Azoknak a cégeknek, akik nem munkatársaikat akarják megváltoztatni, hanem munkatársaik sikerét kívánják támogatni.

Group Driver– Első szintű (Csoport-, Műszakvezetők) és Középvezetők Fejlesztő Projektje

Olyan ügyfeleink alkalmazzák, akik
– csoport- és műszakvezetői „nem találják a helyüket” a szervezetben, mert nehézségeik vannak a felülről jövő „nyomás” és az alulról érkező elvárások kezelésében
– az egyéni kompetenciák fejlesztésében már majdnem minden lehetséges tréninget és módszert használtak már, de még mindig szükségét érzik, hogy csoport- és műszakvezetőik hatékonyságát javítsák
– olyan új csoport- vagy műszakvezetőt akarnak kiválasztani, aki beválik ebben a munkakörben, mert magatartása, reakciói megfelelnek annak a szervezeti szerepnek, amire a pozíciót létrehozták.

Ahogy mi a csoport- és műszakvezetők beválásának kérdéseit látjuk:
A csoport- és műszakvezetők esetében kritikus tényező, hogy korábbi munkacsoportjukból választják ki Őket annak vezetésére. Mint a csoport legjobb szakembere, elvárják Tőle, hogy a többieket szakmailag támogassa. Vezetőként szervezniük kell az elvégzendő munkát, és irányítaniuk azokat a munkatársakat, akikkel korábban együtt dolgoztak. Az elvárások és a korábban a munkatársaikkal kiépített kapcsolatok miatt ezek a vezetők vannak a legtöbbször szerep-zavarban: a munkaszervezést, a számonkérést nem igazán vállalják fel, de a csoport eredményességéért mindent megtesznek. Általában két út között választanak:
– Szakértőként, problémamegoldóként viselkednek; a felmerülő műszaki problémákat hatékonyan hárítják el, hogy gyorsan és „láthatatlanul” visszaálljon az eredeti munkamenet.
– A legjobb végrehajtók maradnak; akár munkatársaik helyett is elvégzik a munkát, mert gyorsabban és pontosabban dolgoznak, és ezzel érik el, hogy a csoport eredményei javuljanak.

Ebben a két szerepben próbálnak úgy kommunikálni, ahogyan szerintük azt a vezetőnek tennie kell. A Group Driver önértékelő kérdőívben felméri, hogy a kitöltők szerint mások milyennek látják őket – probléma megoldónak, végrehajtónak vagy vezetőnek. Mindhárom szerepcsaládon belül három szerep választható. A kérdőív kitöltése után 2-3 perces gyakorlatokat teljesítenek mind a kilenc szerepben. Az önértékelés eredményeinek összevetése a gyakorlatokban sikeresen tanúsított magatartásokkal megmutatja, melyek azok a szerepek, amelyekben a kérdőív és a gyakorlat eredményei nem egyeznek. A fejlesztés első lépése ennek a szerepzavarnak a tisztázása, második lépése pedig a fejlesztési irány kijelölése – milyen módszerekkel lehet vezetővé tenni, illetve valóban jobb, ha szakértő vagy végrehajtó marad, mert nem tud azonosulni a vezetői szerepek egyikével sem.
A Group Driver program 4-12 fős csoportokban működik, teljes időigénye megközelítőleg négy óra. Használható csoportos coaching eszközként is, több szesszióval feldolgozva saját és csoportjuk eredményeit, belső konfliktusaikat.
Tapasztalataink szerint a Group Driver projektben résztvevő vezetők többsége vezetőként vagy szakértőként jellemzi magát az önértékelésben, a gyakorlatokban pedig inkább végrehajtó magatartást tanúsítanak – azzal, hogy a gyakorlatok eredményeit Ők értékelik, és ezeket azonnal megbeszéljük, a vezetők könnyen és gyorsan szembesülnek azzal, hogy cselekedeteik mekkora hatással vannak a másokkal való együttműködésükre.
A szerepzavarok tisztázása után következik a valódi vezetőképzés – legyen az akár személyes vezetői készségfejlesztés, vagy szakmai, üzleti, vagy akár lean képzés.
Ahhoz, hogy Látogatóink eldönthessék, érdekli-e Őket ez a módszertan, megosztjuk azokat az értékelési kategóriákat, amikkel Group Driver AC/DC dolgozik:

Vezetői szerepek:

Koordinátor
Kiegyensúlyozott, domináns, társaságkedvelő. Nem feltétlenül vezető, de ő az, aki a csoport valós céljait és prioritásait meghatározza. Módszeres, összehangolja az együttműködést, azzal, hogy kinek-kinek megtalálja az erősségét, és arra apellál. Meghatározó, de nem fölé rendelődő, könnyen teremt és tart kapcsolatot másokkal, az emberekhez eleve bizalommal közelít, és mindaddig bízik is bennük, amíg nem adnak valódi okot a bizalmatlanságra. Szociális vezető.

Alakító-formáló
Nyugtalan, domináns és nyitott. A szociális vezetővel ellentétben őt a feladatok megoldása vezérli, érdekli. Tele van energiával, érzelmei néha elsodorják, türelmetlen és impulzív, könnyen frusztrálható (váratlan akadályba ütközik, aminek megoldására nincs – vagy úgy gondolja, hogy nincs – eszköze). Szereti a változásokat, azokkal könnyen működik együtt. Alapvető szerepe a csoportban, hogy a csoportmunkának irányt, alakot adjon, egyesíti a törekvéseket és az elképzeléseket. Szembesíti a csoportot hibáival, így rossz érzéseket kelthet másokban, de ő az, aki miatt megtörténnek a dolgok.

Tervező
Domináns, befelé forduló, kreatív. A csoport munkáját hatékonnyá teszi ötleteivel, elképzeléseivel. Ő az, aki a tervekkel, nagy összefüggésekkel foglalkozik, így, mivel a részletek nem igazán érdeklik, sokszor követhet el hibát.
Éles elméjű, lehet hideg, vitában nehezen talál ellenfélre, de, ha mégis, a kritikát nehezen viseli. Nem mindig könnyű vele együttműködni, de ő az, aki a csoportot kitalálja és előreviszi.

Végrehajtó szerepek

Csoportmunkás
Kiegyensúlyozott, nyitott, együttműködő. A csoport legérzékenyebb tagja – mások szükségleteit, félelmeit, érzelmi hullámzásait jól érzi, és kezeli. Aktív belső kommunikátor, népszerű, a csoporttagok kedvelik – a csoport lelke.
Lojális a csoporttal, ő teremti meg az egységet és a harmóniát a csoporton belül. Nem szereti a konfrontációkat.

Megvalósító
Kiegyensúlyozott, magatartása szabályozott, gyakorlatorientált, jó szervező. A döntéseket és elképzeléseket hatékonyan alakítja konkrét feladatokká. A kitűzött célok elérése vezérli, hatékonyan és rendszerezetten dolgozik. Munkatársai megbíznak benne. A tervek hirtelen megváltozása zavarba ejtheti, munkáját egy időre megakaszthatja.
Gyengesége, hogy, ha versengésbe kezd egy pozícióért, mindent elkövet, hogy azt el is érje, ezzel pedig megbonthatja munkacsoportja egyensúlyát.

Erőforrás-kereső
Kiegyensúlyozott, domináns, nyitott. A csoport többi tagja által a legkönnyebben elfogadott, szimpatikus szerep. Laza, mindig rendelkezésre áll, könnyen lelkesedik, de ugyanilyen könnyen el is veszti érdeklődését. Nyomásra van szüksége ahhoz, hogy feladatait végezze. Igen kiterjedt kapcsolati rendszert működtet, könnyen teremt kapcsolatot másokkal. Ezeket a kapcsolatokat gyorsan és hatékonyan mozgósítja szükség esetén – ő a csoport diplomatája, aki a csoport igényeit kifelé közvetíti, a külső elvárásokat pedig a csoport felé közvetíti.

Szakértői szerepek

Megfigyelő-értékelő
Kiegyensúlyozott, nyitott, komoly, nem túl izgalmas szerep, de komoly ismereteket és éleselméjűséget követel. A szerep célja a folyamatos és rendszeres elemzés. Nem lehet eltéríteni attól az állásponttól, amire az elemzéssel jutott – ezzel nem egyszer elkeserítheti a csoportot. Az elnök, illetve a tervező szerepekkel nem egyszer verseng. A szerep legnagyobb erénye: igen nagy mennyiségű információt tartalmazó írásos anyagok értelmezése és értékelése, a probléma-elemzés és az ítéletalkotás helyessége.

Befejező – lezáró
Nyugtalan, befelé forduló. Az foglalkoztatja, mi romolhat el, mi nem sikerülhet a csoportnak. A részletek aprólékos elemzése és értékelése miatt szem elől tévesztheti az eredetileg kitűzött célt. Személyes felelősséget érez és vállal a csoportban folyó munkáért. Másokat cselekvésre késztet nyugtalansága, a cselekvés sürgősségének, és fontosságának érzetét közvetíti. A szerep értéke, hogy a csoportot a feladat megoldására ösztönzi és segíti.

Szakértő
Motivált, határozott, elkötelezett problémamegoldó. A problémákat megtalálja, vagy azok Őt, addig dolgozik rajtuk, amíg a megoldást megtalálja. Jól körvonalozott területen egyedülálló tudása van, amivel a többieknek segít. Erőssége és egyben gyengesége, hogy szűk területen rendelkezik mély tudással, és a technikai részletek azok, amik érdeklik, más nem.

További információ: farkasgj@psyon.hu