On-line munkapróbák

Az online munkapróbák internetes kapcsolattal, a cég jelszavával bármikor elérhető.
A céget mentesíti a tömeges teszt-szervezés terhe alól – ahogy a jelentkezők a portán jelentkeznek az önéletrajzot pótló nyomtatvány kitöltésére, a teszt azonnal felvehető.
A kiértékelés automatizáltsága megkíméli a munkatársakat a monotónia-tűrés értékelésétől, az eredményeket képességek szerint és összesítve is megkapják.

Mielőtt a jelölt interjúra kerül, a HR és a szakmai vezető már ismeri

  • Teljesítmény-késztetését, azt, hogy felügyelet nélkül is dolgozik-e, van-e belső igénye arra, hogy teljesítsen
  • Egyéni munkastílusát – a gyorsaság és a pontosság milyen arányban érvényesül a munkájában
  • Monotónia-tűrését – ingerszegény környezetben ismétlődő feladatokban mennyire eredményes és kitartó.
  • Helyzetekre reagálás képességét – gépkezelőként a géptől kapott üzeneteknek, állapotnak megfelelően reagál-e.
  • Baleseti veszélyeztetettség mértékét – a kockázatvállalási hajlandóságot.

Amíg a jelölt dolgozik, az is regisztrálásra kerül, hogy milyen könnyen és gyorsan értette meg az instrukciókat – a megértési készségét és szabálykövetését is fel tudjuk mérni.

A vizsgálat erőforrásigénye:

  • helyiség,
  • teszt-adminisztrátor, aki a jelölt személyazonosságát és tesztelésre alkalmas állapotát ellenőrzi, illetve a tesztelés folyamatát felügyeli
  • 15-20 perc/jelölt, illetve annyi internetes kapcsolattal rendelkező számítógép vagy táblagép, ahány jelöltet egyszerre akar vizsgáltatni a Megbízó.

A vizsgálati eredményeket a vizsgálatot követő napon a Megbízó kapja meg az egyéni, vagy az általa vizsgált összes jelölt görgetett eredményekkel.
Mivel a munkapróbák komoly vizsgálati számon sztenderdizáltak, az eredményeket minősíteni is tudjuk öt kategóriában az alkalmasság mértéke szerint a három munkapróba eredményeit összesítve.

A szerződéskötés egyszerű, lelevelezhető. A Megbízó a szerződéskötés előtt egyezteti velünk, milyen formában kapja meg az eredményeket, és azokat hogyan „olvassa” – hogy meggyőződhessen, a saját munkaköreiben kritikus képességeket vizsgáljuk.
Mivel a tesztek képességeket mérnek, megfelelnek arra, hogy eredményeik a jelölt alkalmasságáról szóló döntést megalapozzák.
A szerződést lehet előre meghatározott vizsgálati számra kötni tömeges toborzás esetén, de lehet a keretszerződési és a havi fizetési formát választani. A munkapróbák kiértékelésének díja az egyetlen díj, amit a Megbízó fizet. Ez a díj a piaci kínálathoz viszonyítva kedvező, hiszen a képesség-mérés nem igényel pszichológusainktól személyes jelenlétet, illetve hosszadalmas értékelést sem.

Kérje bővebb tájékoztatónkat az iroda@psyon.hu címen.