen a területen, akkor a vezető energiái a működés fenntartására, a szabályok, rutinok betartására, újra-értelmezésére irányulnak, és kevés esély van arra, hogy a feladatokkal haladjanak.

A CÉLOK ELÉRÉSE

HATÉKONY CSOPORTOK ÉPÍTÉSE

 • A hatékony együttműködés záloga a szerep-vállalás és a hozzájárulás, ami a vezetőtől ugyanolyan szerep-azonosulást követel, mint a csoporttagoktól.

 • A túl magas/alacsony önállóság vagy teljesítménykésztetés egyaránt romboló hatású lehet az együttműködésben, ezért kritikus a csoportszereppel való elkötelezés.

A SZEMÉLYES HOZZÁJÁRULÁS ERŐSÍTÉSE

 • Az eredmények útmutató a siker szempontjából kritikus együttműködési pontok kezelésének napi vezetői feladatokká alakításában.

 • Személyre szabott vezetéssel a sikerhez szükséges magatartás megerősítése, támogatása azonnali harmonikus együttműködéshez és kis sikerek sorozatához, folyamatos fejlődéshez vezet.

RIPORT STRUKTÚRA

A RANG TÁBLA

JÓ KÖZÉRZET, EGYÉNI MUNKASTÍLUS ÉS VÁLTOZATOSSÁG

Rang – A módszerek nyers-eredményeiből számított teljesítmény, ami biztosítja, hogy az egyéni eredmények a felvétel idejétől a felvételi csoportok összetételétől, az eredményeket értelmező személyétől független  kritérium szerint kerülnek elbírálásra a workprobes.online-ban.

GRAFIKONOK ÉS ÉRTELMEZÉSEK -
EGYÉNI RIPORTOK

A könnyen átlátható vezetői útmutató a jelölttel, munkatárssal kapcsolatos vezetői akciók beazonosítására.


A grafikonok kék területei mentén a vezető tudatos döntést hoz arról, hogy a munkatárs sikerességét biztosító energia-befektetésre, odafigyelésre és támogatásra képes, és hajlandó. Ezek az adatok éppúgy szolgálják a vizsgálatot követő interjú strukturálását, mint egy vezető-fejlesztő program megalapozását.

 

 • workprobes.online arra készült, hogy a jelölt/munkatárs munkapróba-eredményeiből a vezetői szerepvállalás jellemzőit beazonosítsa.
 • Minden terület, amin a vezető és a munkatárs együttműködik, több magatartást foglal magába, ezek a faktorok.
 • A faktor-értékeket mutató grafikonok bal oldala (kék) a vezetői beavatkozás, támogatás szükségességének mértékét mutatja, ami a munkatársat sikeressé teszi. A jobb oldali (zöld) grafikon a jelölt/munkatárs munkapróba-eredménye.
 • A grafikon közepén elhelyezkedő szürke zóna a "norma", az a terület, amiben a vezető és a munkatárs együttműködése konfliktus- és problémamentes.

AZ ESZKÖZ

workprobes.online egy weboldal, ami bárhonnan, több nyelven elérhető a jelöltek/munkatársak és az admin-ok számára.

workprobes.online valós munkakörnyezetet szimulál amelyben három egymást követő feladatot 25 percen keresztül, közvetlen felügyelet nélkül kell teljesíteni.

 

workprobes.online

 

 • használata egyszerű, költsége alacsony
 • 3 profil,
 • 11+ faktor
 • 15+ nyelv
 • 25 perces online assessment

Elérhető nyelvek

Nincs szükség

 

 • speciális műszerekre, program telepítésére,
 • szakember jelenlétére sem a felvételhez, sem az értékeléshez,
 • jelölt/munkatárs-csoportok szervezésére.
 • kézi értékelésre, értékelési időre.

 

Az eredmények nagy mintán validáltak.

A cég külső szolgáltatók bevonásakor is gyakorolja és megőrzi a kiválasztási folyamat feletti kontrollját..

A szerző megjegyése

workprobes.online csak akkor végezhető el, ha a jelölt belegyezik abba, hogy a cég ennek eredményeit a személyügyi, vezetői, fejlesztési folyamataiban felhasználhatja.

workprobes.online előítélet-mentes, nem diszkriminatív, validált és korrelál a valóságban nyújtott teljesítményekkel.

Ez nem képességfelmérés, sem pedig önértékelő kérdőív.

Az eredmények erős előjelző értékkel bírnak, mert valós gyakorlatok végrehajtásából, nem pedig önleíró felmérésből származó adatokra támaszkodnak.

A JÖVŐ VEZETŐINEK ESZKÖZ-KÉSZLETE

 • Mi lenne ha ismernénk a munkatárs munkához való viszonyát már az interjú előtt?

 • Mi lenne ha tudnánk, hogy a munkatársnak minden szükséges eszköz és támogatás a rendelkezésére áll munkája elvégzéséhez - így nem azzal foglalkozik majd, hogy mások feladataiba "segítsen" be?

 • Mi lenne ha nem kellene attól tartani, hogy a cég értékes időt és energiát fordít  szükségtelen folyamatokra?

 • Mi lenne ha a cég a maximálisan elérhető teljesítményt nyújtaná azáltal, hogy erőforrásait hatékonyan használja fel a célok érdekében?

Ez a workprobes.online
Ez a 
Companifying

ESETTANULMÁNYOK

SZEMÉLYRE SZABOTT - ÉRTÉKESÍTÉS -
AUTÓS KÖRJÁRATOK

Még az előtt, vagy legalább azzal egyidejűleg, hogy a tárgyaló-, meggyőzőkészségéről meggyőződtünk, nem árt tudni, hogy az értékesítő hajlandó a napi, heti útvonalakat bejárni, és a megbeszélt tárgyalásokon pontosan, felkészülten megjelenni.

 

A vezetői felügyelet magas igénye, a kitartás hiánya megkérdőjelezi a legbriliánsabb értékesítőnk sikerét is, de legalábbis arra késztetheti a vezetőt, hogy GPS-követővel szerelje fel az értékesítő kocsiját, és fényképeket kérjen tőle a kliensek irodáinak utcaképéről..

ELKÖTELEZETTSÉG ERŐSÍTÉSE

- PROGRAMOZÁS ÉS ÜZLETELEMZÉS OKTATÁSI KURZUS

A workprobes.online alkalmazásával két egymást követő csoport esetében (19 és 17 fő csoportonként) is erős korrelációt találtunk a kitartás mért értéke és a távoktatásjellegű kurzus befejezése között.

 

A második csoport esetén az oktatásban maradáshoz egyéni stratégiákat javasoltunk az oktatóknak.

 

A személyre szabott feladat-típusok,  az egyéni tanulási nehézségekre irányuló coaching azoknál a jelentkezőknél, akiknél a kitartás értéke alacsony volt ahhoz vezetett, hogy közülük 80% elvégezte a kurzust, és diplomát kapott.

SZEMÉLYRE SZABOTT FELADATOK ÉS TÁMOGATÁS

- CALL CENTER -

HOGY NE LEGYEN RÖVID AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Magas betanítás- és erőforrásigényű munkakör, amiben előbb érdemes tudni, hogy a munkatárs

 • betartja-e a szabályokat (scripteknek megfelelően dolgozik, figyel az időre)?
 • a kitartása elég erős-e, hogy a nyolcadik órában is ugyanúgy dolgozzon, mint az elsőben, a teljesítményszintjét egyenletesen tudja-e tartani (türelem), a munkába iktatott szünetek elegek a regenerálódásához?
 • bírja-e a monotóniát, ugyanazokra a kérdésekre ugyanazokat a válaszokat adni egész nap?

 

A képességek, mint empátia, konfliktuskezelés, meggyőzés csak ezek után jönnek…

ELKÖTELEZETTSÉG ERŐSÍTÉSE
TERMELŐVÁLLALAT -
OPERÁTOROK KIVÁLASZTÁSA

Amellett, hogy a rangszám feketén - fehéren meghatározza az alkalmasság mértékét, az is eldönthető, hogy monoton egyműveletes, vagy mozgó, problémamegoldó területen, erős kezű vezető alatt, vagy húzóembernek gyenge csoportban válik-e be a leggyorsabban, és jut el a teljesítőképessége optimális szintjére.

 

Memóriakártyák ellenőrzése az egyik gyáregység, önálló munkacsoportos nyomtatott áramkör gyár a másik. A kevéssé mozgatható munkatársak (jó monotónia tűrés) az előbbibe, a változatosságot keresők az utóbbiba kerülnek.

 

Alacsony szabálybetartással rendelkezők erős kezű vezető alá kerülnek, olyan csoportba amelyik nem engedi a szabályok megszegését.

A CÉLOK ELÉRÉSE

- TÖRTÉNET HAPPY ENDDEL...

Egy 17 éves lányt, 10 nap után elküldtek a takarító pozíciójából egy nagyáruházból. Az indok az volt, hogy nem végezte el a rábízott munkát. 
A workprobes.online eredményei azt mutatták, hogy  ha konkrét feladatot kap, azt a megadott időn belül teljesíti. Ha a vezetője felosztotta volna a területet és órára pontosan megmondta volna, mit mikor kell csinálnia, akkor beválhatott volna.
Egyszerűen nagyobb vezetői felügyeletre volt szüksége, mint amennyit kapott.

 

Javaslatunkra másik cégnél csomagoló munkakörbe került, ahol a gép ritmusa szabályozta a munkatempóját, az előtte, utána dolgozó kollégák pedig folyamatosan kontrollálták, biztatták.

 

A lány azóta is ott dolgozik…

PARTNEREINK.

SZERZŐDJÖN VELÜNK.

Válasszon a használat utáni fizetési konstrukció, vagy a projekteket támogató tanácsadói szolgáltatásunk között.

 

Szakértői rendszerünk stabilan teszi hatékonnyá a kiválasztási és beillesztési folyamatokat, miközben csökkenti azok költségét és erőforrás-igényeit.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK.

Megrendeléshez vagy további információért keressen bennünket:

Email: iroda@psyon.hu

Telefon: +(36) 30 524 5315

Skype: farkasgj

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/farkasjudit/

Honlapunk: http://psyon.hu

 

35 év gyakorlati kutatás és 48 000+ vizsgálat áll a hátunk mögött.

 

LÁTOGASSON EL LABORATÓRIUMUNKBA.

 

Ez az oldal nem gyűjt személyes felhasználói adatokat.

© 1991 PsyOn All Right Reserved.

Kövessen és lépjen kapcsolatba velünk:

Ez a workprobes.online
Ez a 
Companifying